Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 25/01/2016

shopping

Garantii: parandamine, asendamine, hüvitamine

Tasuta kaheaastane garantii (õiguslik garantii)

Olenemata sellest, kas ostsite kauba poest või Internetis, on Teil vastavalt ELi eeskirjadele alati õigus minimaalselt kaheaastasele tasuta garantiile.

See vähemalt 2-aastane garantii on Teie miinimumõigus, kuid Teie riigi siseriiklikud eeskirjad võivad võimaldada Teile veel täiendavat kaitset. Pidage meeles, et igasugune kõrvalekaldumine ELi eeskirjadest peab alati olema tarbija kasuks.

Kui Teie kus tahes ELis ostetud ese on defektne või ei näe välja ega toimi nii nagu reklaamitud, peab müüja selle tasuta parandama või asendama või ostu kas täielikult või osaliselt hüvitama. Mõnes ELi riigis on Teil võimalik valida kõigi nende nelja võimaluse vahel. Üldjuhul on Teil võimalus küsida täielikku või osalist hüvitamist ainult siis, kui eset ei ole võimalik või otstarbekas parandada või asendada.

Pidage silmas, et Teil ei pruugi olla õigust saada hüvitist juhul, kui probleem ei ole suur, näiteks kriim CD-karbil.

Kaheaastane garantiiperiood algab niipea, kui Te saate kauba kätte. Mõnes ELi riigis peate müüjat teavitama defektist kahe kuu jooksul alates selle tuvastamisest, vastasel juhul võite kaotada õiguse garantiile.

Kuue kuu jooksul alates kauba kättesaamisest peate lihtsalt müüjale näitama, et toode on defektne või ei vasta reklaamitule. Pärast kuue kuu möödumist peate enamikus ELi liikmesriikides ka ise tõendama, et defekt oli olemas juba kauba kättesaamisel, näiteks märkides, et defekt tuleneb kasutatud materjalide halvast kvaliteedist.

Müüja on alati vastutav defektiga seotud probleemi lahendamise eest ning mõnedes ELi liikmesriikides on Teil õigus nõuda olukorra heastamist asjaomase toote tootjalt.

Teie riigis asuv Franciaország saab Teile anda üksikasjalikku teavet Teie täiendavate õiguste kohta riikliku õiguse alusel ning saab Teid aidata juhul, kui Teil on probleeme muudest ELi liikmesriikidest ostetud toodetega.

Näide

Kaupade mittevastavus ei ole alati koheselt ilmne

Mirek tellis sülearvuti, mis näis hästi töötavat. Kuid rohkem kui aasta pärast selle ostmist avastas ta, et arvutil on tootekirjelduses esitatust vähem mälu.

Kuigi see probleem ei olnud talle teada koheselt, ning sülearvuti toimis, ei vastanud see siiski selle ostmise ajal reklaamitud ja kokkulepitud tootekirjeldusele. Mirek sai seetõttu poelt hüvitist.

 

Lisatagatised (müügigarantii)

Poed või tootjad pakuvad Teile sageli täiendavat müügigarantiid, mis kas juba sisaldub tootehinnas või tuleb see täiendavalt osta. See annab Teile parema kaitse, kuid ei saa kunagi asendada kaheaastast miinimumgarantiid, mis Teil alati on.

Samuti kui pood müüb teile uue toote odavamalt „garantiita", tähendab see vaid seda, et teil ei ole täiendavat kaitset. Teil on ikkagi tasuta kaheaastane garantii juhuks, kui toode osutub defektseks või ei vasta reklaamitule.

Näide

Teie kaheaastast garantiid ei saa lühendada müügigarantiiga.

Carla ostis fööni kuuekuulise müüjagarantiiga.

Kui see kaheksa kuu pärast katki läks, viis ta selle poodi tagasi. Poemüüja ütles talle, et tema garantii oli lõppenud ning tal ei ole õigust hüvitisele.

Carla väitis põhjendatult, et tal on tasuta kaheaastane täielik garantii ELi tarbijakaitseõiguse alusel ning et müüja kuuekuuline garantii pakkus vaid täiendavat kaitset.

Kasutatud kaup

Kui ostate kauplejalt kasutatud kaupu, siis ka need on hõlmatud kaheaastase miinimumgarantiiga. Siiski ei ole selle garantiiga hõlmatud eraisikutelt mitteametlikult ostetud tooted.

Mõnedes ELi liikmesriikides saavad kasutatud kaupade puhul müüja ja ostja leppida kokku vähem kui kaks aastat kestvas garantiiperioodis, kuid see ei tohi olla lühem kui üks aasta. Sellest tuleb Teid ostu sooritamise ajal teavitada.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid

    Käesoleval juhul 28 ELi liiikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

    Retour au texte en cours.