Navigacijski put

Ažurirano : 30/11/2015

shopping

Kupnja na internetu

Ako kupite proizvod ili uslugu na internetu nakon 13. lipnja 2014., zaštićeni ste povoljnijim pravilima o zaštiti potrošača. Neka od njih su:

 • dobivanje osnovnih informacija prije sklapanja ugovora
 • nepostojanje neopravdanih dodatnih naknada za plaćanje kreditnom karticom (ili drugim sredstvima)
 • isporuka u dogovorenom roku,
 • povrat neželjene robe,
 • plaćanje isključivo onoga na što ste izričito pristali.

Pravo na informacije prije kupnje

Kada god kupujete proizvod ili uslugu u EU-u, bez obzira na to je li riječ o kupnji u trgovini ili internetskoj kupnji, trgovac vam mora pružiti jasne, točne i razumljive ključne informacije o proizvodu odnosno usluzi prije kupnje.

Prije no što sklopite ugovor s trgovcem ili pružateljem usluga na internetu, imate pravo na podrobnije informacije o sljedećem:

 • glavnim značajkama proizvoda ili usluge
 • nazivu i geografskoj adresi trgovca
 • adresi e-pošte i/ili telefonskom broju
 • ukupnoj cijeni uključujući sve dodatne troškove (poput isporuke) ili, ako te informacije nisu unaprijed dostupne, onda barem informacije o načinu izračuna cijene
 • postupcima plaćanja i isporuke, posebno o ograničenjima isporuke u nekim državama
 • pravu odustajanja
 • dostupnim postprodajnim uslugama
 • trajanju ugovora
 • mehanizmima rješavanja sporova
 • matičnom broju u trgovačkom registru
 • profesionalnom nazivu i PDV broju (prema potrebi)
 • strukovnoj udruzi čiji član je pružatelj usluge (prema potrebi).

 

Navedene informacije dio su ugovora, osim ako se s trgovcem dogovorite o izmjenama uvjeta navedenima, na primjer, na trgovčevom web-mjestu.

Ugovori moraju biti napisani na jednostavnom i lako razumljivom jeziku te ne smiju sadržavati nepoštene ugovorne odredbe.

Prava potrošača prema pravilima EU-a obično se primjenjuju i na kupnju od trgovaca na internetu koji nisu iz države članice EU-a, ali čije je poslovanje usmjereno na potrošače iz država članica. Međutim imajte na umu da biste mogli imati poteškoća u ostvarivanju svojih prava u slučaju sukoba s trgovcem s poslovnim nastanom izvan EU-a.

Savjetujemo da uvijek provjerite gdje je trgovac registriran. Internetska adresa koja završava na „.eu", „.ie", ili „.co.uk" itd. NE jamči da je trgovac registriran ili ima poslovni nastan u EU-u.

 

Digitalni sadržaj

Posebni zahtjevi za informacije primjenjuju se kada na internetu kupujete digitalni sadržaj, npr. kada preuzimate sadržaje ili slušate glazbu odnosno gledate video-zapise (streaming). Prije kupnje morate primiti informacije i o tome podržava li odgovarajući hardver ili softver taj sadržaj (interoperabilnost) i informacije o njegovoj funkcionalnosti, uključujući moguća geografska ograničenja uporabe sadržaja te mogućnost umnožavanja.

 

Imate i pravo na odustajanje u roku od 14 dana od sklapanja ugovora o internetskom digitalnom sadržaju. Međutim, ako ste već počeli preuzimati ili slušati odnosno gledati sadržaj i ako je trgovac ispunio svoje obveze, više nemate pravo odustati od ugovora. Preciznije, trgovac najprije mora primiti vaš izričiti pristanak na trenutačno preuzimanje ili slušanje odnosno gledanje (streaming), a vi morate jasno dati na znanje da ste svjesni da gubite pravo odustajanja nakon što počne preuzimanje ili prikazivanje.

Primjer:

Lucrezia je htjela gledati film na web-mjestu koje pruža video-zapise na zahtjev. Prije plaćanja otvorio se novi prozor u kojem je bilo navedeno da mora pristati na neposredno prikazivanje i da je svjesna da gubi pravo odustajanja nakon što počne prikazivanje.

Lucrezia je označila odgovarajuće polje te je usmjerena na stranicu za plaćanje. Nakon što je platila, film se počeo prikazivati, a ona više nije imala pravo odustati od ugovora.

 

Potvrda o kupnji, troškovi isporuke i dodatni troškovi

Potvrda o kupnji

Kada kupujete na internetu, morate smjesta primiti potvrdu o transakciji. Kada je riječ o kupnji na internetu, potvrda može biti poruka e-pošte ili poruka na vašem osobnom računu na trgovčevoj stranici. Najbitnije je da je riječ o nečemu što možete spremiti i što trgovac ne može promijeniti bez vašeg pristanka.

 

Troškovi isporuke

Kad je riječ o kupnji na internetu, morate primiti jasne informacije o ukupnoj cijeni, uključujući troškove isporuke i ostale dodatne troškove, i jasno dati na znanje, npr., klikom na gumb ili sličnim načinom, da ste upoznati sa svim troškovima te da svojom narudžbom preuzimate na sebe obvezu plaćanja.

Imajte na umu da roba naručena na internetu, jednako kao i roba naručena u trgovini, mora biti isporučena u roku od 30 dana, osim ako ste se drugačije dogovorili s trgovcem.

 

Primjer

Sredinom studenog Andrej iz Slovačke naručio je iz Italije sanduk vina za obiteljsko božićno okupljanje. Međutim ni nakon Božića vino nije bilo isporučeno.

Budući da proizvod nije bio isporučen u roku od 30 dana, čak ni nakon što je Andrej podsjetio trgovca na narudžbu i dao mu dodatnog vremena za isporuku, on ima pravo na povrat novca od trgovca.

 

Naknade za uporabu sredstava plaćanja

Ako vam prodavač želi naplatiti uporabu određenog sredstva plaćanja, kao što je kreditna kartica, ta naknada ne smije biti viša od iznosa koji on mora platiti za obradu transakcije. U nekim je zemljama zabranjeno naplaćivati takve naknade.

 

Dodatni „skriveni" troškovi – Zabrana unaprijed označenih polja

Kada kupujete nešto od trgovca, uvijek vam se mora omogućiti davanje izričitog pristanka na dodatne „skrivene" troškove, kao što je putno osiguranje kada rezervirate let. Protuzakonito je podrazumijevati vaš pristanak s pomoću „unaprijed označenih" polja tijekom postupka kupnje.

 

Povrat neželjene robe

Kada kupujete robu ili usluge poštom, telefonom, telefaksom ili na internetu od službenog trgovca s poslovnim nastanom u EU-u, imate pravo na povrat neželjene robe u roku od 14 dana nakon primitka robe.

 

Pretplate na internetske usluge

 

Pružatelj usluge mora osigurati informacije o sljedećem:

 • primjenjivim cijenama, tarifama i naknadama, uključujući opcije i pakete
 • standardnim uvjetima
 • kvaliteti usluge (npr. brzina preuzimanja).

 

Primjer

Laura iz Rumunjske željela je u svojem domu uspostaviti internetsku vezu, ali nije bila sigurna u kvalitetu usluga koje su se nudile raznim paketima ponude.

Nasreću, u skladu sa zakonom svi pružatelji usluga na svojim su web-mjestima osigurali dovoljno detaljnih informacija. Laura je usto uspjela doći do dodatnih informacija od rumunjskih nacionalnih regulatornih tijela za elektroničke komunikacije.

 

Pružatelj usluge mora učiniti i sljedeće:

 • unaprijed vas obavijestiti ako namjerava izmijeniti ugovor (npr. povećati tarife)
 • omogućiti vam da odustanete od ugovora bez sankcija ako ne prihvatite neke od novih uvjeta
 • ponuditi razumno najkraće vrijeme trajanja ugovora, primjerice jednu godinu; nezakonito je najkraće vrijeme ugovorne obveze od dvije ili više godina.

 

Primjer

Eric je želio uspostaviti internetsku vezu u svojem stanu za vrijeme jednogodišnjeg boravka u Londonu u okviru razmjene studenata, ali ga je nekoliko pružatelja usluga obavijestilo da najkraće vrijeme ugovorne obveze iznosi dvije godine.

Nakon savjetovanja s nacionalnim tijelima za elektroničke komunikacije i informiranja o svojim pravima, Eric se ponovno obratio pružatelju usluga koji mu je ponudio pretplatu na samo godinu dana.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje