Navigačný riadok

Poznáte vaše práva občana EÚ? Otestujte si svoje vedomosti v našom kvíze.

Aktualizované : 26/11/2015

Nakupovanie: vaše práva

Pri nakupovaní tovaru alebo služieb kdekoľvek v EÚ máte rovnaké spotrebiteľské práva, ktoré sa týkajú:

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.