Навигационна пътека

Актуализация : 30/11/2015

shopping

Пазаруване онлайн

Ако закупите продукт или услуга онлайн след 13 юни 2014 г., можете да се ползвате от по-благоприятни правила за защита на потребителите. Ето някои от тях:

 • получаване на основна информация преди сключването на договора,
 • премахване на неоснователни такси за плащане с кредитна карта (или по други начини),
 • доставка в договорения срок,
 • връщане на нежелани стоки,
 • плащане само за нещата, за които сте се договорили изрично.

Какво трябва да знаете, преди да извършите покупка

Когато купувате продукт или услуга в ЕС в магазин или по интернет, търговецът трябва да ви предостави някои ясни, точни и разбираеми основни сведения за продукта или услугата, преди да направите покупката.

Преди да сключите договор с онлайн търговец или доставчик на услуги, трябва да бъде предоставена следната по-подробна информация:

 • основни характеристики на продукта или услугата;
 • име и физически адрес на търговеца;
 • електронен адрес и/или телефонен номер;
 • обща цена, включително всички допълнителни разходи, като например за доставка, или, ако не са известни предварително, поне информация за начина на изчисляване на цената;
 • информация за процедурите за плащане и доставка, и по-конкретно за ограниченията, свързани с доставките в определени страни;
 • информация за правото на отказ;
 • достъпни следпродажбени услуги;
 • период на продължителност на договора;
 • механизми за разрешаване на спорове;
 • номер в търговския регистър;
 • професионално звание и данни за ДДС (ако е приложимо);
 • професионална асоциация, в която доставчикът членува (ако е приложимо).

 

Тази предварителна информация е част от договора, освен ако с търговеца се договорите да промените условията, посочени например на неговия уебсайт.

Договорите трябва да са написани на ясен и разбираем език и не могат да съдържат неравноправни клаузи.

Потребителските ви права съгласно правилата на ЕС обикновено се прилагат и по отношение на покупки от онлайн търговци извън ЕС, работещи с потребители в ЕС. Моля, имайте предвид обаче, че можете да срещнете повече трудности при предявяване на вашите права срещу търговци извън ЕС.

Винаги е добре да проверявате, къде е регистриран търговецът. Интернет адрес, завършващ на „.eu", „.bg", „.co.uk" и т.н., НЕ Е гаранция, че търговецът е установен – и регистриран – в ЕС.

 

Цифрово съдържание

Когато купувате цифрово съдържание онлайн, например при изтегляне или поточно предаване на музика или видео, важат специални изисквания относно информацията. Преди да направите покупката, трябва също да ви информират с какъв хардуер/софтуер работи съдържанието (оперативна съвместимост) и какви функции включва то, включително дали е разрешено копирането за лични цели и дали използването на съдържанието подлежи на географски ограничения.

 

Имате също така право на отказ в срок от 14 дни от сключването на договора за онлайн цифрово съдържание. Ако обаче започнете изтеглянето или поточното предаване на съдържанието, вече не можете да се откажете от покупката, при условие че търговецът е изпълнил задълженията си. По-конкретно, търговецът трябва най-напред да получи изричното ви съгласие за незабавното изтегляне или предаване, а вие трябва изрично да приемете, че губите правото си на отказ след началото на този процес.

Лична история:

Лукреция иска да гледа филм онлайн на уебсайт за видео по заявка. Преди да плати, се появява изскачащ прозорец, в който се посочва, че тя трябва да приеме незабавното изпълнение и че ще загуби правото си на отказ, след като изпълнението е започнало.

Лукреция поставя отметка в съответната кутийка, след което е пренасочена към страницата за плащане. След като плаща, филмът започва и тя вече няма право да се откаже от договора.

 

Потвърждение на поръчка, доставка и допълнителни разходи

Потвърждение на поръчка

Когато купувате онлайн, трябва да получите потвърждение на вашата трансакция без забавяне. При покупки онлайн, това може да бъде електронно съобщение или съобщение в личния ви профил на уебсайта на търговеца, при условие че става въпрос за нещо, което можете да съхраните и което търговецът не може да промени едностранно.

 

Разходи за доставка

При покупки онлайн трябва също ясно да ви информират за общата цена, включваща разходите за доставка и други свързани разходи, и трябва активно да приемете, например чрез натискане на бутон или подобно действие, че сте запознат с всички разходи и че извършването на поръчка води до задължение за плащане.

Имайте предвид, че подобно на поръчаните в магазин стоки, стоките, поръчани онлайн, трябва да бъдат доставени в срок от 30 дни, освен ако сте се договорили с търговеца за друга дата на доставка.

 

Лична история

В средата на ноември Андрей от Словакия поръчва кашон вино от Италия за коледното тържество на своето семейство. Коледа обаче идва и си отива, без виното да е пристигнало.

Тъй като стоката не е доставена в рамките на 30 дни, въпреки че той е напомнил на търговеца и му е предоставил допълнително време за доставка, Андрей има право на възстановяване на заплатената сума от търговеца.

 

Такси за използване на платежно средство

Ако даден търговец желае да ви таксува за използване на определено платежно средство — например кредитна карта — тогава таксата не може да бъде по-висока от действителните разходи за обработване на вашето плащане. В някои държави тези такси могат да са напълно забранени.

 

Допълнителни „скрити" разходи — забрана за предварително поставяне на отметки в кутийки

Когато купувате нещо от търговец, винаги трябва да имате възможност да дадете изричното си съгласие за всички допълнителни „скрити" разходи, като например пътническа застраховка, когато резервирате полет със самолет. Законът забранява на търговците да приемат вашето съгласие за даденост чрез предварително поставяне на отметки в кутийки по време на процеса на закупуване.

 

Връщане на нежелани стоки

Когато купувате стоки или услуги по пощата, по телефона, по факс или по интернет от професионален търговец, установен в ЕС, имате право да върнете нежелани стоки в срок от 14 дни от получаването на стоките.

 

Абонамент за интернет услуги

 

Доставчикът трябва да ви предостави информация за:

 • приложимите цени, тарифи и такси, включително различните възможности и пакети;
 • стандартните условия;
 • качеството на услугата (например скорост на теглене).

 

Лична история

Лаура от Румъния иска да си прекара интернет връзка у дома, но не е сигурна за качеството на услугите, предлагани в рамките на различните пакети.

За щастие – както е по закон – всички доставчици на интернет са публикували достатъчно подробности на своите уебсайтове. Лаура дори успява да получи допълнителна информация от румънския регулаторен орган в сектора на електронните комуникации.

 

Доставчикът трябва също така:

 • да ви уведоми своевременно, ако желае да промени договора (например да повиши цената);
 • да ви позволи, ако не приемате някое от новите условия, да се откажете от договора, без да плащате неустойка;
 • да предлага разумни минимални срокове на договорите – например 1 година. Минимален срок на договор от 2 или повече години е незаконен.

 

Лична история

Ерик иска да прекара интернет връзка в апартамента си по време на 1-годишен престой в Лондон в рамките на студентски обмен – няколко доставчици обаче му казват, че минималният срок на абонамент е 2 години.

След като проверява в националния орган за електронни комуникации какви са правата му, Ерик се свързва отново с доставчиците и успява да сключи договор за абонамент само за 1 година.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети