Navigačný riadok

Aktualizované : 25/01/2016

shopping

Záruky: oprava, výmena tovaru, vrátenie peňazí

Bezplatne, dvojročná záruka (zákonná záruka)

Bez ohľadu na to, či ste tovar kúpili v obchode alebo cez internet, podľa pravidiel EÚ máte vždy právo na minimálne dvojročnú bezplatnú záručnú lehotu.

Táto 2-ročná záručná lehota je len vaše minimálne právo a vnútroštátne pravidlá vo vašej krajine vám môžu poskytnúť osobitnú ochranu. Nezabudnite, že akákoľvek odchýlka od pravidiel EÚ musí byť vždy v prospech spotrebiteľa.

Ak výrobok, ktorý ste kúpili kdekoľvek v EÚ, je chybný, nezodpovedá opisu alebo nie je funkčný, predajca je povinný ho bezplatne opraviť alebo vymeniť, resp. vrátiť vám plnú kúpnu cenu alebo poskytnúť zľavu na výrobok. V niektorých krajinách EÚ si môžete hneď pri podaní reklamácie vybrať zo všetkých štyroch možností nápravy. Inak budete môcť požiadať o úplné alebo čiastočné vrátenie peňazí len vtedy, keď oprava alebo výmena tovaru nie je možná alebo praktická.

Nárok na vrátenie zaplatenej ceny sa nemusí uplatňovať v prípade drobných problémov, ako je napríklad škrabanec na obale CD.

Dvojročná záručná lehota začína plynúť hneď po prevzatí vášho tovaru. V niektorých krajinách EÚ musíte informovať predávajúceho o chybách tovaru do dvoch mesiacov od ich zistenia, inak môžete stratiť právo na záruku.

Do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru stačí preukázať predávajúcemu, že tovar je chybný alebo nezodpovedá opisu. Po šiestich mesiacoch však vo väčšine krajín EÚ budete tiež musieť dokázať, že chyba existovala už pri prevzatí tovaru, napríklad preukázaním, že chyba je spôsobená v dôsledku nízkej kvality použitých materiálov.

Zodpovednosť za opravu chyby tovaru v prípade reklamácie nesie vždy predajca a v niektorých krajinách EÚ môžete žiadať o nápravu priamo výrobcu.

Viac informácií o vašich ďalších právach podľa vnútroštátnych právnych predpisov vám poskytne Európske spotrebiteľské centrum vo vašej krajine, ktoré vám môže pomôcť v prípade problémov s tovarom zakúpeným v inom členskom štáte EÚ.

Príklad

Nedostatočnú zhodu výrobku nie je vždy možné odhaliť na prvý pohľad

Miro si cez internet kúpil laptop, ktorý zdanlivo nemal žiadnu chybu. Po vyše roku však zistil, že predajca mu poslal laptop s menšou pamäťou, ako si objednal.

Napriek tomu, že nešlo o okamžite zjavný problém a laptop stále fungoval, nezodpovedal opisu a kúpnej zmluve. Mirovi sa preto podarilo získať od predajcu čiastočné vrátenie kúpnej ceny.

 

Rozšírené záruky (obchodná záruka)

Obchody alebo výrobcovia často ponúkajú doplnkovú obchodnú záruku, ktorá je buď súčasťou ceny výrobku, alebo si ju musíte priplatiť. Môže vám poskytnúť lepšiu ochranu, ale nikdy nemôže nahradiť alebo skrátiť minimálnu dvojročnú záruku, na ktorú máte nárok v každom prípade.

To isté platí aj v prípade, že vám v obchode ponúknu nový výrobok za lepšiu cenu „bez záruky". Znamená to, že predajca vám neposkytne dodatočnú záruku. Ak je výrobok chybný alebo nezodpovedá opisu, stále máte právo na dvojročnú záruku.

Príklad

Rozšírená záruka výrobcu neskracuje dvojročnú zákonnú záruku

Katarína si kúpila fén so šesťmesačnou zárukou predajcu.

Keď sa jej po ôsmich mesiacoch pokazil, odniesla ho naspäť do obchodu. Predavač jej oznámil, že jej záruka vypršala a tým pádom nemá nárok na vrátenie peňazí.

Katarína ho však správne upozornila na to, že podľa právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa má nárok na bezplatnú dvojročnú záruku a že šesťmesačná záruka predajcu bola len doplnkovou službou.

Použitý tovar

Minimálna dvojročná záruka sa vzťahuje aj na použitý tovar, ktorý nakupujete od obchodníka. Avšak na tovar zakúpený od súkromných osôb mimo rámca zárobkovej činnosti sa táto záruka nevzťahuje.

V niektorých krajinách sa môžete s predajcom dohodnúť na kratšej záručnej lehote ako dva roky, ktorá by nemala trvať kratšie ako rok. Tieto podmienky však musia byť jasne dohodnuté v čase kúpy.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo

    V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

    Retour au texte en cours.