Навигационна пътека

Актуализация : 26/11/2015

shopping

Покупка на услуги

З аконодателство на ЕС français Deutsch English ви дава повече права при покупката на услуги в чужбина, например при:

 • пазаруване в супермаркет;
 • онлайн покупки на продукти;
 • подстрижка;
 • сключване на договор със строителна компания за построяване или реновиране на вашата къща;
 • резервиране на почивки в туристическа агенция;
 • наемане на адвокат.

Имате право да купите тези видове услуги, както и някои други, от доставчик в друга страна от ЕС. Това става без:

Ако обаче продавачът има обективни причини, той може да има право да ви откаже продажбата на услугата.

При някои услуги, особено що се отнася до финансови и транспортни услуги, не е задължително да имате еднакви права във всички страни от ЕС.

Лична история

Настоявайте да бъдат спазени правата, които ви дава правото на ЕС

В момента много компании и физически лица, които предлагат услуги в ЕС, дискриминират клиенти, живеещи в друга страна от Съюза. Някои от тях вероятно ще продължат да го правят, дори и когато новите правила на ЕС влязат в сила. 

Ако онлайн магазин откаже да ви продаде дадена стока, ако супермаркет ви откаже карта на лоялен клиент или ако таксата ви за резервация на почивка е по-висока просто защото живеете в друга страна от ЕС, правата ви са нарушени. 

За помощ при защитата на правата ви в такава ситуация свържете се с местния Европейски потребителски център .

Бъдете информирани

От търговците в ЕС се изисква, преди да ви предложат услугите си да ви уведомят как можете да се свържете с тях и да ви предоставят подробна информация за:

 • основните характеристики и цената на услугата;
 • общите условия и клаузи, които смятат да приложат;
 • компетентните власти или професионални органи, отговорни за надзора им.

Ако искате да купите услуги от продавач в друга страна от ЕС (например архитект, който да проектира вашата къща или пък работници, които да я реновират), можете [163 KB] да използвате центъра за контакти във вашата страна pdf English , за да получите информация относно:

 • правилата, важащи за продавача
 • наличните средства за обезщетение в случай на спор
 • асоциациите и организациите, които могат да ви помогнат.
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.