Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 26/11/2015

shopping

Pakalpojumu iegāde

ES tiesību akti français Deutsch English jums dod lielākas tiesības, iegādājoties preces un pakalpojumus ārzemēs, piemēram:

 • iepērkoties lielveikalā,
 • iegādājoties mantas internetā,
 • apgriežot matus pie friziera,
 • nolīgstot būvuzņēmumu mājas celtniecībai vai remontam,
 • pasūtinot ceļojumu tūrisma aģentūrā,
 • nolīgstot juristu.

Šos un citus pakalpojumus jūs varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja, kas atrodas citā dalībvalstī, turklāt:

Ja tomēr pārdevējam ir objektīvi iemesli, kuru dēļ viņš šos pakalpojumus jums nespēj sniegt, tad tas nav pārkāpums.

Dažās nozarēs, piemēram, finanšu and transporta pakalpojumu jomā, jūsu tiesības, iespējams, nedaudz atšķirsies.

Piemērs no dzīves

Pastāviet uz savām tiesībām, kas jums dotas ES tiesību aktos

Daudzi uzņēmumi un individuālie pakalpojumu sniedzēji ES pašlaik izturas diskriminējoši pret klientiem, kas dzīvo citā ES valstī. Iespējams, ka daži no viņiem nemainīs kažoku arī tad, kad spēkā būs jaunie ES noteikumi.

Ja kādā interneta vietnē jūs nevarat nopirkt izraudzīto preci, ja lielveikals jums nedod klienta karti vai ja no jums prasa augstāku maksu par ceļojuma rezervēšanu  tikai tāpēc, ka dzīvojat citā ES valstī, tad jūsu tiesības netiek ievērotas. 

Šādā situācijā sazinieties ar Eiropas patērētāju centru savā valstī — tur jums palīdzēs aizstāvēt jūsu tiesības.

Jābūt informētam

Visiem ES tirgotājiem pirms pakalpojumu piedāvāšanas ir jums jāsniedz kontaktinformācija  un sīkākas ziņas par:

 • pakalpojuma saturu un cenu,
 • vispārīgajiem noteikumiem, ko viņi piemēro,
 • kompetentajām iestādēm vai profesionālajām organizācijām, kuru pārraudzībā tie darbojas.

Ja vēlaties pirkt pakalpojumus no pakalpojumu sniedzēja, kurš atrodas citā ES valstī (piemēram, jums vajadzīgs arhitekts, lai izstrādātu mājas projektu, vai strādnieki, kas veiktu remontu), varat vērsties [163 KB] savas valsts kontaktpunktā pdf English , lai uzzinātu:

 • kādi noteikumi attiecas uz pakalpojumu sniedzēju,
 • kādā kārtībā tiks izšķirts iespējamais strīds,
 • kuras organizācijas un apvienības jums var palīdzēt.
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.