Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 26/05/2016

Αγορές: τα δικαιώματά σας

Όταν αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, έχετε τα ίδια δικαιώματα καταναλωτή όσον αφορά:

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  • Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας του δικαίου της ΕΕ για τους καταναλωτές και την εμπορία English

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.