Sti

Opdateret : 26/11/2015

shopping

Køb af tjenesteydelser

EU-lovgivning français Deutsch English giver dig flere rettigheder, når du køber tjenesteydelser i udlandet, f.eks. når du:

 • køber ind i et supermarked
 • køber produkter på nettet
 • bliver klippet
 • indgår kontrakt med et byggefirma, der skal bygge eller renovere dit hus
 • bestiller ferie gennem et rejsebureau
 • hyrer en sagfører.

Denne type tjenesteydelse, samt andre, har du ret til at købe hos en tjenesteudbyder i et andet EU-land

Hvis der findes objektive grunde til at nægte at sælge til dig, kan sælger dog have ret til at afvise salget.

Du har ikke nødvendigvis de samme rettigheder ved visse tjenesteydelser, særligt finansielle og transportmæssige ydelser.

Sagseksempel

Insister på at dine nye EU-rettigheder overholdes

Mange virksomheder og enkeltpersoner, der udbyder tjenesteydelser i EU, forskelsbehandler på nuværende tidspunkt kunder fra andre EU-lande. Nogle vil sikkert forsætte med det, selvom de nye EU-regler er trådt i kraft.

Hvis en internetbutik nægter at sælge dig en vare, eller et supermarked nægter at udstede dig et kundekort, eller du opkræves et højere reservationsgebyr for din ferie, blot fordi du bor i et andet EU-land, bliver dine rettigheder krænket. 

Du kan få hjælp til at beskytte dine rettigheder i sådan en situation ved at kontakte dit lokale europæiske forbrugercenter.

Hold dig orienteret

Inden erhvervsdrivende i EU tilbyder dig en service, skal de give dig deres kontaktoplysninger og information om:

 • de væsentligste oplysninger om og priser på deres ydelser
 • de almindelige betingelser og klausuler, de anvender
 • de kompetente myndigheder eller erhvervsorganisationerne, der er ansvarlige for at føre kontrol med dem.

Hvis du ønsker at købe tjenesteydelser fra en sælger, der er baseret i et andet EU-land (såsom en arkitekt til at tegne dit hus eller arbejdere til at renovere det), kan du [163 KB] henvende dig til kontaktpunktet i dit land pdf English for information om:

 • regler for sælger
 • klagemulighederne, hvis der opstår en tvist
 • sammenslutninger og organisationer, der kan hjælpe dig.
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.