Навигационна пътека

Актуализация : 25/01/2016

shopping

Гаранции: поправки, замени, възстановяване на заплатени суми

Безплатна двегодишна гаранция (правна гаранция)

Без значение дали сте купили стоки от магазин или по интернет, съгласно правилата в ЕС винаги имате право на поне две години безплатна гаранция.

Тази двегодишна гаранция е минимумът, на който имате право. Възможно e националните разпоредби във вашата страна да ви осигуряват допълнителна защита. Не забравяйте, че всяко отклонение от правилата на ЕС трябва винаги да бъде в полза на потребителите.

Ако стока, закупена от вас в ЕС, се окаже дефектна или не изглежда или не работи по начина, посочен в рекламата, продавачът трябва да я поправи или замени безплатно, да ви върне парите или да ви направи отстъпка. В някои страни от ЕС ви се предлага избор между четирите възможности от самото начало. В други случаи ще можете да поискате пълно или частично възстановяване на платената сума само когато не е възможно или удобно артикулът да бъде поправен или заменен.

Имайте предвид, че е възможно да нямате право на възстановяване на сумата, ако проблемът е незначителен — като например драскотина върху обложка на компактдиск.

Двегодишният гаранционен срок започва да тече от момента на получаване на стоките. В някои страни от ЕС трябва да уведомите продавача за дефекта до два месеца след откриването му, защото в противен случай можете да изгубите правото си на гаранция.

В срок от шест месеца от получаването на стоките, трябва просто да покажете на търговеца, че са дефектни или не отговарят на рекламата. След изтичането на срока от шест месеца в повечето страни от ЕС трябва да докажете, че дефектът е съществувал при получаване на стоките, например като демонстрирате, че той се дължи на лошото качество на използваните материали.

Продавачът винаги носи отговорност за поправяне на дефекта, а в някои страни от ЕС имате право също да поискате обезщетение от производителя.

Европейският потребителски център във вашата страна може да ви даде по-подробна информация за допълнителните ви права по националните закони и да ви помогне, ако имате проблем със стоки, които сте купили от друга страна от ЕС.

Лична история

Несъответствието на стоките на описанията не винаги се забелязва веднага

Мирек поръчва лаптоп, който на пръв поглед работи добре. Повече от една година след купуването му обаче Мирек открива, че компютърът има по-малко памет от посочената в описанието му.

Въпреки че Мирек не е забелязал проблема веднага и че лаптопът работи, той все пак не отговаря на информацията в рекламата в момента на закупуването му. Затова Мирек успява да получи част от парите си от магазина.

 

Допълнителни гаранции (търговска гаранция)

Магазините или производителите често предлагат допълнителна търговска гаранция, която е включена в цената на продукта или се заплаща допълнително. Тази гаранция може да ви осигури по-добра защита, но никога не може да замени минималната двегодишна гаранция, на която винаги имате право.

По подобен начин, ако даден магазин ви продава нов продукт по-евтино, понеже е без гаранция, това означава само, че нямате никаква допълнителна защита. Винаги обаче имате право на безплатна двегодишна гаранция, ако се окаже, че продуктът е дефектен или не отговаря на рекламата.

Лична история

Срокът на вашата двегодишна гаранция не може да бъде намален с търговска гаранция

Карла си купува сешоар с 6-месечна гаранция на продавача.

Когато след 8 месеца той се поврежда, тя го занася в магазина. Продавачът ѝ казва, че гаранцията е изтекла и тя няма право да си получи парите обратно.

Карла правилно изтъква, че съгласно законодателството за защита на потребителите на ЕС тя има пълна двегодишна гаранция и че 6-месечната гаранция на продавача е само допълнителна услуга.

Стоки втора употреба

Стоките втора употреба, които купувате от търговец, също са обхванати от минималната двегодишна гаранция. В същото време стоките, закупени от частни лица, не са обхванати.

В някои страни от ЕС, когато става дума за стоки втора употреба, продавачът и купувачът могат да се споразумеят за гаранционен период, по-малък от 2 години, но не по-кратък от една година. Това трябва да бъде ясно посочено по време на покупката.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети

    В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

    Retour au texte en cours.