Навигационна пътека

Актуализация : 26/05/2016

Пазаруване: вашите права

Когато купувате стоки и услуги в друга страна от ЕС, вие имате същите потребителски права относно:

Обществени консултации
  • Обществена консултация във връзка с проверката за пригодност на правото на ЕС в областта на потребителите и маркетинга English

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.