Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 26/11/2015

shopping

Ostud: teave, maksed, kättetoimetamine

Mida peaksite teadma enne ostmist?

Enne poest toodete või teenuste ostmist on Teil õigus saada kauplejalt selget, õiget ja arusaadavat olulist teavet. Kõnealune teave peaks hõlmama järgmist:

  • peamised tooteomadused;
  • koguhind , mis sisaldab makse ja muid tasusid;
  • kohaletoimetamiskulud, (vajadusel) ja muud täiendavad tasud;
  • maksmise, kohaletoimetamise või toimimisega seotud korraldused;
  • kaupleja identiteet, geograafiline aadress ja telefoninumber;
  • lepingu kestus (vajadusel).

Osa nimetatud teabest ei pea olema esitatud selgesõnaliselt, kui see on selge juba kontekstist − nagu tooteomadused, mis on nähtavad poeriiulil.

Kui ostate Internetis või lävemüügi vahendusel, tuleb enne ostu tegemist Teile esitada üksikasjalikum teave, näiteks õiguse kohta lepingust taganeda, mis kehtib paljude väljaspool poode tehtavate ostude puhul.

Selliste ostude puhul peaksite pidama meeles, et Te ei pea maksma kohaletoimetamise ega muid tasusid, millest Teid ei ole teavitatud.

 

Näide

Ewa Poolast ostis mõned raamatud internetikauplejalt, kuid tema krediitkaardilt võeti suurem summa, kui ostu hetkel kaupleja veebisaidil esitatud lõplik summa.

Kuna ELi eeskirjad kohustavad kauplejaid esitama õiget ja täielikku teavet hinna kohta enne, kui klient sooritab ostu Internetis, teavitas Ewa sellest nii asjaomast ettevõtjat kui ka Poola ametiasutusi. Pärast ametiasutuste sekkumist maksti talle hinnavahe tagasi.

 

Lepingud peavad olema koostatud selgelt ja arusaadavalt ning ei tohi sisaldada ebamõistlikult kahjustavaid lepingutingimusi.

Ostukinnitus

Kui olete ostu sooritanud Interneti või lävemüügi vahendusel, peate saama kinnituse asjaomase tehingu kohta. Kõnealune kinnitus peab olema paberil või muul püsival andmekandjal, näiteks elektronposti või faksi vormis. Teil on õigus saada paberkandjal esitatud kinnitus lävemüügi esindajalt.

Erieeskirjad väikese mahuga lepingute puhul

Mõnes ELi liikmesriigis ei kohaldata taganemisõigust, lepingu kinnitamist ja muid lävemüügi suhtes kohaldatavaid õiguslikke nõudeid ostude puhul, mille väärtus jääb alla 50 euro (või mõnikord isegi vähem).

Maksed

Maksevahendite kasutamise tasu

Kui ettevõtja soovib Teilt nõuda tasu konkreetse maksevahendi (nt krediitkaardi) kasutamise eest, siis see tasu ei või olla suurem kui tema enda kulud seoses Teie makse töötlemisega. Mõnes riigis võivad sellised tasud olla üldse keelatud.

Täiendavad maksed

Kui kaupleja soovib Teile pakkuda täiendavaid teenuseid, nt kullerpostiteenust, kinkepakendit või reisikindlustust, peate kauplejale andma oma selgesõnalise nõusoleku nendeks täiendavateks makseteks. Eelmärgistatud kastikesed kaupleja veebisaidil ei ole käsitletavad nõusoleku andmisena ning Teil on õigus sellisel moel Teilt saadud maksed tagasi nõuda.

Kohaletoimetamine

Kui Te ei võta toodet endaga koheselt kaasa, siis peaks kaupleja reeglina Teile kauba kohale toimetama 30 päeva jooksul, kui Te ei ole konkreetselt kokku leppinud muus tähtajas. Kaupleja vastutab mis tahes kahju eest, mis on tekkinud kaupade saatmisest kohaletoimetamiseni.

Kui Te ei saa oma kaupa kätte 30 päeva jooksul (või vastastikku kokkulepitud ajavahemiku jooksul), siis peate kauplejale meeldetuletuse saatma, andes talle täiendava, mõistliku ajavahemiku kauba kohaletoimetamiseks. Näiteks, kui kaupleja on Teile teatanud, et tarne on ühe nädala võrra edasi lükatud, kuna tal on probleeme oma tarnijatega, peaksite kaaluma talle täiendava nädala võimaldamist.

Kui kaupleja ei toimeta Teie kaupa kohale ka pikendatud tähtaja jooksul, on Teil õigus raha viivitamatult tagasi saada. Te ei pea kauplejale andma ajapikendust juhul, kui ta keeldub kaupa kohale toimetamast või kui kokkulepitud kohaletoimetamise tähtaeg on väga oluline, näiteks kui kõnealused kaubad on vajalikud konkreetseks sündmuseks (näiteks pulmakleit).

 

Teadke, et kui mis tahes ELis ostetud toode osutub vigaseks või ei näe välja ega toimi vastavalt reklaamitule, on Teil õigus taotleda selle parandamist, asendamist või, kui kumbi neist variantidest ei ole võimalik või asjakohane, siis hüvitamist.

Müügijärgne telefonitugi

Kauplejad, kes pakuvad tarbijatele telefoni teel teenust, peavad tagama, et kõnede maksumus oleks võrdne tavatariifiga. Näiteks on keelatud rakendada kalleid telefonikõnesid ostude kohta päringute ja kaebuste esitamiseks.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid