Cesta

Aktualizováno : 26/11/2015

shopping

Nakupování: informace, platby, dodání zboží

Co byste měli o výrobku či službě vědět, než si je zakoupíte

Než si v obchodě pořídíte výrobek či službu, máte právo, aby vám obchodník sdělil jasné, správné a srozumitelné základní informace. Tyto informace by měly obsahovat:

  • popis základních vlastností výrobku
  • celkovou cenu výrobku včetně daní a všech poplatků
  • náklady na doručení (je-li to relevantní) - a všechny další poplatky či příplatky
  • ujednání o platebních podmínkách, způsobu doručení či plnění předmětu kupní smlouvy
  • údaje o totožnosti obchodníka, poštovní adresu a telefonní číslo
  • délku trvání smlouvy (je-li to relevantní).

Některé z uvedených informací nemusí být výslovně uvedeny, jestliže jsou patrné ze souvislostí, např. údaje o výrobku, které jsou uvedené na vystavené zboží.

Jestliže zboží kupujete online nebo od podomního prodejce, musí vám být před uskutečněním nákupu poskytnuty podrobnější informace, např. ohledně práva na odstoupení od smlouvy, které se vztahuje na řadu obchodních transakcí provedených mimo kamenný obchod.

U těchto nákupů byste si měli dát pozor na to, abyste v závěru neplatili náklady na doručení nebo jiné poplatky, o nichž jste nebyli předem informováni.

 

Příklad

Ewa z Polska si objednala několik knížek v internetovém knihkupectví, ale z kreditní karty jí byla stržena vyšší částka, než která se zobrazila na obrazovce v okamžiku, kdy nákup potvrzovala.

Podle právních předpisů EU mají obchodníci povinnost uvádět správné a úplné ceny předtím, než zákazník nákup online potvrdí. Z tohoto důvodu si Ewa stěžovala přímo u prodejce a věc oznámila i na příslušném polském úřadě. Ten situaci začal řešit a Ewě se podařilo získat chybně účtovanou částku zpět.

 

Smlouva musí být napsána jasným, srozumitelným jazykem a nesmí obsahovat znevýhodňující a nespravedlivá ustanovení.

Potvrzení o nákupu

Ihned po provedení nákupu online nebo u podomního prodeje vám musí být vystaveno potvrzení o nákupu. Potvrzení musí být na papíře nebo na jiném trvanlivém médiu, tj. například posláno faxem nebo e-mailem. Podomního prodejce má povinnost vám vystavit potvrzení na papíře.

Zvláštní pravidla pro smlouvy nízké hodnoty

V některých zemích EU se právo odstoupit od smlouvy, smluvní potvrzení a jiné právní požadavky na podomní prodej nevztahují na nákupy pod 50 eur (nebo někdy i méně).

Platby

Poplatky za použití určitého platebního prostředku

Pokud vám chce obchodník účtovat poplatek za použití určitého platebního prostředku, např. kreditní karty, nemůže být tento poplatek vyšší než náklady, které mu zpracováním vaší platby skutečně vzniknou. V některých zemích mohou být tyto poplatky úplně zakázány.

Dodatečné platby

Pokud vám chce obchodník nabídnout doplňkové služby, například expresní doručení, dárkové balení nebo cestovní pojištění, musíte mu dát výslovný souhlas, že tyto služby za uvedený příplatek skutečně chcete. Za takový souhlas se v žádném případě nedá považovat předem zaškrtnuté políčko na internetových stránkách obchodníka. Pokud jste museli zaplatit za nevyžádanou službu objednanou tímto způsobem, máte nárok na vrácení peněz.

Doručení

Pokud si zboží nevyzvednete hned při nákupu, má obchodník povinnost vám jej doručit do 30 dní. Můžete se s ním však dohodnout i na jiné lhůtě dodání. Obchodník odpovídá za jakékoli poškození zboží od jeho odeslání až do chvíle, kdy si je převezmete.

Neobdržíte-li zboží do 30 dnů nebo ve vzájemně dohodnuté lhůtě, musíte na to obchodníka upozornit a poskytnout mu další přiměřenou lhůtu na doručení. Například: obchodník vám oznámil, že kvůli problémům s dodavateli vám zboží dodá o týden později. V tomto případě byste mu měli umožnit dodací lhůtu o týden prodloužit.

Pokud zboží neobdržíte ani v této prodloužené lhůtě, máte právo na okamžité vrácení peněz. Obchodníkovi nemusíte umožnit prodloužit dodací lhůtu, jestliže zboží doručit odmítá nebo toto zboží potřebujete pro konkrétní akci (např. svatební šaty).

 

Jestliže jste v některé ze zemí EU zakoupili výrobek, který je vadný nebo neodpovídá popisu v katalogu či nefunguje tak, jak byl inzerován, můžete požádat o jeho opravu, výměnu nebo, pokud předchozí varianty nejsou možné nebo žádoucí, o vrácení peněz.

Poprodejní komunikace po telefonu

Obchodníci, kteří provozují telefonní linky pro spotřebitele, musí zajistit, aby cena volání na tyto linky odpovídala základní sazbě pro běžné telefonní hovory. Obchodníci nesmí po spotřebitelích požadovat, aby v případě dotazu nebo stížnosti týkající se nákupu museli volat na zvláštní drahé linky.

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství