Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 26/11/2015

shopping

Xiri: informazzjoni, pagamenti, konsenja

X'għandek tkun taf qabel ma tixtri

Qabel ma tixtri prodotti jew servizzi f'ħanut, għandek id-dritt li tirċievi informazzjoni importanti ċara, korretta u li tinftiehem mingħand il-bejjiegħ. Din l-informazzjoni għandha tinkludi:

  • il-karatteristiċi ewlenin tal-prodott
  • il-total tal-prezz inklużi t-taxxi u t-tariffi kollha
  • l-ispejjeż tal-konsenja (jekk applikabbli) - u kull tariffa addizzjonali oħra
  • l-arranġament għall-pagament, il-konsenja jew il-prestazzjoni
  • l-identità tal-bejjiegħ, l-indirizz ġeografiku u n-numru tat-telefown
  • it-tul tal-kuntratt (jekk applikabbli).

Xi ftit minn din l-informazzjoni tista' ma jkunx hemm għalfejn tingħata b'mod espliċitu, jekk jidher ċar mill-kuntest — bħalma huma l-karatteristiċi ta' prodott li huma murija fuq xkaffa fil-ħanut.

Jekk tixtri onlajn jew mingħand bejjiegħ bieb bieb, irid jagħtik aktar informazzjoni qabel ma jsir ix-xiri - pereżempju dwar id-dritt tiegħek tal-irtirar mill-kuntratt, li japplika għal ħafna xiri li jsir f'postijiet oħra barra l-ħwienet.

Għal xiri bħal dan, għandek iżżomm f'moħħok li int m'għandikx tħallas spejjeż tal-konsenja jew xi tariffi oħra li ma kontx infurmat bihom.

 

Storja bħala eżempju

Ewa mill-Polonja xtrat xi kotba minghand bejjiegħ onlajn - iżda l-karta ta' kreditu tagħha ġiet iċċarġjata aktar mill-ammont totali muri fil-punt tal-bejgħ tal-websajt tal-bejjiegħ.

Minħabba li l-liġi tal-UE ġġiegħel lill-bejjiegħa juru l-informazzjoni dwar il-prezz sħiħ u korrett qabel ma xerrej jagħmel akkwist onlajn, Ewa rrapportat il-kwistjoni kemm lill-kumpanija kif ukoll lill-awtoritajiet Pollakki. Wara l-intervent tal-awtoritajiet, ingħatat lura d-differenza.

 

Il-kuntratti jridu jkunu miktubin b'lingwa normali li tinftiehem u ma jistax ikun fiha termini ta' kuntratt inġusti.

Konferma tax-xiri

Meta tkun għamilt xi xiri onlajn jew mingħand bejjiegħ bieb bieb, għandek tirċievi konferma tat-tranżazzjoni. Il-konferma għandha tkun fuq karta jew fuq mezz durabbli ieħor bħal posta elettronika jew faks. Għandek id-dritt li tikseb konferma bil-miktub minn bejjiegħ bieb bieb.

Regoli speċjali għal kuntratti ta' valur żgħir

F'xi pajjiżi tal-UE, id-dritt ta' rtirar, il-konferma tal-kuntratt u rekwiżiti legali oħra applikabbli għal tranżazzjonijiet bieb bieb ma jgħoddux għal xirjiet ta' inqas minn € 50 (u xi kultant anke inqas).

Pagamenti

Tariffi għall-użu tal-mezz ta' pagament

Jekk bejjiegħ jixtieq jitlob ħlas għall-użu ta' mezz ta' pagament speċifiku (pereżempju, karta ta' kreditu — allura t-tariffa ma jistax ikun ogħla minn dak li fil-fatt tiswieh biex jipproċessa l-pagament. F'xi pajjiżi dawn it-tariffi jistgħu jiġu pprojbiti għal kollox.

Pagamenti addizjonali

Jekk bejjiegħ jixtieq joffri servizzi addizzjonali, pereżempju, għal konsenja express, tgeżwir f'karta tar-rigali jew assigurazzjoni tal-ivvjaġġar, għandek tagħti l-kunsens speċifiku lill-bejjiegħ għal dawn il-pagamenti addizzjonali. B'mod partikolari, l-użu ta' kaxxa mmarkata minn qabel fuq il-websajt tal-bejjiegħ ma jikkostittwix kunsens bħal dan u int ikollok dritt għar-rimborż ta' kwalunkwe pagament li jkun inġabar b'dan il-mod.

Konsenja

Jekk ma tiġborx il-prodott mill-ewwel, il-bejjiegħ għandu, bħala regola, iġiblek il-merkanzija fi żmien 30 jum, sakemm ma jkunx hemm ftehim speċifiku miegħek dwar ħin ta' konsenja differenti. Il-bejjiegħ huwa responsabbli għal kwalunkwe dannu lill-merkanzija minn meta jintbagħat saż-żmien li tirċeviha.

Jekk ma tirċevix il-merkanzija fi żmien 30 jum, jew f'perjodu miftiehem b'mod reċiproku, inti trid tfakkar lill-bejjiegħ filwaqt li tagħtih limitu ta' żmien addizzjonali u raġjonevoli biex issir il-konsenja. Pereżempju, jekk il-bejjiegħ ma infurmakx li l-konsenja ddum ġimgħa oħra minħabba problemi mal-fornituri tiegħu għandek tikkunsidra toffrilu ġimgħa addizzjonali.

Jekk il-bejjiegħ ma jġiblekx l-oġġett fi żmien il-perjodu ta' skadenza estiża int intitolat għal rifużjoni immedjata. Ma għandekx għalfejn tagħti l-bejjiegħ estensjoni meta hu jirrifjuta li jagħmel il-konsenja jew meta id-data tal-konsenja miftiehema tkun essenzjali, pereżempju, il-prodotti inkwistjoni huma meħtieġa għal avveniment speċifiku, bħal libsa tat-tieġ.

 

Ftakar li jekk oġġett li xtrajt minn kwalunkwe post fl-UE ikun fih difett jew ma jidhirx jew ma jaħdimx kif ġie reklamat, għandek id-dritt li titlob għat-tiswija, għat-tibdil jew, fejn dawn ma jkunux possibbli jew konvenjenti, għar-rifużjoni.

Wara komunikazzjoni ta' bejgħ bit-telefown

Il-bejjiegħa li jipprovdu linji tat-telefon għall-konsumaturi għandhom jiżguraw li l-ispiża ta' sejħiet bħal dawn huma imposti bir-rata bażika għal telefonati regolari. Huwa pprojbit għall-bejjiegħa li jitolbu li l-konsumaturi jċemplu, pereżempju, linji tat-telefown b'rata primjum biex jagħmlu mistoqsijiet jew ilmenti dwar ix-xiri tagħhom.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri