Cesta

Aktualizováno : 25/01/2016

shopping

Záruky: Opravy, výměna zboží, vrácení peněz

Bezplatná dvouletá záruka (garantovaná právními předpisy)

Ať jste zboží zakoupili v kamenném obchodě nebo na internetu, podle evropských předpisů máte vždy nárok minimálně na dvouletou bezplatnou záruku.

Tato 2letá záruka je právem EU pevně daná – vnitrostátní předpisy ve vaší zemi mohou stanovit další ochranu nad její rámec. Případná odchylka od lhůty stanovené předpisy EU tedy musí být vždy ve prospěch spotřebitele.

Pokud najdete na zboží zakoupeném v některé ze zemí EU závadu, nebo vzhledově či funkcí neodpovídá inzerovanému výrobku, prodejce je musí bezplatně opravit nebo vyměnit nebo vám vrátit peníze, případně poskytnout slevu. V některých zemích EU vám od začátku nabídnou všechny čtyři výše uvedené možnosti. Jinak budete mít možnost požádat o úplné nebo částečné vrácení peněz pouze v tom případě, že oprava nebo výměna zboží nebude možná nebo dobře proveditelná.

Pozor: Na vrácení peněz nárok nevzniká, pokud jde pouze o menší problém, např. poškrábaný obal CD.

Dvouletá záruční lhůta začíná po převzetí zboží. V některých zemích EU musíte prodávajícímu závadu oznámit do dvou měsíců od jejího zjištění, jinak můžete o právo na záruku přijít.

Před uplynutím lhůty šesti měsíců od obdržení zboží stačí prodávajícímu pouze ukázat závadu, případně rozdíly oproti inzerovanému popisu. Po uplynutí šesti měsíců však ve většině zemí EU musíte rovněž prokázat, že vada existovala již při přebírání zboží – že je například způsobena špatnou kvalitou použitých materiálů.

Za nápravu zjištěných závad odpovídá vždy obchodník a v některých zemích EU máte také právo žádat nápravu od výrobce.

Podrobnější informace o dalších případných právech stanovených vnitrostátními předpisy vám poskytne evropské spotřebitelské centrum ve vaší zemi. Jeho pracovníci vám také poradí při řešení problémů se zbožím zakoupeným v zemích EU nebo z nich dovezených.

Co se například může stát...

Nesrovnalosti ohledně shody výrobků s předepsanými normami nemusí být na první pohled zřejmé.

Mirek si objednal notebook. Fungoval bezvadně. Ale asi po roce si teprve všiml, že nemá tak velkou paměť, jak uváděl prodejce.

Ačkoli problém nebyl na první pohled vidět a počítač byl zcela funkční, notebook neodpovídal inzerovanému výrobku a informacím, které byly Mirkovi dány při koupi k dispozici. Mirek tak získal od prodejce částečnou náhradu.

 

Doplňkové (obchodní) záruky

Obchody a výrobci někdy nabízejí další, obchodní záruky, a to buď v ceně výrobku nebo za poplatek. Můžete díky nim získat ještě lepší ochranu, ale nenahrazují ani nezkracují minimální dvouletou záruku, na kterou máte nárok v každém případě.

Podobně pokud vám v obchodě prodají nový výrobek se slevou s tím, že je „bez záruky", znamená to pouze, že nemáte nárok na další ochranu nad rámec té minimální. Za všech okolností máte právo na bezplatnou dvouletou záruku, pokud se výrobek ukáže jako vadný nebo nebude odpovídat inzerovanému popisu.

Co se například může stát...

Vaše dvouletá právem garantovaná záruka nemůže být nijak zkrácena na základě obchodní záruky.

Karolína si koupila vysoušeč vlasů, na který dával prodávající šestiměsíční záruku.

Když se po osmi měsících rozbil, šla ho do obchodu vrátit. V obchodě jí řekli, že záruka již vypršela a že nemá nárok na vrácení peněz.

Karolína jim připomněla, že podle předpisů EU o ochraně spotřebitele jí stále běží bezplatná dvouletá záruční lhůta a že ona 6měsíční záruka byla pouze dodatečnou službou prodávajícího.

Použité zboží

Minimální dvouletá záruka se vztahuje rovněž na použité zboží zakoupené u obchodníků. Netýká se ale výrobků zakoupených od soukromých osob (nikoli od obchodníků).

V některých zemích se zákazník při nákupu použitého zboží může s prodávajícím dohodnout na záruční lhůtě kratší než 2 roky, ale nikdy méně než jeden rok. To by mělo být také nakupujícím při nákupu jasně sděleno.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství

    V tomto případě se jedná o 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

    Retour au texte en cours.