Навигационна пътека

Актуализация : 20/11/2015

shopping

Дискриминация в цените

Еднакви цени за чужденците

Като гражданин на ЕС не може да изискват от вас да платите по-висока цена от местните жители при покупката на продукти или услуги в друга страна от Съюза, освен ако разликата в цените не е оправдана (вижте по-долу).

Понякога туристическите обекти изискват от чуждестранните посетители да плащат по-високи цени, отколкото местните жители. Това е незаконна дискриминация и не би трябвало да се съгласявате.

Лична история

Туристите от ЕС трябва да бъдат третирани като местни жители, що се отнася до цените.

Незаконна дискриминация е например, когато:

 • британско семейство, което пътува в Австрия, плаща повече за наемане на кола, отколкото австрийците;
 • германски турист трябва да плати повече от местните жители, за да посети археологически разкопки в Италия;
 • френско семейство трябва да плати повече от местните жители, за да паркира близо до плажа в португалско градче;

Ако попаднете в подобно положение, трябва да упражните правата си. Службите на ЕС за съвети или помощ English могат да ви помогнат.

Обоснована разлика в цените

Някои различия в цените са обосновани (като например по-високи разходи за транспорт при доставка на стоки на чуждестранни клиенти). 

Лична история

Понякога различията в цените могат да бъдат обосновани

Барт от Холандия посещава приятел в Германия и отива на плувен басейн. Той трябва да плати повече от местните жители и се пита дали това не е незаконна дискриминация в цените.

В този случай разликата в цените е обоснована. Тъй като плувният басейн се стопанисва от местните власти и се финансира от получените от тях данъци, местните жители вече са дали своя принос за функционирането на басейна и затова цените за тях са по-ниски.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.