Навигационна пътека

Актуализация : 26/11/2015

shopping

Пазаруване — информация, плащане, доставка

Какво трябва да знаете преди покупка

Преди да купите продукти или услуги в магазин, имате право да получите ясна, точна и разбираема основна информация от търговеца. Тази информация трябва да включва:

  • основните характеристики на продукта;
  • общата цена, включваща дължимия данък и всички такси;
  • разходите за доставка (ако има такива) и всички други допълнителни разходи;
  • условията за плащане, доставка или изпълнение;
  • самоличността на търговеца, както и географския му адрес и телефонния му номер;
  • продължителността на договора (ако е приложимо).

Част от тази информация може да не се предоставя изрично, ако е очевидна от контекста, като например характеристики на продукта, които се показват на лавица в магазина.

Ако купувате онлайн или от амбулантен търговец, трябва да получите по-подробна информация, преди да извършите покупката — например за правото ви на отказ от договора, което важи за голям брой покупки, направени извън магазин.

За такива покупки не трябва да плащате за доставка или други такси, за които не сте били уведомен.

 

Лична история

Ева от Полша купува няколко книги от онлайн търговец, но сумата, изтеглена от кредитната ѝ карта, е по-висока от крайната сума, показана в момента на продажбата на уебсайта на продавача.

Тъй като според правилата на ЕС търговците са длъжни да показват точна и пълна информация за цената, преди клиент да направи покупка онлайн, Ева съобщава за това на компанията и на съответните полски органи. След намеса на органите разликата в цената ѝ е възстановена.

 

Договорите трябва да са написани на ясен и разбираем език и не могат да съдържат неравноправни клаузи.

Потвърждение на покупката

След като направите покупка онлайн или от амбулантен търговец, трябва да получите потвърждение за трансакцията. Потвърждението трябва да бъде на хартиен носител или изпратено по траен начин, като например по електронната поща или по факс. Имате право да получите потвърждение на хартия от амбулантен търговец.

Специални правила за договори с ниска стойност

В някои страни от ЕС, правото на отказ, потвърждението на договора и други правни изисквания, приложими към сделки с амбулантни търговци, не важат за покупки за по-малко от 50 евро (понякога и по-малко).

Плащане

Такси за използване на платежно средство

Ако даден търговец желае да ви таксува за използване на определено разплащателно средство — например кредитна карта — таксата не може да бъде по-висока от действителните му разходи за обработване на вашето плащане. В някои държави тези такси могат да са забранени напълно.

Допълнителни плащания

Ако търговецът желае да ви предложи допълнителни услуги като например експресна доставка, опаковане за подарък или пътническа застраховка, вие трябва да дадете изричното си съгласие за тези допълнителни плащания. Така например използването на кутийки с предварително поставени отметки на уебсайта на търговеца не представлява такова съгласие и имате право на възстановяване на всички платени суми, събрани по този начин.

Доставка

Ако не вземете покупката си веднага, търговецът по правило трябва да ви я достави в срок от 30 дни, освен ако сте се споразумели за друг срок на доставка. Търговецът отговаря за всички евентуални щети върху стоките от момента на изпращането до момента получаването им.

Ако не получите стоките в срок от 30 дни или в рамките на съвместно договорения срок, трябва да напомните на търговеца, като дадете допълнителен, разумен срок за доставка. Например ако търговецът ви е уведомил, че доставката ще закъснее с една седмица поради проблеми с доставчиците, можете да му дадете още една седмица.

Ако не получите стоките в рамките на удължения срок, имате право на незабавно възстановяване на средствата. Не сте длъжни да дадете на търговеца удължаване, когато той отказва да извърши доставката или когато уговорения срок е от съществено значение, например ако стоките са необходими за конкретно събитие (сватбена рокля).

 

Не забравяйте, че ако артикул, който сте купили в рамките на ЕС, се окаже повреден или не изглежда или работи по начина, описан в рекламата, имате право да поискате поправка, замяна или, когато това не е възможно или удобно — възстановяване на средствата.

Връзка по телефона след продажбата

Търговците, които осигуряват телефонна връзка с потребителите трябва да гарантират, че разговорите се таксуват като обикновени телефонни обаждания. На търговците е забранено да изискват от потребителите да използват телефонни линии с по-скъпа тарифа за запитвания или оплаквания относно своята покупка.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети