Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 30/11/2015

shopping

Ix-xiri onlajn

Jekk tixtri prodott jew servizz onlajn wara t-13 ta' Ġunju 2014 tibbenefika minn regoli aktar favorevoli ta' ħarsien tal-konsumatur. Biex insemmu ftit minnhom:

 • informazzjoni essenzjali qabel tikkonkludi l-kuntratt,
 • ebda spejjeż żejda bla bżonn għal ħlas bil-karti ta' kreditu (jew mezzi oħra),
 • konsenja fiż-żmien miftiehem,
 • Ibgħat lura prodotti li ma tridx
 • tħallas biss għal dawk l-affarijiet li qbilt espressament għalihom.

X'għandek tkun taf qabel ma tixtri

Meta tixtri prodott jew servizz fl-UE, kemm jekk f'ħanut u kemm fuq l-Internet, il-kummerċjant għandu jagħtik ċertu tagħrif importanti b'mod ċar, korrett u li jinftiehem faċilment dwar il-prodott jew servizz qabel tagħmel ix-xiri.

Qabel tidħol f'kuntratt ma' kummerċjant jew fornitur ta' servizz onlajn, għandhom jipprovduk b'informazzjoni aktar dettaljata li ġejja:

 • il-karatteristiċi ewlenin tal-prodott jew servizz
 • l-isem u l-indirizz ġeografiku tal-kummerċjant
 • l-email u/jew numru tat-telefown
 • il-prezz totali inklużi l-ispejjeż addizzjonali, bħal twassil, jew, jekk mhux magħrufa minn qabel, għall-inqas informazzjoni dwar kif jiġi kkalkolat il-prezz
 • Informazzjoni dwar proċeduri ta' pagament u ta' konsenja, b'mod partikolari dwar restrizzjonijiet ta' konsenja f'ċerti pajjiżi
 • id-dritt ta' rtirar
 • is-servizzi disponibbli ta' wara l-bejgħ
 • il-perjodu tal-validità tal-kuntratt
 • mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni tat-tilwim
 • in-numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpanija
 • it-titlu professjonali u d-dettalji tal-VAT (jekk applikabbli)
 • l-assoċjazzjoni professjonali li qiegħed fiha l-fornitur (jekk applikabbli)

 

Din l-informazzjoni minn qabel tifforma parti mill-kuntratt sakemm inti u n-negozjant tiftiehmu b'mod konġunt dwar tibdiliet fit-termini mogħtija fuq, pereżempju, il-websajt tal-kummerċjant.

Il-kuntratti jridu jkunu miktubin b'lingwa normali li tinftiehem u ma jistax ikun fiha termini ta' kuntratt inġusti.

Drittijietek bħala konsumatur skont ir-regoli tal-UE normalment japplikaw ukoll għal xiri minn negozjanti onlajn li mhumiex tal-UE iżda li huma mmirati lejn konsumaturi fl-UE. Madankollu, jekk jogħġbok kun af li jista' jkollok aktar diffikultajiet biex titlob id-drittijiet tiegħek kontra negozjanti bbażati barra l-UE.

Dejjem tajjeb li tiċċekkja jekk il-kummerċjant huwiex irreġistrat. Indirizz tal-internet li jispiċċa ".eu", ".ie", jew ".co.uk", eċċ, MA JFISSIRX bilfors li l-bejjiegħ huwa bbażat – u rregistrat – fl-UE.

 

Kontenut diġitali

Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-informazzjoni japplikaw meta tixtri kontenut diġitali onlajn, pereżempju meta tniżżel jew tistrimja xi mużika jew filmat. Qabel tagħmel ix-xiri, għandek ukoll tiġi mgħarraf kif il-kontenut jopera b'ħardwer/softwer rilevanti (interoperabbiltà) u dwar il-funzjonalità tiegħu, inkluż jekk japplikawx xi restrizzjonijiet ġeografiċi għall-użu tal-kontenut u jekk humiex permessi kopji privati.

 

Tgawdi wkoll mid-dritt ta' rtirar għal14-il jum wara li tikkonkludi l-kuntratt għal kontenut diġitali onlajn. Madankollu, ladarba taqbad tniżżel jew tistrimja l-kontenut ma tkunx tista' tirtira mix-xiri, sakemm il-kummerċjant ikun ikkonforma mal-obbligi tiegħu. Speċifikament, il-kummerċjant l-ewwel irid jikseb il-kunsens espliċitu tiegħek li tniżżell jew tistrimja immedjatament, u trid tagħraf b'mod espliċitu li titlef id-dritt tiegħek li tirtira meta l-eżekuzzjoni tkun bdiet.

Storja bħala eżempju:

Lucrezia xtaqet tara film onlajn fuq websajt ta' filmati fuq talba. Qabel ma ħalset, dehret pop-up tindika li hi għandha tagħti l-kunsens tal-eżekuzzjoni immedjata u tirrikonoxxi li se jitlef id-dritt ta' rtirar wara li tibda l-eżekuzzjoni.

Lucrezia mmarkat il-kaxxa korrispondenti, u mbagħad ġiet diretta għall-paġna tal-ħlas. wara li ħallset, il-film beda jistrimja u hija ma baqgħatx aktar intitolata li tirtira mill-kuntratt.

 

Konferma ta' xiri, kunsinna u spejjeż addizzjonali

Konferma ta' xiri

Meta tixtri onlajn, għandek tirċievi konferma ta' tranżazzjoni mingħajr dewmien. Għal xiri onlajn, din tista' tkun email jew messaġġ fil kont personali tiegħek fuq il-websajt tan-negozjant, sakemm din hija xi ħaġa li tista' taħżen u li l-kummerċjant ma jistax, b'mod unilaterali, ibiddel.

 

L-ispejjeż tal-konsenja

Għal xiri onlajn, għandek ukoll tkun informat b'mod ċar dwar il-prezz totali inkluż il-konsenja u spejjeż oħra relatati, u tirrikonoxxi b'mod attiv, eż. b'għafsa ta' buttuna jew simili, li inti konxju ta' dawn kollha, u li tqegħid ta' ordni timplika obbligu li tħallas.

Kun af li, bħal ma jiġri meta tordna xi ħaġa minn ġo ħanut, l-ordnijiet għandhom jaslu wkoll fi 30 ġurnata, sakemm ma tkunx qbilt fuq data differenti mal-kummerċjant.

 

Storja bħala eżempju

F'nofs Novembru Andrej mis-Slovakkja ordna kaxxa nbid onlajn mill-Italja għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied tal-familja tiegħu. L-inbid ma wasalx qabel il-Milied.

Billi l-prodott ma ntbagħtx fi żmien 30 jum, avolja fakkar lill-kummerċjant u tah xi żmien addizzjonali biex jibagħtu, Andrej għandu d-dritt għal ħlas lura mingħand in-negozjant.

 

Tariffi għall-użu tal-mezz ta' pagament

Jekk kummerċjant jixtieq jitolbu ħlas għall-użu ta' mezz ta' ħlas speċifiku — pereżempju, karta ta' kreditu — allura l-ħlas ma jistax ikun ogħla minn dak li fil-fatt jiswieh biex jipproċessa l-ħlas. F'xi pajjiżi dawn it-tariffi jistgħu jiġu pprojbiti għal kollox.

 

Spejjeż addizzjonali" moħbija" — Projbizzjoni ta' kaxxi mmarkati minn qabel

Meta tixtri xi ħaġa minn kummerċjant trid dejjem tingħata l-possibbiltà li taqbel b'mod espliċitu għal kwalunkwe spejjeż addizzjonali "moħbija", bħall-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar meta tibbukkja titjira. Huwa illegali għall-kummerċjanti li jiddeduċi l-kunsens tiegħek permezz ta' "kaxxi diġà mmarkati" matul il-proċess tax-xiri.

 

Ibgħat lura prodotti li ma tridx

Meta tixtri oġġetti jew servizzi bil-posta, telefown jew faks, jew mill-internet mingħand kummerċjant professjonali bbażat fl-UE, għandek id-dritt litirritorna oġġetti li ma tridx fi żmien 14-il jum minn meta tkun irċevejthom.

 

Abbonamenti għal servizzi tal-internet

 

Il-fornitur irid jagħtik tagħrif dwar:

 • il-prezzijiet, ir-rati u l-miżati applikabbli, inklużi l-għażliet u l-pakketti
 • it-termini u kondizzjonijiet standard
 • il-kwalità tas-servizz (pereżempju, il-veloċità tad-downloads).

 

Storja bħala eżempju

Laura mir-Rumanija riedet iddaħħal konnessjoni tal-internet fid-dar imma ma kinetx ċerta dwar il-kwalità tas-servizzi pprovduti mill-pakketti varji li kienu qed jiġu offruti.

B'xorti tajba - kif meħtieġ bil-liġi - il-fornituri kollha tas-servizz taw biżżejjed dettalji fis-siti tagħhom. U Laura setgħet tikseb aktar tagħrif mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali Rumeni għall-komunikazzjonijiet elettroniċi.

 

Il-fornitur għandu wkoll:

 • javżak sew minn qabel jekk ikun irid jibdel il-kuntratt (bħal pereżempju jgħolli r-rati)
 • jippermettilek toħroġ mill-kuntratt mingħajr ma tiġi ppenalizzat jekk ma taċċettax il-kondizzjonijiet il-ġodda
 • joffri perjodi tal-kuntratt minimi raġjonevoli - pereżempju sena. Kuntratti minimi ta' sentejn jew aktar huma illegali.

 

Storja bħala eżempju

Eric xtaq idaħħal l-internet fl-appartament waqt is-sena skambju universitarju li kellu f'Londra - iżda bosta fornituri qalulu li l-abbonament minimu kien ta' sentejn.

Wara li kkonsulta l-awtorità nazzjonali għall-komunikazzjonijiet elettroniċi u li tgħarraf dwar drittijietu, Eric ikkuntattja l-fornituri u rnexxilu jagħmel abbonament ta' sena biss.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri