Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 25/01/2016

shopping

Garanziji: tiswijiet, tibdil, rimborżi

Mingħajr ħlas, garanzija ta' sentejn (garanzija legali)

Kemm jekk xtrajt l-oġġetti minn ħanut jew onlajn, skont ir-regoli tal-UE int dejjem għandek dritt għal minimu ta' perjodu ta' garanzija ta' sentejn mingħajr ħlas.

Din il-garanzija ta' sentejn hi biss dritt minimu tiegħek u r-regoli nazzjonali f'pajjiżek jistgħu jagħtuk protezzjoni addizzjonali. Ftakar li kwalunkwe devjazzjoni mir-regoli tal-UE għandhom dejjem ikunu għall-benefiċċju tal-konsumatur.

Jekk xi oġġett li xtrajt fl-UE jispiċċa jkun bil-ħsara jew ma jidhirx jew ma jaħdimx kif kien fir-reklam, il-bejjiegħ ikollu jsewwieh jew jibdlu bla ħlas, jew jagħtik flusek kollha lura jew tnaqqis fil-prezz. F'xi pajjiżi tal-UE se tingħata l-għażla bejn l-erba' rimedji kollha mill-bidu nett. Inkella se tkun tista' titlob għal rimborż sħiħ jew parzjali biss meta ma jkunx possibbli jew konvenjenti biex jissewwa jew jinbidel l-oġġett.

U ftakar li jista' jagħti l-każ li ma tkunx intitolat għall-flus lura jekk il-problema tkun żgħira, bħal xi girfa fuq il-kaxxa ta' CD.

Il-perjodu ta' sentejn garanzija jibda malli tirċievi l-oġġetti tiegħek. F'xi pajjiżi tal-UE, għandek tinforma lill-bejjiegħ dwar il-ħsara fi żmien xahrejn minn meta tiskopriha inkella tista' titlef id-dritt tiegħek għall-garanzija.

Fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi l-oġġetti, jeħtieġlek biss li turi lill-bejjiegħ li huma difettużi jew mhux kif kienu reklamati. Iżda, wara sitt xhur f'bosta pajjiżi tal-UE trid ukoll tagħti prova li d-difett kien diġà jeżisti meta rċevejt l-oġġett, pereżempju, billi turi li d-difett hu minħabba l-kwalità ħażina tal-materjali użati.

Il-bejjiegħ dejjem huwa responsabbli biex isewwi d-difett, u f'xi pajjiżi tal-UE għandek ukoll id-dritt li titlob rimedju mill-produttur.

Iċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur f'pajjiżek jista' jtik informazzjoni aktar dettaljata dwar id-drittijiet addizzjonali tiegħek skont il-liġi nazzjonali u jista' jgħinek jekk għandek problema bl-oġġetti li xtrajt f'pajjiż ieħor tal-UE jew minn pajjiż ieħor tal-UE.

Storja bħala eżempju

In-nuqqas ta' konformità tal-oġġetti mhux dejjem tkun apparenti mill-ewwel

Mirek ordna laptop li kien jidher qed jaħdem tajjeb. Iżda, wara aktar minn sena li xtrah, skopra li kien fih inqas memorja minn kemm suppost.

Għalkemm din il-problema ma kinitx ovvja immedjatament, u l-laptop kien jaħdem, xorta waħda ma kienx jikkonforma ma' dak li ġie rreklamat jew li kien hemm qbil dwaru meta xtrah. Għalhekk Mirek seta' jikseb rimborż parzjali mill-ħanut.

 

Garanziji addizzjonali (garanzija kummerċjali)

Il-ħwienet jew il-produtturi ħafna drabi joffrulek garanzija kummerċjali addizzjonali, jew billi jinkluduha fil-prezz tal-prodott jew għal prezz addizzjonali. Din tista' tagħtik protezzjoni aħjar iżda qatt ma tista' tieħu l-post jew tnaqqas il-minimu ta' sentejn garanzija, li dejjem se jkollok.

Bl-istess mod, jekk ħanut ibigħlek prodott ġdid irħas għax "bla garanzija", dan ifisser biss li m'għandekx protezzjoni addizzjonali. Xorta għandek id-dritt għal sentejn garanzija bla ħlas biex tfittex rimedju jekk il-prodott jinzerta difettuż jew mhux kif irreklamat.

Storja bħala eżempju

Il-garanzija ta' sentejn ma tistax titqassar minn garanzija kummerċjali

Carla xtrat magna tat-tnixxif tax-xagħar b'garanzija tal-bejjiegħ ta' sitt xhur.

Meta tħassret wara tmien xhur, ħaditha lura l-ħanut. Tal-ħanut qalilha li l-garanzija tagħha kienet skadiet, u li ma kinitx eleġibbli għal flusha lura.

Carla korrettament qalet li kellha sentejn garanzija bla ħlas skont il-liġi tal-protezzjoni tal-konsumatur tal-UE, u li l-garanzija ta' sitt xhur tal-bejjiegħ sempliċiment tatha servizzi addizzjonali.

Oġġetti użati

Oġġetti użati li tixtri mingħand kummerċjant huma wkoll koperti mill-garanzija minima ta' sentejn. Madankollu, l-oġġetti mixtrija minn individwi privati fuq bażi mhux professjonali mhumiex koperti.

F'xi pajjiżi tal-UE, fil-każ ta' oġġetti użati, ix-xerrej u l-bejjiegħ jistgħu jiftiehmu dwar perjodu ta' garanzija ta' inqas minn sentejn, iżda mhux inqas minn sena. Dan għandu jintqal b'mod ċar meta jsir ix-xiri.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri

    F'dan il-każ,it-28 stat membru tal-UE + Islanda, Liechtenstein u n-Norveġja

    Retour au texte en cours.