Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 26/11/2015

shopping

Zakupy - informacje o produkcie, warunki dostawy i opłaty dodatkowe

Co powinieneś wiedzieć przed dokonaniem zakupu

Zanim kupisz w sklepie produkt lub usługę, masz prawo uzyskać od sprzedawcy jasne, prawdziwe i zrozumiałe następujące informacje:

  • główne cechy produktu
  • całą cenę, obejmującą podatki i wszelkie możliwe opłaty
  • koszty dostawy (w stosownych przypadkach) - oraz wszelkie pozostałe dodatkowe opłaty
  • uzgodnienia dotyczące sposobu płatności, dostawy lub wykonania
  • tożsamość sprzedawcy, jego adres oraz numer telefonu
  • okres obowiązywania umowy (w stosownych przypadkach).

Niektóre z powyższych informacji nie muszą być podane bezpośrednio, jeżeli jasno wynikają z kontekstu, jak np. właściwości produktu zaprezentowanego na wystawie sklepowej.

W przypadku zakupów przez internet lub w sprzedaży obwoźnej, wymagane jest podanie bardziej szczegółowych informacji przed dokonaniem zakupu - np. odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy, które ma zastosowanie w przypadku wielu zakupów dokonywanych gdzie indziej, niż w sklepie.

W takich sytuacjach należy pamiętać, że kupujący nie musi pokrywać żadnych kosztów dostawy lub innych opłat , o których wcześniej nie został poinformowany.

 

Prawdziwa historia

Ewa z Polski kupiła książki u sprzedawcy internetowego - jednakże jej kartę kredytową obciążono na większą kwotę niż ta, która pojawiła się w momencie transakcji na stronie internetowej sprzedawcy.

Ponieważ prawo UE zobowiązuje sprzedawcę do zamieszczenia dokładnych i pełnych informacji, zanim klient dokona zakupu on-line, Ewa powiadomiła o tym fakcie zarówno sprzedawcę, jak i kompetentny polski urząd. Po interwencji odpowiednich organów krajowych Ewie zwrócono różnicę.

 

Umowa musi być spisana prostym i zrozumiałym językiem i nie może zawierać nieuczciwych warunków.

Potwierdzenie zakupu

Po dokonaniu zakupu przez internet lub w sprzedaży obwoźnej powinieneś otrzyma c potwierdzenie zakupu. Potwierdzenie musi być wydane w formie papierowej lub przy pomocy innego trwałego nośnika, takiego jak e-mail lub faks. Masz prawo do uzyskania potwierdzenia w formie papierowej również od sprzedawcy obwoźnego.

Szczególne zasady dotyczące umów o niskiej wartości

W niektórych krajach UE, prawo do odstąpienia od umowy, potwierdzenie zamówienia i inne wymogi prawne mające zastosowanie do transakcji w sprzedaży obwoźnej, nie mają zastosowania do zakupów o wartości poniżej 50 euro (lub czasem nawet mniej).

Płatności

Opłaty za różne metody płatności

Jeżeli przedsiębiorca chce pobrać opłatę za wybór określonego sposobu płatności (np. kartą kredytową), to opłata nie może przekraczać rzeczywistych kosztów przetwarzania płatności.. W niektórych krajach takie opłaty mogą być całkowicie zakazane.

Opłaty dodatkowe

Jeżeli przedsiębiorca chce zaoferować usługi dodatkowe, na przykład wysyłkę ekspresową, opakowanie z przeznaczeniem na prezent lub ubezpieczenie podróżne, kupujący musi mieć możliwość wyrażenia wyraźnej zgody na takie dodatkowe płatności. W szczególności stosowanie przez sprzedawców praktyki uprzednio zaznaczonych pól na swoich stronach internetowych nie oznacza, że klient wyraził zgodę. W takim przypadku klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za wszelkie opłaty pobrane w ten sposób.

Dostawa

Jeżeli klient nie odbierze bezzwłocznie zakupionego produktu, sprzedawca powinien, z zasady, dostarczyć go klientowi w ciągu 30 dni , o ile nie umówił się z nim na inny termin dostawy. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia towarów od wysłania aż do momentu ich otrzymania.

Jeżeli klient nie otrzyma towarów w ciągu 30 dni roboczych lub w ciągu wspólnie uzgodnionego terminu, powinien przypomnieć sprzedawcy o swoim zamówieniu, wyznaczając mu dodatkowy, rozsądny termin zrealizowania dostawy. Na przykład, jeżeli przedsiębiorca poinformował klienta, że dostawa będzie opóźniona o tydzień z powodu problemów z jego dostawcami, klient powinien rozważyć przedłużenie terminu dostawy o ten okres.

Jeżeli przedsiębiorca w dalszym ciągu nie zrealizuje dostawy w przedłużonym terminie, klient ma prawo do bezzwłocznego otrzymania zwrotu pieniędzy. Klient nie musi zgadzać się na przedłużenie terminu dostawy, gdy sprzedawca odmawia jej zrealizowania lub w przypadku gdy uzgodniony termin dostarczenia ma istotne znaczenie, np. zamówiony towar jest niezbędny do zorganizowania konkretnego wydarzenia (np. suknia ślubna).

 

W przypadku gdy towar zamówiony w którymkolwiek kraju UE jest wadliwy lub nie taki, jak w ogłoszeniu sprzedaży, klient ma prawo zażądać naprawy, wymiany lub, w przypadku gdy żadna z tych możliwości nie wchodzi w grę, zwrotu pieniędzy.

Komunikacja posprzedażna przez telefon

Przedsiębiorcy, którzy uruchamiają linie telefoniczne dla konsumentów, muszą zapewnić, że koszty połączeń będą pobierane według stawki podstawowej dla miejscowych połączeń telefonicznych. Zabronione jest zmuszanie klientów do korzystania z połączeń telefonicznych o zawyżonych cenach w celu zadawania pytań lub składania skarg dotyczących produktów.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy