Sökväg

Känner du till dina rättigheter som EU-medborgare? Testa dina kunskaper i vår quiz.

Uppdaterat : 26/11/2015

Dina rättigheter vid inköp

När du köper varor och tjänster i andra EU-länder har du samma konsumenträttigheter när det gäller

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.