Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 30/11/2015

shopping

Ostude tegemine internetis

Kui ostate toote või teenuse Internetis pärast 13. juunit 2014, kaitsevad Teid soodsamad tarbijakaitse eeskirjad. Mõned näited:

 • olulise teabe esitamine enne lepingu sõlmimist;
 • krediitkaardimaksete või muude maksevahendite eest põhjendamatute lisatasude kehtestamise keeld;
 • kohaletoimetamine kokkulepitud aja jooksul;
 • soovimatute kaupade tagastamine;
 • vaid nende asjade eest tasumine, millega Te olete selgesõnaliselt nõustunud.

Mida peaksite teadma enne ostmist?

Kui ostate toote või teenuse ELis, kas kauplusest või Internetis, peab kaupleja enne ostu Teile esitama konkreetse selge, tõese ja mõistetava põhiteabe toote või teenuse kohta.

Enne kui sõlmite lepingu internetikaupleja või teenuseosutajaga, peab olema esitatud järgmine üksikasjalik teave:

 • toote või teenuse peamised tunnused;
 • kaupleja nimi ja aadress;
 • e-posti aadress ja/või telefoninumber;
 • koguhind (kaasa arvatud kõik täiendavad kulud, näiteks kohaletoimetamise eest) või kui see ei ole eelnevalt teada, vähemalt teave selle kohta, kuidas hind arvutatakse;
 • teave makse- ja kohaletoimetamismenetluste, eelkõige kohaletoimetamise piirangute kohta teatavates riikides;
 • teave taganemisõiguse kohta;
 • kättesaadavad müügijärgsed teenused;
 • lepingu kehtivusaeg;
 • vaidluste lahendamise mehhanismid;
 • äriregistri number;
 • ametinimetus ja käibemaksuandmed (vajaduse korral);
 • kutseliidud, kuhu teenuseosutaja kuulub (vajaduse korral).

 

Kõnealune eelnev teave moodustab osa lepingust, välja arvatud juhul, kui Teie ja kaupleja lepivad kokku teistsugustes tingimustes, näiteks kaupleja veebilehel.

Lepingud peavad olema kirjutatud selgelt ja arusaadavalt ning ei tohi sisaldada ebamõistlikult kahjustavaid lepingutingimusi.

ELi eeskirjade kohaselt kohaldatakse Teie tarbijaõigusi tavaliselt ka kolmandatest riikidest pärit internetikauplejate suhtes, kelle teenused on suunatud ELi tarbijatele. Võtke arvesse, et Teil võib olla raskem oma õigusi nõuda väljaspool ELi asuvate kauplejate puhul.

Alati on hea kontrollida, kus kaupleja on registreeritud. Internetiaadress, mis lõpeb „.eu", „.ie", või „.co.uk" jne EI taga, et ettevõtja asub ja on registreeritud ELis.

 

Digitaalsisu

Kui ostate digitaalse infosisuga tooteid internetis, näiteks muusika ja video allalaadimise või voogedastuse vahendusel, siis kohaldatakse konkreetseid teavitamisnõudeid. Enne kui teete ostu, peate saama teavet, kuidas sisu toimib asjakohase riist- ja tarkvaraga (koostalitusvõime) ja selle funktsioonidest, sealhulgas ka sellest, kas asjaomase sisu kasutamise suhtes kohaldatakse teatavaid geograafilisi piiranguid ning kas isiklikuks tarbeks sisu kopeerimine on lubatud.

 

Teil on õigus taganeda veebipõhise digitaalse sisu lepingust 14 päeva jooksul alates selle sõlmimisest. Kuid kui asute sisu alla laadima või kasutama seda voogedastuse vahendusel, ei saa Te enam ostust taganeda, kuna kaupleja on oma kohustused täitnud. Täpsemalt peab kaupleja esmalt saama Teie selgesõnalise nõusoleku koheseks allalaadimiseks või voogedastuse vahendusel kasutamiseks ning Teie peate selgesõnaliselt kinnitama, et kaotate oma taganemisõiguse, kui teenuse osutamine on alanud.

Näide:

Lucrezia soovis vaadata internetis filmi tellitavate videoteenuste veebisaidil. Enne maksmist ilmus hüpikaken, milles märgiti, et ta peab nõustuma kohese teenuse kasutamisega ning kinnitama, et ta kaotab oma taganemisõiguse, kui teenuse kasutamisega on alustatud.

Lucrezia märgistas vastava kastikese ning seejärel suunati ta makse teostamise leheküljele. Pärast tasumist filmi voogedastus algas ning et tal ei olnud enam õigust lepingust taganeda.

 

Ostu kinnitus, kohaletoimetamine ja täiendavad kulud

Ostu kinnitus

Kui ostate Internetis, siis peate saama kinnituse tehingu kohta viivitamatult. Internetiostude puhul võib see olla e-kiri või sõnum Teie isiklikule kontole kaupleja veebisaidil, eeldusel et seda saab salvestada ning kaupleja ei saa seda ühepoolselt muuta.

 

Kohaletoimetamise kulud

Internetiostude puhul tuleb Teid samuti selgelt teavitada koguhinnast, sealhulgas kohaletoimetamise ja muudest seonduvatest kuludest, ning Te peate aktiivselt kinnitama, nt vajutades nupule (või mõne sarnase tegevuse vahendusel), et olete teadlik kõigist hinnalisadest ning sellest, et tellimuse esitamisega kaasneb kohustus maksta.

Pange tähele, et samuti nagu poodides esitatud tellimuste puhul, tuleb ka internetitellimused kohale toimetada 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui leppisite kauplejaga kokku teistsuguses tarnetähtajas.

 

Näide:

Andrej Slovakkiast tellis novembri keskel oma pere jõulupeoks Itaaliast interneti teel kasti veini. Jõulud saabusid ja möödusid, kuid veini kohale ei toimetatud.

Kuna toodet 30 päeva jooksul kohale ei toimetatud (vaatamata sellele, et Andrej oli kauplejale meeldetuletuse saatnud ning andnud talle täiendavalt aega kauba kohale toimetamiseks) on Andrejl õigus saada kauplejalt raha tagasi.

 

Maksevahendite kasutamise tasu

Kui kaupleja soovib Teilt nõuda tasu maksevahendi (nt krediitkaardi) kasutamise eest, siis ei tohi see tasu olla suurem kui kaupleja enda kulud teie makse menetlemise eest. Mõnes riigis võivad sellised tasud olla üldse keelatud.

 

Täiendavad varjatud kulud − eelmärgistatud kastikeste kasutamise keeld

Kui ostate midagi kauplejalt, peab Teil alati olema võimalus nõustuda selgesõnaliselt mis tahes täiendavate varjatud kuludega, näiteks reisikindlustusega, kui broneerite lennupileti. Kauplejate poolne eelmärgistatud kastikeste kasutamine ostuprotsessis on ebaseaduslik.

 

Soovimatute kaupade tagastamine

Kui ostate kaupu või teenuseid posti, telefoni, faksi või Interneti teel ametlikult ELis asuvalt kauplejalt, on Teil õigus soovimatud kaubad tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

 

Internetiteenuste tellimused

 

Teenuseosutaja peab esitama Teile järgmise teabe:

 • kohaldatavad hinnad, tariifid ja tasud, sealhulgas valikuvõimalused ja paketid;
 • standardtingimused;
 • teenuse kvaliteet (näiteks allalaadimise kiirus).

 

Näide:

Laura Rumeeniast soovis saada koju internetiühendust, kuid ei olnud kindel erinevate pakkumisel olevate pakettide teenuste kvaliteedis.

Õnneks − nagu on nõutud õigusaktidega − esitasid kõik teenuseosutajad piisavad üksikasjad oma veebisaidil. Ning Laura sai veelgi rohkem teavet Rumeenia elektroonilise side valdkonda reguleerivatelt riiklikelt asutustelt.

 

Teenuseosutaja peab ka:

 • Teid aegsasti teavitama sellest, kui ta soovib lepingut muuta (nt tariife tõsta);
 • Teil võimaldama lepingust ilma trahvideta taganeda, kui Te ei nõustu uute tingimustega;
 • pakkuma mõistlikku miinimumperioodi lepingute puhul (nt 1 aasta). Lepingud kestusega 2 aastat või rohkem on ebaseaduslikud.

 

Näide:

Eric soovis saada oma korterisse internetiühendust oma 1-aastaseks üliõpilasvahetuse perioodiks Londonis, kuid mitmed teenusepakkujad ütlesid talle, et minimaalne tellimuse periood on 2 aastat.

Pärast konsulteerimist elektroonilise side valdkonda reguleeriva riikliku asutusega sai Eric teada oma õigustest. Ta võttis teenuseosutajatega uuesti ühendust ning sai õiguse vaid 1-aastaseks tellimuseks.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid