Navigačný riadok

Aktualizované : 26/11/2015

shopping

Nákup služieb

Smernica EÚ français Deutsch English zaručuje lepšiu ochranu vašich práv pri nákupe služieb v zahraničí, napríklad keď:

 • nakupujete v obchode,
 • nakupujete tovar cez internet,
 • idete k holičovi alebo kaderníčke,
 • si najmete stavebnú spoločnosť na stavbu alebo renováciu vášho domu,
 • si v cestovnej kancelárii rezervujete dovolenku,
 • si najmete právnika.

Tieto a iné typy služieb môžete získať od poskytovateľa, ktorý má sídlo v inom členskom štáte EÚ, pričom:

Ak však existujú objektívne dôvody, prečo predaj tovaru alebo služieb nie je možný, predajca môže mať právo na odmietnutie predaja.

Rovnaké práva sa nemusia uplatňovať na všetky služby, konkrétne v prípade poskytovania finančných a prepravných služieb.

Príbeh

Trvajte na svojich nových právach, ktoré vám zaručujú právne predpisy EÚ

Mnoho firiem a jednotlivcov poskytujúcich služby v EÚ diskriminuje spotrebiteľov, ktorí žijú v inom členskom štáte EÚ. Niektoré z nich budú pravdepodobne v tejto praxi pokračovať aj napriek existencii nových pravidiel EÚ.

Ak vám napríklad internetový obchod odmietne predať nejaký produkt, v supermarkete vám nechcú vystaviť kartu zákazníka alebo vám za dovolenku vyúčtujú vyšší rezervačný poplatok len z dôvodu, že žijete v inej krajine EÚ, ide o porušenie vašich spotrebiteľských práv. 

V takomto prípade môžete požiadať o pomoc miestne Európske spotrebiteľské centrum .

Žiadajte informácie

Obchodníci v EÚ sú povinní pred predajom služieb poskytnúť zákazníkom svoje kontaktné údaje a podrobné informácie o:

 • hlavných charakteristikách a cene služby,
 • všeobecných podmienkach predaja,
 • príslušných úradoch alebo správnych orgánoch zodpovedných za dohľad.

Ak máte záujem o nákup služby od predajcu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte EÚ (napr. služby architekta alebo stavebnej spoločnosti na výstavbu či renováciu domu), môžete sa [163 KB] obrátiť na miestne kontaktné stredisko pdf English , kde vám poskytnú informácie o:

 • platných pravidlách pre predajcov,
 • dostupných prostriedkoch nápravy v prípade sporu,
 • združeniach a organizáciách zameraných na pomoc spotrebiteľom.
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.