Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-11-26

shopping

Informacija pirkėjams: mokėjimas, pristatymas

Ką ką turėtumėte žinoti prieš pirkdami

Prieš įsigydami prekę ar paslaugą parduotuvėje, turite teisę iš prekybininko gauti aiškią, teisingą ir suprantamą svarbiausią informaciją. Tai turėtų būti informacija apie:

  • pagrindines produkto savybes;
  • visą kainą, įskaitant mokesčius ir visas rinkliavas;
  • pristatymo mokesčius (jei jie yra) ir visas kitas papildomas rinkliavas;
  • mokėjimo, pristatymo arba paslaugos teikimo tvarką;
  • prekybininko tapatybę, fizinį adresą ir telefono numerį;
  • sutarties trukmę (jei ji nustatyta).

Kai kurios šios informacijos nebūtinai aiškiai nurodyti, jei ji ir taip akivaizdi, pavyzdžiui apie tam tikras parduotuvės lentynoje demonstruojamo gaminio savybes.

Jeigu perkate internetu arba iš išnešiojamosios prekybos atstovo ant savo namų slenksčio, prieš pirkimą jums turi būti suteikta išsamesnė informacija, pavyzdžiui, apie jūsų teisę atsisakyti sutarties - tokią teisę turite daugelio ne parduotuvėje įsigyjamų pirkinių atveju.

Pirkdami ne parduotuvėje turite atminti, kad neprivalote padengti jokių pristatymo išlaidų arba kitų mokesčių, apie kuriuos nebuvote informuoti.

 

Atsitikimas

Lenkė Eva iš elektroninės prekybos pardavėjo nusipirko knygų, bet iš jos kredito kortelės buvo nuskaičiuota daugiau negu pardavėjo interneto svetainėje nurodyta galutinė suma.

Kadangi pagal ES taisykles prekybininkai įpareigoti nurodyti teisingą ir išsamią kainų informaciją prieš klientui įsigyjant pirkinį internetu, Eva apie šį atvejį pranešė tiek bendrovei, tiek atitinkamoms Lenkijos įstaigoms. Joms įsikišus, skirtumas Evai buvo kompensuotas.

 

Sutarčių tekstas privalo būti parašytas paprastai ir suprantamai; sutartyje negali būti keliama nesąžiningų sąlygų.

Pirkimo patvirtinimas

Įsigiję pirkinį internetu arba iš išnešiojamosios prekybos atstovo, turite gauti sandorio patvirtinimą. Patvirtinimas turi būti pateiktas popieriuje arba kitoje patvarioje laikmenoje, pavyzdžiui, e. laiške arba faksu atsiųstame rašte. Iš išnešiojamosios prekybos agento turite teisę gauti patvirtinimą popieriuje.

Specialios taisyklės mažos vertės sutartims

Kai kuriose ES šalyse teisė atsisakyti sutarties, sutarties patvirtinimo ir kiti teisiniai reikalavimai išnešiojamosios prekybos sandoriams netaikomi mažesnės nei 50 eurų (o kartais riba dar mažesnė) vertės pirkiniams.

Mokėjimai

Mokesčiai už mokėjimo priemonių naudojimą

Jei prekybininkas nori imti mokestį už tam tikrų mokėjimo priemonių, pavyzdžiui, kredito kortelės, naudojimą, šis mokestis negali būti didesnis nei faktinės jo patiriamos sąnaudos tvarkant jūsų mokėjimą. Kai kuriose šalyse tokie mokesčiai gali būti iš viso uždrausti

Papildomi mokėjimai

Jei prekybininkas nori jums pasiūlyti papildomų paslaugų, pavyzdžiui, skubaus pristatymo, dovanų įpakavimo arba kelionės draudimo, turite duoti aiškų sutikimą mokėti už šias paslaugas. Iš anksto pažymėti langeliai prekybininko interneto svetainėje nėra toks sutikimas - jūs turėsite teisę gauti kompensaciją už bet kokį mokėjimą, kuriam jūsų sutikimas buvo gautas tokiu būdu.

Pristatymas

Jeigu prekės nepasiimate iš karto, prekybininkas paprastai turi ją jums pristatyti per 30 dienų, nebent tiksliai susitarėte dėl kitokių pristatymo terminų. Prekiautojas yra atsakingas už bet kokią prekėms padarytą žalą nuo jų išsiuntimo iki tol, kol jas gaunate.

Jeigu per 30 dienų arba per sutartą laikotarpį prekių negavote, turite apie tai priminti prekybininkui ir suteikti jam papildomą, pagrįstos trukmės laikotarpį prekėms pristatyti. Pavyzdžiui, jeigu prekybininkas jus informavo, kad pristatymas vėluos vieną savaitę dėl tiekimo problemų, jums reikėtų į tai atsižvelgti ir suteikti jam papildomą savaitę.

Jeigu prekybininkas per papildomą laiką vis tiek nepristato prekės, turite teisę nedelsiant atgauti sumokėtus pinigus. Neprivalote sutikti papildomai laukti, jeigu prekybininkas atsisako pristatyti prekes arba jeigu sutartas pristatymo laikotarpis yra itin svarbus, pavyzdžiui, prekės reikalingos konkrečiam renginiui (pvz., jei užsakyta vestuvinė suknelė).

 

Atminkite, kad jeigu bet kurioje ES šalyje įsigyta prekė pasirodo turinti defektų, neatrodo arba neveikia taip, kaip skelbta, turite teisę reikalauti ją pataisyti, pakeisti arba, jeigu to padaryti neįmanoma arba pernelyg sudėtinga, grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

Pagalba telefonu po pardavimo

Prekybininkai, kurie vartotojams turi įsteigę klientų aptarnavimo telefonu linijas, turi užtikrinti, kad už tokius skambučius būtų taikomi baziniai įprastinių skambučių tarifai. Prekybininkams draudžiama reikalauti, kad vartotojai, norintys pasiteirauti arba pasiskųsti dėl savo pirkinių, skambintų padidinto tarifo telefono linijomis.

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
    Pagalbos tarnybos
    Pagalba ir patarimai