Navigointipolku

Päivitetty : 30/11/2015

shopping

Verkko-ostokset

Kuluttajansuojaa on parannettu EU:ssa, ja tuotteiden ja palveluiden verkkokauppaan sovelletaan 13.6.2014 alkaen uusia sääntöjä. Säännöissä käsitellään esimerkiksi:

 • olennaisten tietojen saantia ennen sopimuksen tekemistä,
 • perusteettomien lisämaksujen kieltämistä esimerkiksi luottokorttimaksujen yhteydessä
 • toimitusta sovitun ajan kuluessa,
 • ostosten palauttamista,
 • maksujen perimistä ainoastaan nimenomaisesti sovituista tavaroista tai palveluista.

Ennen ostopäätöstä annettavat tiedot

Kun olet EU:n alueella ostamassa tuotetta tai palvelua joko kaupasta tai verkosta, sinulla on oikeus saada siitä myyjältä selkeitä ja totuudenmukaisia perustietoja ennen ostopäätöksen tekoa.

Ennen kuin teet sopimuksen verkkomyyjän tai palveluntarjoajan kanssa, sinulla on oikeus saada seuraavat tiedot:

 • tavaran tai palvelun keskeiset ominaisuudet
 • myyjän nimi ja käyntiosoite
 • sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero
 • kokonaishinta, johon sisältyvät lisämaksut, kuten toimituskulut, tai, jos maksujen määrä ei ole tiedossa, vähintään tiedot siitä, miten hinta lasketaan
 • tiedot maksusta ja toimituksesta, erityisesti joitain maita koskevista toimitusrajoituksista
 • peruuttamisoikeus
 • toimituksen jälkeinen palvelu
 • sopimuksen kesto
 • riitojenratkaisumenettelyt
 • kaupparekisterinumero tai Y-tunnus
 • ammattinimike ja ALV-tiedot (tarvittaessa)
 • mahdollinen ammatillinen yhdistys, johon palveluntarjoaja kuuluu.

 

Nämä tiedot ovat osa sopimusta, jos ette sovi myyjän kanssa erikseen sovi muutoksista esimerkiksi myyjän verkkosivuilla esitettyihin kauppaehtoihin.

Sopimukset on laadittava selkeää ja helposti ymmärrettävää kieltä käyttäen eikä niihin saa sisältyä kohtuuttomia ehtoja.

EU:n sääntöjen mukaiset kuluttajan oikeudet pätevät yleensä myös EU:n ulkopuolisilta myyjiltä tehtyihin ostoksiin, jos myyjät markkinoivat tuotteitaan kuluttajille EU:n alueella. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kuluttajan oikeuksien puolustaminen EU:n ulkopuolella toimivaa myyjää vastaan voi olla vaikeampaa kuin EU:n sisällä.

Aina kannattaa tarkistaa, missä maassa myyjä on rekisteröitynyt. Vaikka myyjän internet-osoite päättyy tunnukseen .eu, .se, .co.uk tms., tämä EI vielä takaa, että myyjän toimipaikka on EU:n alueella ja että se on rekisteröity EU:hun.

 

Digitaalinen sisältö

Digitaalisen sisällön (esimerkiksi musiikin tai videoiden lataamisen tai suoratoiston) verkkokauppaa koskevat tietyt tietovaatimukset. Ennen ostotapahtumaa sinulle on kerrottava sisällön laitteisto- ja ohjelmistovaatimuksista ja sen toimintarajoituksista, esimerkiksi siitä, onko sen käytöllä maantieteellisiä rajoituksia ja saako siitä kopioida omaan käyttöön.

 

Sinulla on myös oikeus perua kauppa 14 päivän kuluessa digitaalista verkkosisältöä koskevan sopimuksen tekemisen jälkeen. Et voi kuitenkaan enää perua kauppaa, kun olet aloittanut sisällön lataamisen tai suoratoiston, siinä tapauksessa että myyjä on noudattanut velvoitteitaan. Myyjän on ensin saatava sinulta nimenomainen suostumus siihen, että lataaminen tai suoratoisto alkaa välittömästi, ja sinun on nimenomaisesti hyväksyttävä se, että menetät oikeutesi perua kauppa, kun lataaminen tai suoratoisto on alkanut.

Esimerkkitapaus:

Lucrezia halusi katsoa elokuvan tilausvideosivun kautta. Ennen maksua näytölle ilmestyi ponnahdusikkuna, jossa kerrottiin, että hänen oli suostuttava siihen, että suoratoisto alkaisi heti ja että hän menettäisi peruuttamisoikeutensa toiston alettua.

Lucrezia valitsi ikkunassa olevan ruudun, ja hänet ohjattiin maksusivulle. Kun maksu oli suoritettu, elokuvan toisto alkoi, eikä Lucrezialla enää ollut oikeutta perua sopimusta.

 

Tilausvahvistus, toimitus ja lisäkulut

Tilausvahvistus

Kun teet ostoksia verkossa, sinulle on viipymättä toimitettava vahvistus kaupasta . Verkko-ostoksista voidaan toimittaa vahvistus sähköpostina tai viestinä ostajan henkilökohtaiselle tilille myyjän verkkosivustolle, jos vahvistus on tallennettavassa muodossa eikä myyjä pysty yksipuolisesti sitä muuttamaan.

 

Toimituskulut

Sinulle on myös kerrottava selkeästi verkko-ostoksen kokonaishinta, mukaan lukien toimitus- ja muut kulut. Sinun on erikseen ilmoitettava, että olet tietoinen näistä maksuista ja siitä, että tilauksen tekeminen velvoittaa sinut maksamaan ostoksesi. Ilmoituksen tekemistä varten sivustolla voi olla esimerkiksi "Hyväksyn"-painike.

Ota huomioon, että verkko-ostokset on toimitettava 30 päivän kuluessa aivan kuten kaupassa tehdyt tilaukset, ellei muusta toimitusajankohdasta ole sovittu myyjän kanssa.

 

Esimerkkitapaus

Andrej Slovakiasta tilasi marraskuun puolivälissä internetin kautta Italiasta erän viiniä perheensä joulunviettoa varten. Joulu tuli ja meni, mutta viiniä ei kuulunut.

Koska tuotetta ei toimitettu 30 päivän kuluessa, vaikka Andrej oli muistuttanut myyjää ja antanut tälle lisäaikaa, hänellä oli oikeus saada myyjältä rahansa takaisin.

 

Maksuvälineen käytöstä aiheutuvat kulut

Jos myyjä perii sinulta lisämaksun tietyn maksuvälineen, kuten luottokortin, käytöstä, tämä maksu ei saa ylittää maksusi käsittelyn todellisia kustannuksia. Joissakin maissa tällaiset maksut on voitu kieltää kokonaan.

 

"Piilokustannukset" – valmiiksi täytetyt valintaruudut kielletty

Kun teet ostosta, sinulle on aina annettava selkeä tilaisuus valita, suostutko mahdollisiin "piilokustannuksiin", kuten matkavakuutukseen lentoa varatessasi. Ostajan suostumuksen hankkiminen valmiiksi täytettyjen valintaruutujen avulla on laitonta.

 

Ostosten palauttaminen

Kun ostat tuotteita tai palveluita postitse, puhelimitse, faksilla tai internetistä EU:ssa toimivalta elinkeinonharjoittajalta, sinulla on oikeus palauttaa ne 14 päivän kuluessa niiden toimituksesta.

 

Internet-liittymät

 

Palveluntarjoajan on annettava sinulle seuraavat tiedot:

 • voimassa olevat hinnat ja maksut sekä eri vaihtoehdot ja mahdolliset paketit
 • vakioehdot
 • palvelun laatu (esimerkiksi latausnopeus).

 

Esimerkkitapaus

Romaniassa asuva Laura halusi kotiinsa internet-yhteyden, mutta hän ei ollut varma tarjolla olevien eri palvelupakettien laadusta.

Onneksi kaikki palveluntarjoajat antoivat verkkosivustoillaan lain edellyttämällä tavalla riittävästi tietoa. Laura sai myös lisätietoja sähköisestä viestinnästä vastaavilta Romanian kansallisilta sääntelyviranomaisilta.

 

Palveluntarjoajan on myös:

 • ilmoitettava ajoissa, mikäli se aikoo tehdä muutoksia sopimukseen (esimerkiksi nostaa hintoja)
 • annettava asiakkaalle mahdollisuus irtisanoa sopimus ilman seuraamuksia, ellei tämä hyväksy uusia ehtoja
 • sen on tarjottava sopimukselle kohtuullinen vähimmäiskesto – esimerkiksi yksi vuosi. Sopimukset, joiden vähimmäiskesto on kaksi vuotta tai enemmän, ovat lainvastaisia.

 

Esimerkkitapaus

Eric oli opiskelijavaihdossa Lontoossa vuoden ajan ja halusi saada asuntoonsa internet-yhteyden. Useat palveluntarjoajat kuitenkin kertoivat hänelle, että liittymän vähimmäiskesto on kaksi vuotta.

Eric tiedusteli asiaa sähköisestä viestinnästä vastaavilta kansallisilta viranomaisilta ja sai niiltä tietoa oikeuksistaan. Tämän jälkeen hän otti uudelleen yhteyttä palveluntarjoajiin ja sai tehtyä liittymäsopimuksen yhden vuoden ajaksi.

EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa