Navigacijski put

Ažurirano : 26/11/2015

shopping

Kupnja: informacije, plaćanja, isporuka

Pravo na informacije prije kupnje

Prije kupnje proizvoda ili usluga u trgovini, imate pravo na jasne, točne i razumljive ključne informacije od prodavača. Te informacije uključuju:

  • glavne značajke proizvoda
  • ukupnu cijenu, uključujući poreze i sve troškove
  • troškove isporuke (prema potrebi) i sve ostale dodatne troškove
  • detalje o plaćanju, isporuci ili njihovim načinima provedbe
  • trgovčev identitet, geografsku adresu i telefonski broj
  • trajanje ugovora (prema potrebi).

Neke od ovih informacija ne moraju vam biti izričito pružene ako su jasne iz konteksta, primjerice, informacije o značajkama proizvoda koji se nalazi na polici u trgovini.

Ako kupujete na internetu ili od trgovačkog putnika, morate dobiti podrobnije informacije prije kupnje - na primjer u vezi s pravom na odustajanje od ugovora, koje je često primjenjivo kada je riječ o drugim načinima kupnje (ne u trgovini).

Kad je riječ o takvoj kupnji, imajte na umu da ne morate platiti troškove isporuke ili druge troškove o kojima niste unaprijed obaviješteni.

 

Primjer

Ewa iz Poljske kupila je knjige od prodavača na internetu, ali se njezinu kreditnu karticu teretilo za iznos viši od konačnog iznosa navedenog na web-mjestu prodavača.

Budući da se na temelju pravila EU-a prodavače obvezuje da prikažu ispravne i potpune podatke o cijeni prije kupnje na internetu, Ewa je slučaj prijavila poduzeću i poljskim nadležnim tijelima. Nakon posredovanja nadležnih tijela, dobila je povrat razlike u cijeni.

 

Ugovori moraju biti napisani na jednostavnom i lako razumljivom jeziku i ne smiju sadržavati nepoštene ugovorne odredbe.

Potvrda o kupnji

Kada kupite nešto na internetu ili od trgovačkog putnika, morate dobiti potvrdu o transakciji. Potvrda mora biti izdana na papiru ili na drugom trajnom mediju poput poruke e-pošte ili telefaksa. Imate pravo na papirnatu potvrdu od trgovačkog putnika.

Posebna pravila za ugovore male vrijednosti

Pravo na odustajanje od ugovora, potvrda o ugovoru i ostali zahtjevi koji se primjenjuju u slučajevima kupnje od trgovačkog putnika u nekim se državama EU-a ne primjenjuju na kupnje čiji je iznos manji od 50 € (ponekad i manje).

Plaćanja

Naknade za uporabu sredstava plaćanja

Ako vam prodavač želi naplatiti uporabu određenog sredstva plaćanja, kao što je kreditna kartica, ta naknada ne smije biti viša od iznosa koji on mora platiti za obrađivanje transakcije. U nekim je zemljama zabranjeno naplaćivati takve naknade.

Dodatna plaćanja

Ako vam prodavač želi ponuditi dodatne usluge, primjerice, brzu dostavu, omatanje poklona ili putno osiguranje, potreban mu je vaš izričiti pristanak na ta dodatna plaćanja. Konkretno, unaprijed označeno polje na trgovčevu web-mjestu ne znači da ste dali pristanak, pa biste imali pravo na nadoknadu troškova uzrokovanih na taj način.

Isporuka

Ako proizvod ne preuzmete odmah, prodavač vam u pravilu treba isporučiti robu u roku od 30 dana, osim ako dogovorite posebno vrijeme isporuke. Prodavač je odgovoran za sva oštećenja robe nastala tijekom otpreme do trenutka primitka.

Ako ne primite robu u roku od 30 dana, ili u razdoblju koje ste dogovorili, morate podsjetiti prodavača i dati mu dodatni razuman rok za isporuku. Na primjer, ako vas prodavač obavijesti da se isporuka odgađa za jedan tjedan zbog problema s nabavljačima, možda biste mu trebali dati još jedan tjedan.

Ako prodavač ne isporuči robu ni u produženom roku, imate pravo na trenutačni povrat novca. Trgovcu ne morate davati produženje u slučajevima kada on odbija isporučiti robu ili kada je dogovoreno razdoblje isporuke od ključne važnosti jer je, primjerice, riječ o robi potrebnoj za određeno događanje, poput vjenčanice.

 

Zapamtite da, ako se proizvod koji ste kupili bilo gdje u EU-u pokaže neispravnim ili ne izgleda ili ne radi onako kako su ga oglašavali, imate pravo tražiti popravak, zamjenu ili, ako je moguće ili prikladno, povrat novca.

Komunikacija telefonom nakon obavljene kupnje

Prodavači koji nude telefonske linije za potrošače moraju se pobrinuti da se ti pozivi naplaćuju po osnovnoj cijeni za obične telefonske pozive. Zabranjeno je zahtijevati od potrošača da radi postavljanja upita o kupnji ili podnošenja pritužbe zovu telefonske linije s višom pristojbom.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje