Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 30/11/2015

shopping

Zakupy przez internet

Od 13 czerwca 2014 r. obowiązują bardziej korzystne przepisy dotyczące ochrony konsumentów w przypadku zakupu produktów lub usług online. Oto niektóre z nich:

 • prawo do otrzymania istotnych informacji przed zawarciem umowy
 • zakaz nakładania nieuzasadnionych opłat w przypadku płatności kartą kredytową (lub w inny sposób)
 • prawo do dostawy w określonym terminie
 • prawo do zwrotu niechcianych towarów
 • klient płaci tylko za produkty i usługi, które wyraźnie zamówił.

Co powinieneś wiedzieć przed dokonaniem zakupu

Gdy nabywasz produkt lub usługę w UE, niezależnie od tego, czy zakupu dokonujesz w sklepie czy przez internet, masz prawo do otrzymania od sprzedawcy przejrzystych, dokładnych i zrozumiałych najważniejszych informacji na temat produktu lub usługi zanim dokonasz zakupu.

Przed zawarciem umowy ze sprzedawcą lub usługodawcą online, powinieneś otrzymać następujące informacje:

 • podstawowe cechy towaru lub usługi
 • nazwa i adres sprzedawcy
 • adres e-mail i/lub numer telefonu
 • całkowita cena obejmująca wszystkie dodatkowe koszty, takie jak koszty dostawy, lub jeżeli koszty te nie są znane z wyprzedzeniem, co najmniej informacje na temat sposobu, w jaki mają będą one obliczane
 • informacje na temat płatności i dostawy, w szczególności informacje na temat ograniczeń w zakresie dostawy w niektórych krajach
 • prawo odstąpienia od umowy
 • dostępne usługi posprzedażne
 • okres ważności umowy
 • mechanizmy rozwiązywania sporów
 • numer sprzedawcy w rejestrze handlowym
 • tytuł zawodowy sprzedawcy lub usługodawcy oraz szczegóły dotyczące VAT-u (w stosownych przypadkach)
 • informacje na temat stowarzyszenia zawodowego, do którego należy sprzedawca lub usługodawca (w stosownych przypadkach).

 

Te podstawowe informacje stanowią integralną część umowy, chyba że kupujący wraz ze sprzedawcą wspólnie uzgodnią zmiany warunków podanych na przykład na stronie internetowej sprzedawcy.

Umowa musi być spisana prostym i zrozumiałym językiem i nie może zawierać nieuczciwych warunków.

Prawa konsumentów zgodnie z przepisami UE zazwyczaj stosuje się również w przypadku zakupu od sprzedawców internetowych spoza UE. Jednak należy pamiętać, że dochodzenie swoich praw w przypadku transakcji zakupu od sprzedawców spoza UE może okazać się trudniejsze.

Zawsze dobrze jest sprawdzić, gdzie zarejestrowany jest sprzedawca. Adres internetowy kończący się na „.eu", „.ie", lub „.co.uk" itp. NIE gwarantuje, że sprzedawca ma siedzibę w UE i jest tu zarejestrowany.

 

Treści cyfrowe

Szczegółowe wymogi w zakresie informowania stosuje się w przypadku nabywania treści cyfrowych online, np. pobierania lub odtwarzania przesyłanych strumieniowo plików muzycznych i wideo. Zanim dokonasz zakupu, powinieneś otrzymać informacje na temat potrzebnego sprzętu/oprogramowania (interoperacyjność) oraz o warunkach korzystania z zakupionych treści, np. czy nie ma żadnych ograniczeń geograficznych oraz czy dozwolone jest kopiowanie na użytek prywatny.

 

Masz również prawo odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od chwili zakupu treści cyfrowych Jednak od chwili rozpoczęcia pobierania lub strumieniowego odtwarzania treści, nie możesz odstąpić od umowy zakupu, o ile sprzedawca dopełnił wszystkich swoich obowiązków. To znaczy w przypadku gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na bezpośrednie pobieranie lub odtwarzanie danych przesyłanych strumieniowo i wyraźnie potwierdziłeś, że utracisz prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania lub strumieniowego odtwarzania treści.

Prawdziwa historia

Lucrezia chciała obejrzeć film wideo na życzenie w internecie. Zanim dokonała zapłaty pojawiło się okienko pop-up z informacją, że musi wyrazić zgodę na bezpośrednie odtwarzanie filmu i że wraz z rozpoczęciem odtwarzania filmu straci prawo do odstąpienia od umowy.

Lucrezia zaznaczyła odpowiednie pole i została przekierowana na stronę umożliwiającą dokonanie płatności. Po uiszczeniu zapłaty rozpoczęło się odtwarzanie filmu i tym samym Lucrezia utraciła prawo do odstąpienia od umowy.

 

Potwierdzenie zakupu, dostawa i koszty dodatkowe

Potwierdzenie zakupu

Po dokonaniu zakupu online musisz bezzwłocznie otrzymać potwierdzenie transakcji. W przypadku zakupów online może to być wiadomość e-mail lub wiadomość przesłana na Twoje osobiste konto na stronie internetowej sprzedawcy, pod warunkiem że można ją zapisać i nie może być zmieniona przez sprzedawcę.

 

Koszty przesyłki

W przypadku zakupów online powinieneś otrzymać jasne informacje na temat całkowitej ceny obejmującej koszty wysyłki i inne koszty powiązane. Na przykład poprzez naciśnięcie przycisku lub w inny podobny sposób będziesz musiał potwierdzić, że jesteś świadomy tych wszystkich kosztów oraz że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Pamiętaj, że w przypadku zamówień online, podobnie jak w przypadku zamówień składanych w sklepie, zamówiony towar powinien zostać dostarczany w ciągu 30 dni, chyba że w umowie sprzedaży przewidziano inne warunki.

 

Prawdziwa historia

W połowie listopada Andrej ze Słowacji zamówił przez internet skrzynkę włoskiego wina, której potrzebował na święta Bożego Narodzenia. Święta minęły, a on nie otrzymał zamówionego towaru na czas.

Towar nie został dostarczony w terminie 30 dni, choć Andrej przypominał o tym sprzedawcy i dał mu więcej czasu na dostawę, dlatego Andrejowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.

 

Opłaty za różne metody płatności

Jeżeli przedsiębiorca chce pobrać opłatę za wybór określonego sposobu płatności (np. kartą kredytową), to opłata nie może przekraczać rzeczywistych kosztów przetwarzania płatności. W niektórych krajach takie opłaty mogą być całkowicie zakazane.

 

Dodatkowe „ukryte" koszty – zakaz zaznaczonych uprzednio pól wyboru

Zawsze musisz mieć możliwość wyrażenia wyraźnej zgody na wszelkie dodatkowe „ukryte" koszty, takie jak np. wykupienie ubezpieczenia podróżnego podczas rezerwowania lotu. Praktyka stosowania uprzednio zaznaczonych pól wyboru podczas procedury zakupu jest niezgodna z prawem.

 

Zwrot niechcianych towarów

W przypadku zakupu towarów lub usług pocztą, telefonicznie, faksem lub przez internet od sprzedawcy z siedzibą w UE masz prawo do zwrotu niechcianych towarów w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

 

Umowa z dostawcą internetu

 

Usługodawca jest zobowiązany przekazać Ci następujące informacje:

 • wysokość cen, stawek i opłat, włącznie z dostępnymi opcjami i pakietami
 • standardowe warunki
 • jakość usługi (np. szybkość pobierania).

 

Prawdziwa historia

Laura z Rumunii chciała założyć łącze internetowe u siebie w domu, jednakże nie była pewna jakości usług oferowanych w ramach różnych pakietów.

Na szczęście – ze względu na wymogi prawa – wszyscy usługodawcy przedstawili na swoich stronach wystarczające informacje. Ponadto Laura uzyskała jeszcze więcej informacji od rumuńskich organów regulacyjnych odpowiedzialnych za komunikację elektroniczną.

 

Dostawca usługi jest zobowiązany również do:

 • zawiadomienia Cię z wystarczającym wyprzedzeniem, w przypadku gdy chce zmienić warunki umowy (np. podwyższyć stawki)
 • umożliwić Ci wycofanie się z umowy bez konieczności poniesienia opłat karnych, jeżeli nie zaakceptujesz nowych warunków
 • zaoferować rozsądny minimalny okres trwania umowy – np. rok. Umowy o minimalnym okresie obowiązywania wynoszącym dwa lata lub więcej są nielegalne.

 

Prawdziwa historia

Eric chciał założyć łącze internetowe podczas swojego rocznego pobytu w Londynie w czasie wymiany studenckiej – jednakże kilkoro usługodawców powiedziało mu, że minimalny okres obowiązywania umowy wynosi dwa lata.

Po skonsultowaniu się z krajowym urzędem do spraw komunikacji elektronicznej oraz po zapoznaniu się z przysługującymi mu prawami, Eric skontaktował się z dostawcami internetu i udało mu się podpisać umowę tylko na rok.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy