Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 25/01/2016

shopping

Garantija: remonts, apmaiņa, kompensācija

Bezmaksas divu gadu garantija (noteikta ar likumu)

Nav svarīgi, vai prece ir iegādāta veikalā vai internetā, saskaņā ar ES noteikumiem tai pienākas vismaz divu gadu bezmaksas garantijas periods.

Šī divu gadu garantija ir tikai minimālā prasība, un valsts noteikumi var paredzēt papildu aizsardzību. Atcerieties, ka jebkurai atkāpei no ES noteikumiem vienmēr jābūt patērētāja labā.

Ja izrādās, ka prece, ko esat iegādājies kādā ES valstī, ir bojāta vai neizskatās vai nedarbojas, kā bija reklamēts, pārdevējam tā ir jāsalabo vai jānomaina par velti vai pircējam jāatlīdzina vai jāsamazina cena. Dažās ES valstīs jums jau no sākuma piedāvās izvēlēties no visām četrām iespējām. Citās valstīs jūs pilnu vai daļēju kompensāciju varēsiet prasīt tikai tad, ja preci nebūs iespējams salabot vai aizstāt ar citu.

Paturiet arī prātā, ka tiesību saņemt atpakaļ samaksāto naudu var nebūt, ja problēma ir niecīga, piemēram, ieskrāpēta kompaktdiska kārbiņa.

Divu gadu garantijas periods sākas no preču saņemšanas brīža. Dažās ES valstīs pircējam ir jāinformē pārdevējs divu mēnešu laikā pēc defekta konstatēšanas, citādi pircējs var zaudēt tiesības uz garantiju.

Sešu mēnešu laikā pēc preču saņemšanas ir vienkārši jāparāda tirgotājam, ka preces ir bojātas vai neatbilst reklāmas aprakstam. Pēc sešiem mēnešiem lielākajā daļā ES valstu pircējam ir pašam jāpierāda, ka prece bija bojāta jau saņemšanas brīdī, piemēram, pierādot, ka defekts radies tāpēc, ka izmantoti slikti materiāli.

Tirgotājs vienmēr ir atbildīgs par bojājuma novēršanu, bet dažās ES valstīs pircējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju arī no ražotāja.

Par to kādas tiesības vēl ir pircējam saskaņā ar valsts tiesību aktiem, sīkāk var pastāstīt jūsu valstī esošais Eiropas patērētāju informēšanas centrs. Tas var arī palīdzēt, ja jums ir problēmas ar citā ES valstī vai no citas ES valsts iegādātām precēm.

Piemērs no dzīves

Defekts ne vienmēr parādās uzreiz

Mireks pasūtīja klēpjdatoru, kurš sākumā it kā strādāja labi. Kad no pirkuma brīža bija pagājis vairāk nekā gads, viņš atklāja, ka datoram bija mazāk atmiņas, nekā solīts.

Lai gan Mireks problēmu nebija konstatējis uzreiz un dators joprojām darbojās, tas tomēr neatbilda piedāvājuma aprakstam vai pirkuma līgumam. Tāpēc Mireks varēja no veikala saņemt kompensāciju.

 

Papildu garantija (piedāvā pārdevējs vai ražotājs)

Veikali vai ražotāji bieži vien piedāvā papildu komercgarantiju, kas jau ir iekļauta preces cenā vai ir par papildu samaksu. Šī garantija piedāvā labāku aizsardzību, bet tā nekādā gadījumā nevar aizstāt vai samazināt minimālo divu gadu garantiju, kas pircējam pienākas vienmēr.

Tāpat, ja veikals jums ir lētāk pārdevis jaunu preci it kā "bez garantijas", tas nenozīmē, ka jums nav nekādu garantiju, bet ka jums nav papildu garantijas. Jums vienmēr ir divu gadu bezmaksas garantija, ja precei atklājas defekti vai tā neatbilst piedāvājuma aprakstam.

Piemērs no dzīves

Komerciāla garantija nevar saīsināt divu gadu garantiju, kas ir noteikta ar likumu.

Karla nopirka matu fēnu ar sešus mēnešus ilgu veikala garantiju.

Kad fēns pēc astoņiem mēnešiem salūza, viņa to aiznesa atpakaļ uz veikalu. Pārdevējs apgalvoja, ka garantijas laiks ir beidzies un ka viņai nav tiesību prasīt naudu atpakaļ.

Karla pareizi norādīja, ka ES patērētāju aizsardzības tiesībās viņai paredzēta pilna divu gadu garantija bez maksas un ka veikala sešu mēnešu garantija piedāvāja tikai papildu pakalpojumus.

Lietotas preces

Minimālā divu gadu garantija attiecas arī uz lietotām precēm, kas iegādātas no tirgotāja. Taču tā nav paredzēta precēm, kas nopirktas no privātpersonas.

Dažās ES valstīs lietotu preču gadījumā pircējs un pārdevējs var vienoties par garantijas laiku, kas īsāks par diviem gadiem, tomēr tas nedrīkst būt īsāks par vienu gadu. Pārdevējam ir pienākums jums par to paziņot pirkuma brīdī.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

    šajā gadījuma 28 ES valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

    Retour au texte en cours.