Sökväg

Uppdaterat : 20/11/2015

shopping

Dina rättigheter på nätet – om du får problem

Om du anser att en tjänsteleverantör inte följer reglerna (t.ex. om avtalsvillkor och kvalitet) eller om du har blivit lurad av en nätförsäljare kan du försöka lösa problemet på olika sätt:

Kontakta tjänsteleverantören eller säljaren

Som ett första steg bör du kontakta leverantören eller säljaren, förklara att de bryter mot lagen och be dem att lösa problemet innan du driver ärendet vidare.

Deras skyldigheter framgår av den här sidan och beskrivs närmare i EU:s uppförandekod om rättigheter på nätet English .

Exempel från verkligheten

Jutta från Tyskland var inte nöjd med sin internetuppkoppling. Hon tyckte att den var långsammare än vad som stod i avtalet.

Hon klagade hos internetleverantören och det räckte för att få dem att öka hastigheten. Jutta behövde inte göra något mer.

Kontakta den nationella tillsynsmyndigheten (för internetleverantörer)

Nästa steg är om din leverantör vägrar att följa reglerna. De nationella telekommyndigheterna English kan ha befogenhet att lösa tvister mellan dig och din internetleverantör.

De har ofta särskilda förfaranden för internetleverantörer och kan snabbt och rättvist lösa tvister.

Du kan klaga hos myndigheterna när det gäller avtalsvillkor, tjänstens kvalitet, tillträde till nät och tjänster m.m.

Förlikning

Du kan klaga hos din konsumentskyddsmyndighet när det gäller alla dina problem med en nättjänst.

Om en nätförsäljare är baserad i EU kan du också försöka med alternativ tvistlösning eller tvistlösning på nätet English .

Exempel från verkligheten

Arvidas från Litauen fick en räkning från sin internetleverantör som var högre än vad som stod i avtalet.

Han försökte förgäves få räkningen ändrad. Arvidas hade dock ingen lust att dra igång i en tidskrävande rättsprocess. Genom att använda Litauens system för tvistlösning utanför domstol kunde problemet i stället lösas utan alltför mycket besvär för honom.

Gå till domstol

Som ett sista steg kan du gå till domstol.

Om du anser att dina EU-rättigheter inte respekteras har du rätt till

  • en rättvis och offentlig prövning inom skälig tid inför en oavhängig och opartisk domstol
  • hjälp av en advokat som kan ge dig råd och försvara och företräda dig.

Om du inte har råd med domstolskostnaderna bör du ha rätt till rättshjälp English .

Även om tjänsteleverantören eller säljaren är baserad utomlands har du rätt att få din sak prövad i hemlandet om företaget driver verksamhet i eller gentemot ditt land.

I vissa fall och för belopp upp till 2 000 euro kan du också använda det europeiska småmålsförfarandet English . Det är ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till vanliga domstolsförfaranden (finns i alla EU-länder utom Danmark). Om du vill inleda ett småmålsförfarande behöver du bara skicka in ett småmålsformulär English .

EU-lagstiftning
  • English
  • English
  • English
Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd