Navigačný riadok

Aktualizované : 30/11/2015

shopping

Nakupovanie cez internet

Ak ste si kúpili výrobok alebo službu cez internet po 13. júni 2014, vzťahujú sa na vás priaznivejšie pravidlá na ochranu spotrebiteľa. Niektoré z nich:

 • právo na základné informácie pred uzatvorením zmluvy,
 • platba kreditnou kartou (alebo iným spôsobom) bez neoprávnených príplatkov,
 • dodanie v dohodnutej lehote,
 • vrátenie neželaného tovaru,
 • platba iba za veci, na ktorých ste sa výslovne dohodli.

Čo by ste mali vedieť pred uskutočnením nákupu

Ak ste si kúpili výrobok alebo službu v EÚ, či už v kamennom obchode alebo cez internet, obchodník je vám povinný poskytnúť určité jasné, správne a zrozumiteľné informácie o výrobku alebo službe pred tým, ako ich kúpite.

Pred uzavretím zmluvy s online obchodníkom alebo poskytovateľom služieb musí spotrebiteľ dostať tieto podrobnejšie informácie:

 • základný opis výrobku alebo služby,
 • názov a fyzická adresa obchodníka,
 • e -mailová adresa a/alebo telefónne číslo,
 • celková cena vrátane všetkých dodatočných nákladov, ako napríklad dodanie, alebo v prípade, že nie sú známe vopred, aspoň informácie o tom, ako sa ich výška vypočíta,
 • informácie o platbe a postupoch dodania, najmä pokiaľ ide o obmedzenia týkajúce sa dodania tovaru v niektorých krajinách,
 • právo na odstúpenie od zmluvy,
 • dostupný popredajný servis,
 • obdobie platnosti zmluvy,
 • mechanizmy riešenia sporov,
 • číslo obchodného registra,
 • odborný titul a prípadne informácie týkajúce sa DPH,
 • prípadne profesijné združenie, do ktorého poskytovateľ patrí.

 

Tieto predchádzajúce informácie sú súčasťou zmluvy, pokiaľ sa spoločne s obchodníkom nedohodnete na zmene podmienok uvedených napríklad na webovým stránkach obchodníka.

Zmluvy musia byť napísané jasne a zrozumiteľne a nemôžu obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Podľa pravidiel EÚ sa vaše spotrebiteľské práva za normálnych okolností uplatňujú aj na nákupy cez internet od obchodníkov z krajín mimo EÚ, ktorí sa zameriavajú na spotrebiteľov v EÚ. Berte však na vedomie, že môžete mať viac ťažkostí pri uplatňovaní svojich práv voči obchodníkom so sídlom mimo EÚ.

Vždy je vhodné si preveriť, kde je obchodník zaregistrovaný. Webová lokalita, ktorá sa končí na „.eu", „.ie", „.co.uk" atď. nie je zárukou toho, že sídlo obchodníka sa nachádza v EÚ.

 

Digitálny obsah

Osobitné informačné požiadavky platia pri nákupe digitálneho obsahu cez internet, napr. v prípade sťahovania alebo prenášania videa alebo hudby. Pred uskutočnením nákupu musíte mať k dispozícii informácie o tom, ako obsah spolupracuje s príslušným hardvérom/softvérom (interoperabilita) a o jeho funkčnosti vrátane toho, či sa na používanie obsahu vzťahujú zemepisné obmedzenia a či sú povolené súkromné kópie.

 

Takisto máte právo na odstúpenie od zmluvy o digitálnom obsahu na internete do 14 dní od jej uzavretia. Je však možné, že po začatí sťahovania alebo prenášania obsahu už nebudete môcť odstúpiť od zmluvy, ak obchodník splnil svoje povinnosti. Ide o to, že obchodník musí najprv získať váš výslovný súhlas na okamžité sťahovanie alebo prenášanie obsahu a vy musíte jasne uznať, že ak sa plnenie začalo poskytovať, stratíte právo na odstúpenie od zmluvy.

Príklad

Lucrezia si chcela pozrieť film online na stránke videa na požiadanie. Ešte pred zaplatením sa zobrazilo automaticky otvárané okno s upozornením, že musí súhlasiť s okamžitým vykonaním služby a potvrdiť, že stratí právo na odstúpenie od zmluvy po tom, ako sa služba začne poskytovať.

Lucrezia označila príslušné políčko a potom bola presmerovaná na stránku, na ktorej mala uskutočniť platbu. Po zaplatení sa film začal prenášať a ona stratila právo odstúpiť od zmluvy.

 

&nbps;

Potvrdenie o nákupe, dodanie a dodatočné náklady

Potvrdenie o nákupe

Pri nákupe cez internet musíte bezodkladne získať potvrdenie o vašej transakcii. V prípade nákupov cez internet to môže byť e-mail alebo správa na váš osobný účet na webovej stránke obchodníka za predpokladu, že je to niečo, čo môžete uložiť a čo obchodník nemôže jednostranne zmeniť.

&nbps;

Náklady na dodanie

V prípade nákupov cez internet musíte byť tiež jasne informovaní o celkovej cene vrátane dodania a iných súvisiacich výdavkov a musíte aktívne potvrdiť (napríklad stlačením tlačidla alebo podobne), že ste si vedomí všetkých týchto náležitostí a že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť.

Majte na pamäti, že tak ako v prípade objednávok v kamenných obchodoch, aj objednávky online by mali byť dodané do 30 dní, pokiaľ ste sa s obchodníkom nedohodli na inom dátume dodania.

 

Príklad

Andrej zo Slovenska si v polovici novembra cez internet objednal debnu vína z Talianska na rodinnú oslavu Vianoc. Vianoce prešli, ale víno mu nedoručili.

Keďže výrobok nebol dodaný do 30 dní, a to napriek tomu, že Andrej upozornil obchodníka a poskytol mu viac času na dodanie tovaru, má nárok na vrátenie peňazí od obchodníka.

 

&nbps;

Poplatky za použitie platobných prostriedkov

Ak chce obchodník účtovať poplatok za využívanie osobitných platobných prostriedkov (napr. kreditnej karty), potom poplatok nesmie byť vyšší ako skutočné náklady na spracovanie vašej platby. V niektorých krajinách sú tieto poplatky úplne zakázané.

 

&nbps;

Dodatočné „skryté" náklady – Zákaz vopred označených políčok

Pri nákupe tovaru od obchodníka musíte mať vždy možnosť výslovne súhlasiť s akýmikoľvek dodatočnými „skrytými" nákladmi, ako je napr. cestovné poistenie pri rezervácii letu. Je nezákonné, aby obchodníci predpokladali váš súhlas použitím „vopred označených políčok" počas nakupovania.

 

Vrátenie neželaného tovaru

Pri nákupe tovaru alebo služieb na diaľku (napr. cez telefón, fax, katalóg alebo internet) od predajcu so sídlom v EÚ máte právo na vrátenie neželaného tovaru do 14 dní odo dňa jeho prijatia.

 

Predplatné na internetové služby

 

Poskytovateľ vám musí dať informácie o:

 • platných cenách, sadzbách a poplatkoch vrátane voliteľných služieb a balíkov,
 • štandardných zmluvných podmienkach,
 • kvalite služieb (napr. rýchlosť sťahovania dát).

 

Príklad

Laura z Rumunska chcela mať doma pripojenie na internet, ale nebola si istá kvalitou služieb, ktoré jej v rôznych balíkoch ponúkali.

Našťastie všetci poskytovatelia služieb podľa zákona zverejnili dostatok podrobných informácií na svojich webových stránkach. Ďalšie informácie získala Laura od rumunského regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií.

 

Poskytovateľ online služieb:

 • vás musí s predstihom informovať, že chce zmeniť podmienky zmluvy (napr. zvýšiť sadzby),
 • vám musí umožniť odstúpiť od zmluvy bez pokuty v prípade, že neakceptujete nové podmienky,
 • vám musí ponúknuť primerané minimálne zmluvné obdobie, napr. na jeden rok. Zmluva s minimálnym obdobím platnosti 2 roky a viac je protiprávna.

 

Príklad

Eric chcel mať počas ročného výmenného pobytu v Londýne vo svojom byte pripojenie na internet, ale viacero poskytovateľov online služieb chcelo, aby sa k odberu internetu zaviazal aspoň na dva roky.

Eric sa spojil s vnútroštátnym úradom pre oblasť elektronických komunikácií a zistil, aké sú jeho práva. Následne opäť kontaktoval poskytovateľov a získal pripojenie na internet na jeden rok.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo