Navigációs útvonal

Frissítve : 26/11/2015

shopping

Vásárlás: tájékoztatás, fizetés, szállítás

Érdemes tudni vásárlás előtt...

Ha Ön az Európai Unióban árut, illetve szolgáltatást vásárol valamelyik üzletben, a kereskedőnek az adásvétel megtörténte előtt egyértelmű, helytálló és közérthető tájékoztatás formájában az Ön tudomására kell hoznia a kérdéses termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat. Ezek közé tartoznak az alábbi tudnivalók:

  • az eladásra kínált áru, illetve szolgáltatás főbb jellemzői,
  • a teljes, azaz az adókat és az összes felszámított díjat tartalmazó vételár,
  • az esetleges szállítási költségek és minden más járulékos költség,
  • a fizetéssel, valamint a szállítással vagy a szerződésteljesítéssel kapcsolatos információk,
  • a kereskedő kilétével és elérhetőségével - tényleges, székhely szerinti cím, telefonszám - kapcsolatos adatok,
  • (adott esetben) a szerződés időtartama.

A fent említett információk közül nem kell külön megadni azokat, amelyek egyértelműek a kontextusból. Ez vonatkozik például azokra a termékjellemzőkre, amelyek fel vannak tüntetve az üzletben azon a polcon, ahol a termék található.

Ha Ön az interneten vagy házaló kereskedőtől, vásárol terméket, az adásvétel megtörténte előtt részletesebb tájékoztatásban kell részesülnie - így például a kereskedőnek informálnia kell Önt a szerződéstől való elállás jogáról, melyet számos olyan esetben érvényre lehet juttatni, amikor a vásárlásra nem üzletben kerül sor.

Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen esetekben nem kell szállítási vagy egyéb díjat fizetnie akkor, ha ezekről a költségekről a kereskedő nem tájékoztatta Önt előzetesen.

 

Konkrét eset

A Lengyelországban élő Ewa könyvet vásárolt egy online könyvesboltban, melyért hitelkártyával fizetett. Meglepődve tapasztalta, hogy magasabb összeget számoltak fel neki a könyvért, mint amit vásárláskor a kereskedő honlapja végső árként megjelenített.

Mivel az uniós jog arra kötelezi a kereskedőket, hogy az online vásárlás előtt tájékoztassák a fogyasztókat a teljes vételár pontos összegéről, Ewa az ügy kapcsán a könyvértékesítő cégnél és a lengyel hatóságoknál egyaránt panaszt tett. A hatóságok közbenjárásának köszönhetően Ewa visszakapta a különbözetet.

 

A szerződéseket egyszerű és közérthető nyelven kell megszövegezni. Feltételt jelent az is, hogy nem tartalmazhatnak tisztességtelen szerződési feltételeket.

A vásárlás visszaigazolása

Amikor Ön valamilyen árut vagy szolgáltatást vásárol az interneten vagy házaló kereskedőtől, erről visszaigazolást kell kapnia. A visszaigazolást papíron vagy más tartós adathordozón - pl. e-mailben vagy faxon - kell a kereskedőnek az Ön rendelkezésére bocsátania. Ha Ön a terméket házaló kereskedőtől vásárolja, a visszaigazolást papíron kell megkapnia.

A kis értékű szerződésekre vonatkozó különleges szabályok

Egyes uniós országokban a házaló kereskedés esetében alkalmazandó jogi követelmények - lásd: elállási jog, a vásárlás visszaigazolása stb. - nem vonatkoznak azokra az ügyletekre, melyek összértéke nem éri el az 50 eurót (illetve egyes esetekben ennél is alacsonyabb értékben meghatározott összeget).

Fizetés

Fizetési műveletek után felszámolt díjak

Ha a kereskedő bizonyos fizetési módozatok - pl. hitelkártyás fizetés - esetében díjat számol fel Önnek, akkor a díj nem haladhatja meg azt az összeget, amennyibe a kereskedőnek a fizetés feldolgozása ténylegesen kerül. Egyes országokban a kereskedők egyáltalán nem vethetnek ki díjat a fizetési műveletekre.

Járulékos költségek

Ha a kereskedő járulékos szolgáltatásokat - pl. expressz kézbesítést, díszcsomagolást vagy utazási biztosítást - is megvételre kínál, ezek költségét csak akkor számolhatja fel Önnek, ha Ön kifejezetten hozzájárult ezeknek a költségeknek a kifizetéséhez. A kereskedő nem szerezheti be a fogyasztó hozzájárulását előre bejelölt jelölőnégyzetek használata révén. Ha ezt a módszert alkalmazza annak érdekében, hogy járulékos költségeket számoljon fel Önnek, Ön jogosult arra, hogy e költségek után visszatérítésben részesüljön.

Szállítás

Ha Ön nem viszi magával a terméket vásárláskor, a szabályok értelmében a kereskedőnek 30 napon belül házhoz kell szállítania az árut, hacsak meg nem állapodik Önnel más szállítási határidőben. A termék esetleges károsodása esetén a felelősség - a feladástól egészen az áru átvételéig - a kereskedőt terheli.

Ha Ön nem kapja kézhez az árut 30 napon belül vagy annak az időszaknak a során, amelyről a kereskedővel megállapodott, emlékeztetnie kell a kereskedőt arra, hogy a kézbesítés elmaradt, és ésszerű haladékot kell neki biztosítania. Ha például a kereskedő arról tájékoztatja, hogy a beszállítók hibájából egy hetet csúszik a szállítás, indokolt lehet, hogy Ön megadja neki az egyhetes haladékot.

Ha a kereskedő a meghosszabbított határidőn belül sem szállítja le a terméket, Ön jogosult arra, hogy azonnali visszatérítésben részesüljön. Önnek nem kell haladékot adnia a kereskedőnek abban az esetben, ha az illető megtagadja a termék kikézbesítését, vagy ha a közös megegyezéssel megállapított határidő fontos - pl. akkor, ha Ön a kérdéses terméket egy bizonyos alkalomra kívánja beszerezni. Ez a helyzet például esküvői ruha vásárlásakor.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az Ön által az Európai Unió területén vásárolt termék nem úgy néz ki, vagy nem úgy működik, ahogy azt megvételre kínálták, Önnek jogában áll a termék javítását, cseréjét, illetve - ha ez nem lehetséges vagy nem oldható meg megfelelően, a vételár visszafizetését kérnie a kereskedőtől.

Telefonos vevőszolgálat

A telefonos vevőszolgálatot működtető kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a hívásokra a rendes díjszabás vonatkozzon. A kereskedők nem kötelezhetik a fogyasztókat arra, hogy emelt díjas telefonszámokat hívjanak, ha kérdéseik vannak, vagy ha panaszt kívánnak tenni az általuk vásárolt termékekkel kapcsolatban.

Nyilvános konzultációk
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz