Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 26/11/2015

shopping

Teenuste ostmine

ELi õigusaktid français Deutsch English annavad teile rohkem õigusi teenuste ostmisel välismaal, näiteks:

 • tehes sisseoste kaubanduskeskuses;
 • ostes tooteid Internetis;
 • kasutades juuksuriteenuseid;
 • sõlmides lepingu ehitusettevõttega eesmärgiga ehitada või renoveerida teie maja;
 • broneerides oma puhkusereise reisibüroos;
 • palgates advokaadi.

Sellist laadi (ning ka muude) teenuste puhul on teil õigus neid osta mõnes teises ELi liikmesriigis asuvalt teenusepakkujalt, ilma et

Siiski kui on objektiivseid põhjuseid, miks müüja keeldub teile teenuseid müümast, võib asjaomane müüja toimida oma õiguste piires.

Teatavate teenuste puhul ei pruugi teil olla samad õigused, eelkõige finants- ja transporditeenuste puhul.

Näidisjuhtum

Olge teadlikud teile ELi õigusaktidest tulenevatest uutest õigustest

Paljud ettevõtted ja üksikisikud, kes pakuvad teenuseid ELis, diskrimineerivad teises ELi liikmesriigis elavaid kliente. Mõned teevad seda kindlasti ka edaspidi, vaatamata ELi uutele kehtivatele eeskirjadele.

Kui internetipood keeldub teile mõnda toodet müümast või kaubanduskeskus keeldub teile andmast kliendikaarti või teilt nõutakse kõrgemat tasu oma puhkuse broneerimise eest lihtsalt seetõttu, et elate teises ELi liikmesriigis, on teie õigusi rikutud. 

Oma õiguste kaitsmiseks sellistes olukordades, võtke ühendust teie kohaliku Euroopa tarbijakeskusega .

Teadke oma õigusi

Enne teenuse pakkumist peavad kauplejad ELis esitama teile oma kontaktandmed ja üksikasjaliku teabe, mis käsitleb järgmist:

 • teenuse peamised tunnused ja hind;
 • kaupleja kohaldatavad üldtingimused ja -klauslid;
 • pädevad ametiasutused või kutseasutused, kes vastutavad nende järelevalve eest.

Kui soovite osta teenuseid mõnes teises ELi liikmesriigis asuvalt müüjalt (näiteks arhitektilt teie maja kavandamiseks või töömeestelt selle renoveerimiseks), saate [163 KB] kasutada oma riigis asuvat kontaktpunkti pdf English , et saada teavet järgmistes küsimustes:

 • müüja suhtes kohaldatavad eeskirjad;
 • vaidluse puhul kohaldatavad hüvitise saamise võimalused;
 • ühingud ja organisatsioonid, kes saavad teid aidata.
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid

  Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.