Cesta

Aktualizováno : 30/11/2015

shopping

Nakupování na internetu

Veškeré nákupy, které jste uskutečnili online po 13. červnu 2014, se řídí novými pravidly, jež poskytují spotřebitelům daleko větší ochranu. Jedná se například o:

 • právo na zásadní informace ještě před uzavřením smlouvy
 • zákaz neodůvodněných příplatků za platbu kreditní kartou (nebo jinými prostředky)
 • doručení objednávky v dohodnuté lhůtě
 • vrácení nevyhovujícího zboží
 • placení pouze za to zboží, které jste si výslovně objednali.

Co byste měli o výrobku či službě vědět, než si je zakoupíte

Obchodník vám musí vždy poskytnout jasné, správné a srozumitelné základní informace o výrobku nebo službě, jejichž pořízení zvažujete. Nezáleží přitom na tom, ve které zemi EU výrobek nebo službu kupujete, ani na tom, zda k tomu dojde v kamenném obchodě nebo na internetu.

Online prodejce nebo poskytovatel služeb vám musí před tím, než s ním uzavřete smlouvu, poskytnout tyto informace:

 • hlavní vlastnosti výrobku nebo služby
 • jméno a adresa obchodníka
 • e-mailová adresa anebo telefonní číslo
 • celková cena včetně všech dodatečných nákladů, jako jsou náklady na doručení, příp. pokud není možné tuto cenu stanovit předem, alespoň informace, jakým způsobem bude vypočítána
 • způsob platby a doručení, zejména pokud je doručení do některých zemí omezené
 • právo odstoupit od smlouvy
 • dostupné poprodejní služby
 • doba platnosti smlouvy
 • způsob řešení sporů
 • obchodní identifikační číslo (IČO apod.)
 • profesní titul a daňové identifikační číslo (pro plátce DPH)
 • profesní sdružení, jehož je případně prodejce či poskytovatel členem.

 

Tyto předběžné informace jsou součástí smlouvy. Nic vám však nebrání se s obchodníkem dohodnout na jiných podmínkách, které jsou např. zveřejněné na jeho internetových stránkách.

Smlouva musí být napsána jasným, srozumitelným jazykem a nesmí obsahovat znevýhodňující a nespravedlivá ustanovení.

Vaše spotřebitelská práva podle předpisů EU se obvykle také vztahují na nákupy v internetových obchodech mimo EU, které se specializují na spotřebitele v EU. Měli byste si přesto uvědomit, že vymáhání vašich práv u obchodníků se sídlem mimo EU může být obtížnější.

Proto je dobré si předem zjistit, v které zemi je prodejce zaregistrován. Internetová adresa s koncovkou „.eu", „.ie", „.co.uk" apod. není zárukou toho, že prodejce je z EU, tj. že zde má sídlo a je tu registrován.

 

Digitální obsah

Při online nákupu digitálního obsahu, např. při stahování nebo streamingu hudebních a audiovizuálních nahrávek, platí zvláštní požadavky ohledně informací. Před uskutečněním nákupu musíte obdržet informace o tom, s jakým hardwarem a softwarem bude digitální obsah možné přehrávat (interoperabilita) a jak přesně funguje.Také vám musí být sděleno, zda na použití obsahu platí nějaká zeměpisná omezení (tj. zda nebude fungovat jen v určitých regionech světa) a zda je povoleno pořídit si kopii pro osobní účely.

 

Rovněž máte právo si svůj nákup do 14 dní rozmyslet a od smlouvy o nákupu digitálního obsahu odstoupit. Avšak v okamžiku, kdy začnete tento obsah stahovat či streamovat, odstoupení od smlouvy nemusí být vždy možné, jestliže obchodník splnil všechny své povinnosti. Konkrétně: obchodník musí nejprve získat váš výslovný souhlas k zahájení stahování nebo streamingu obsahu (tj. plnění smlouvy) a vy musíte výslovně odsouhlasit, že jste si vědomi toho, že od koupě nelze odstoupit, jakmile začnete obsah stahovat nebo streamovat.

Příklad:

Františka se chtěla podívat na film z nabídky internetové videopůjčovny. Ještě před zaplacením se otevřelo na obrazovce okno se sdělením, že musí souhlasit s okamžitým plněním smlouvy a potvrdit, že ztrácí právo odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy plnění začne.

Františka příslušné okénko zaškrtla a byla přesměrována na stránku k provedení platby. Jakmile zaplatila, začal se film přehrávat, čímž ztratila možnost od smlouvy odstoupit.

 

Potvrzení o nákupu, doručení a dodatečné náklady

Potvrzení o nákupu

Po provedení online nákupu musíte okamžitě obdržet potvrzení vaší transakce. Toto potvrzení může přijít e-mailem nebo se objevit jako zpráva na vašem osobním účtu na internetových stránkách obchodníka. V každém případě se ale musí jednat o potvrzení, které si můžete uložit a které nemůže obchodník jednostranně změnit.

 

Náklady na doručení

U online nákupu musíte také obdržet jasné informace o celkové ceně včetně nákladů na doručení, příp. dalších souvisejících nákladů. Také musíte sami aktivně potvrdit, například stisknutím tlačítka, že s cenou souhlasíte a že se potvrzením objednávky zavazujete za zboží zaplatit.

Stejně jako u nákupu v běžném obchodě musí být i online objednávky doručeny do 30 dní, pokud se s obchodníkem nedohodnete na jiné lhůtě dodání.

 

Příklad

V polovině listopadu si Andrej ze Slovenska objednal na internetu několik lahví vína z Itálie jako vánoční dárek pro rodiče. Víno však do začátku Vánoc nepřišlo, a nebylo doručeno ani po Vánocích.

Jelikož nebylo zboží doručeno do 30 dní, poslal Andrej obchodníkovi upomínku a poskytl mu další čas na doručení. Zboží však nepřišlo ani v prodloužené lhůtě, a proto může nyní Andrej po obchodníkovi požadovat vrácení peněz.

 

Poplatky za použití určitého platebního prostředku

Pokud vám chce obchodník účtovat poplatek za použití určitého platebního prostředku, např. kreditní karty, nesmí být tento poplatek vyšší než náklady, které mu zpracováním vaší platby skutečně vzniknou. V některých zemích mohou být tyto poplatky úplně zakázány.

 

Skryté náklady – Zákaz předem zaškrtnutých políček

Při nákupu zboží od obchodníka musíte mít vždy možnost výslovně odsouhlasit všechny „skryté náklady", jako je například cestovní pojištění při rezervaci letenky. Podle zákona obchodníci nesmí během nákupu předjímat váš souhlas a předem určitá políčka zaškrtnout.

 

Vrácení nevyhovujícího zboží

Pokud si objednáte zboží poštou, telefonicky, faxem nebo na internetové stránce u profesionálního obchodníka se sídlem v EU, máte nárok vrátit nevyhovující zboží do 14 dní od jeho doručení.

 

Objednávka internetových služeb

 

Poskytovatel má povinnost vám poskytnout tyto informace:

 • platné ceny, sazby a poplatky, včetně nabízených balíčků služeb
 • všeobecné smluvní podmínky
 • kvalita služby (např. rychlost stahování dat).

 

Příklad

Laura z Rumunska si chtěla doma zařídit internetové připojení, ale neměla přehled o tom, jak rychlé připojení jednotlivé balíčky provozovatelů nabízejí.

Naštěstí měli všichni poskytovatelé internetového připojení na svých internetových stránkách uvedeny dostatečně podrobné informace o nabízených službách, jak jim to ukládá zákon. Lauře se navíc podařilo získat další informace od rumunského regulačního úřadu pro elektronické komunikace.

 

Poskytovatel služeb má rovněž povinnost:

 • oznámit vám s dostatečným předstihem, že hodlá upravit smluvní podmínky (např. zvýšit cenu služeb)
 • umožnit vám odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že s novými podmínkami nesouhlasíte
 • stanovit přiměřenou minimální dobu, na kterou s vámi smlouvu uzavře – např. 1 rok. Smlouvy s minimální dobou trvání 2 roky a delší jsou nezákonné.

 

Příklad

Eric odjel do Londýna na roční studijní pobyt a chtěl si na tuto dobu ve svém novém bydlišti nechat zařídit internet. Oslovil několik poskytovatelů internetového připojení, ale vždy mu bylo řečeno, že minimální doba, na kterou musí smlouvu o poskytování této služby uzavřít, je 2 roky.

Obrátil se na vnitrostátní orgán pro elektronickou komunikaci, kde mu sdělili, jaká má práva. Eric poté znovu kontaktoval poskytovatele internetových služeb a podařilo se mu uzavřít smlouvu pouze na 1 rok, přesně, jak potřeboval.

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství