Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-11-30

shopping

Pirkimas internetu

Pirkdami prekes internetu vartotojai nuo 2014 m. birželio 13 d. galės naudotis palankesnėmis vartotojų apsaugos taisyklių sąlygomis. Štai tik kelios iš jų:

 • esminė informacija turi būti suteikta prieš sudarant sutartį;
 • negalima taikyti jokių nepagrįstų priemokų už mokėjimą kredito kortelėmis (arba kitomis priemonėmis);
 • pristatymas per sutartą laiką;
 • nenorimų prekių grąžinimas;
 • mokėjimas tik už tai, už ką aiškiai sutikta mokėti.

Ką reikia žinoti prieš perkant

Kai Europos Sąjungoje perkate prekę arba paslaugą, nesvarbu, ar parduotuvėje, ar internetu, prekybininkas turi jums suteikti aiškią, teisingą ir suprantamą svarbiausią informaciją apie produktą arba paslaugą prieš jums sudarant pirkimo sandorį.

Prieš jums sudarant sandorį su prekybininku ar paslaugų teikėju internete, turi būti suteikta išsamesnė informacija:

 • pagrindinės produkto ar paslaugos ypatybės;
 • prekybininko pavadinimas ir fizinis adresas;
 • e. pašto adresas ir (arba) telefono numeris;
 • visa kaina, įskaitant visus papildomus mokesčius, pvz., už pristatymą, arba, jei jų iš anksto neįmanoma nurodyti, turi būti pateikta bent informacija apie tai, kaip kaina bus apskaičiuota;
 • informacija apie mokėjimo ir pristatymo tvarką, ypač apie pristatymo apribojimus kai kuriose šalyse;
 • teisė atsisakyti sutarties;
 • po pardavimo teikiamos paslaugos;
 • sutarties galiojimo laikotarpis;
 • ginčų sprendimo mechanizmai;
 • prekybos registro numeris;
 • profesinės kvalifikacijos pavadinimas ir PVM duomenys (jei taikoma);
 • profesinės asociacijos, kuriai paslaugų teikėjas priklauso, pavadinimas (jei taikoma).

 

Ši išankstinė informacija yra sutarties dalis, nebent jūs ir prekybininkas susitaria dėl sąlygų pakeitimų, paskelbtų, pavyzdžiui, prekybininko interneto svetainėje.

Sutarčių tekstas privalo būti parašytas paprastai ir suprantamai; sutartyje negali būti keliama nesąžiningų sąlygų.

Jūsų, kaip vartotojo, teisės pagal ES taisykles paprastai taip pat taikomo pirkiniams, įsigytiems iš ne ES prekybininkų internete, kurių prekės skirtos ES vartotojams. Tačiau atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad jums gali būti sunkiau apginti savo teises, jeigu prekybininkas įsisteigęs ne Europos Sąjungoje.

Visada pravartu išsiaiškinti, kur prekybininkas įregistruotas. Tai, kad interneto adresas baigiasi „.eu" ar „.lt" ir pan., dar NEREIŠKIA, kad prekybininko buveinė yra Europos Sąjungoje, ar kad jis joje įregistruotas.

 

Skaitmeninis turinys

Perkant skaitmeninį turinį internete, pavyzdžiui, parsisiųsdinant arba srautiniu būdu siunčiantis muzikos ar vaizdo įrašų, taikomi specialūs informavimo reikalavimai. Prieš pirkdami taip pat turite būti informuoti apie tai, kaip turinys veikia su atitinkama technine ar programine įranga (sąveikumas), ir apie jo funkcijas, įskaitant tai, ar turinio naudojimui taikomi kokie nors geografiniai apribojimai ir ar leidžiama daryti asmenines jo kopijas.

 

Taip pat galite naudotis teise atsisakyti pirkinio per 14 dienų nuo internetinio skaitmeninio turinio pirkimo sutarties sudarymo. Tačiau jeigu jau pradėjote parsisiųsdinti ar srautiniu būdu siųstis turinį ir jeigu prekybininkas įvykdė savo prievoles, pirkinio atsisakyti nebegalite. Konkrečiai prekybininkas pirmiausia turi gauti jūsų sutikimą iš karto pradėti siųsdinimąsi ar siuntimąsi, o jūs turite aiškiai pripažinti, kad, šiems procesams prasidėjus, netenkate teisės atsisakyti pirkinio.

Atsitikimas

Lukrecija norėjo užsakomųjų vaizdo paslaugų svetainėje pasižiūrėti filmą internetu. Prieš jai sumokant, iššoko langas, kuriame buvo nurodyta, kad ji turi sutikti su tuo, kad paslauga bus pradėta teikti iš karto, ir kad, pradėjus rodyti filmą, ji neteks teisės atsisakyti pirkinio.

Lukrecija pažymėjo atitinkamą langelį ir po to pateko į mokėjimo puslapį. Sumokėjus, filmas buvo pradėtas rodyti ir Lukrecija nebeturėjo teisės atsisakyti šios pirkimo sutarties.

 

Pirkimo patvirtinimas, pristatymas ir papildomos išlaidos

Pirkimo patvirtinimas

Kai perkate internetu, turite iš karto gauti sandorio patvirtinimą. Pirkimas internetu gali būti patvirtintas e. paštu arba žinute jūsų asmeninėje paskyroje prekybininko svetainėje, jeigu informaciją joje galite išsaugoti ir prekybininkas negali jos vienašališkai pakeisti.

 

Pristatymo kaina

Kai perkate internetu, taip pat turite būti aiškiai informuoti apie visą kainą, įskaitant pristatymo kainą ir kitas susijusias išlaidas. Turite asmenišku veiksmu patvirtinti, pavyzdžiui, paspausdami mygtuką ar pan., kad su šia informacija susipažinote ir kad pateikdami užsakymą įsipareigojate sumokėti prašomas sumas.

Atminkite, kad kaip ir užsakymų parduotuvėje atveju, internetu užsakytos prekės taip pat turi būti pristatytos per 30 dienų, nebent su prekybininku susitarėte dėl kitokios pristatymo datos.

 

Atsitikimas

Lapkričio viduryje slovakas Andrejus savo šeimai Kalėdoms internetu užsisakė dėžę vyno iš Italijos. Kalėdos atėjo ir praėjo, o vynas taip ir nebuvo pristatytas.

Kadangi jis nebuvo pristatytas per 30 dienų, nors Andrejus ir priminė apie tai prekybininkui ir davė jam daugiau laiko prekėms pristatyti, jis turi teisę iš prekybininko atgauti pinigus.

 

Mokesčiai už mokėjimo priemonių naudojimą

Jeigu prekiautojas nori imti iš jūsų mokestį už konkretaus mokėjimo būdo, pavyzdžiui, kredito kortelės, naudojimą, šis mokestis negali būti didesnis už faktines prekybininko išlaidas, kurias jis patiria tvarkydamas jūsų mokėjimą. Kai kuriose šalyse tokie mokesčiai gali būti iš viso uždrausti.

 

Papildomi „paslėpti" mokesčiai. Draudimas naudoti iš anksto pažymėtus langelius

Kai ką nors perkate iš prekybininko, jums visada turi būti suteikiama galimybė aiškiai sutikti mokėti kokius nors papildomus „paslėptus" mokesčius, pavyzdžiui, už kelionės draudimą, kai perkate lėktuvo bilietą. Teisės aktais prekybininkams draudžiama nuspręsti, kad jūs duodate sutikimą, pirkimo procese naudojant iš anksto pažymėtus langelius.

 

Nenorimų prekių grąžinimas

Kai prekes arba paslaugas iš profesionalaus, ES įsisteigusio prekybininko užsisakote paštu, telefonu, faksu arba internetu, turite teisę nebepageidaujamas prekes grąžinti per 14 dienų nuo jų gavimo.

 

Interneto paslaugų užsakymas

 

Interneto tiekėjas privalo jums suteikti informaciją apie:

 • taikomas kainas, tarifus ir mokesčius, įskaitant pasirenkamus variantus ir paketus;
 • standartines sąlygas;
 • paslaugų kokybę (pavyzdžiui, parsisiųsdinimo spartą).

 

Atsitikimas

Rumunė Laura norėjo namuose įsivesti internetą, bet nebuvo tikra dėl siūlomų įvairių paslaugų rinkinių kokybės.

Laimei visi paslaugų teikėjai, kaip reikalaujama pagal teisės aktus, savo interneto svetainėse buvo pateikę pakankamai informacijos. Dar daugiau informacijos Laura gavo iš Rumunijos nacionalinės elektroninių ryšių reguliavimo institucijos.

 

Paslaugų teikėjas taip pat privalo:

 • pakankamai iš anksto jus įspėti, jeigu jis nori pakeisti sutarties sąlygas (pavyzdžiui, padidinti kainą);
 • jums leisti nutraukti sutartį, jei naujos sąlygos jūsų netenkina, ir už tai netaikyti nuobaudų;
 • pasiūlyti tinkamą minimalų sutarties laikotarpį, pavyzdžiui, 1 metų. Minimalios 2 metų trukmės ar ilgesnio laikotarpio sutartys yra neteisėtos.

 

Atsitikimas

Erikas norėjo įsivesti internetą bute Londone 1 metams – kol studijuos pagal universiteto mainų programą, bet keli paslaugų teikėjai jam pranešė, kad minimalus abonemento laikotarpis yra 2 metai.

Pasikonsultavęs su nacionaline elektroninių ryšių institucija ir išsiaiškinęs, kokias turi teises, Erikas vėl kreipėsi į paslaugų teikėjus ir gavo abonementą tik 1 metams.

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai