Sökväg

Uppdaterat : 24/02/2016

Dina rättigheter vid inköp

När du köper varor och tjänster i andra EU-länder har du samma konsumenträttigheter när det gäller

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.