Навигационна пътека

Запознат ли сте с правата си в ЕС? Проверете знанията си с нашата викторина.

Актуализация : 20/11/2015

Пазаруване: вашите права

Когато купувате стоки и услуги в друга страна от ЕС, вие имате същите потребителски права относно:

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.