Navigacijska pot

Posodobitev : 20/11/2015

shopping

Kaj storiti v primeru kršitve spletnih pravic

Če menite, da so bile vaše pravice pri spletnem nakupu kršene (pogoji, kakovost storitev itd.) oziroma vas je spletni prodajalec ogoljufal, imate na voljo več možnosti:

Pritožba pri ponudniku storitev/prodajalcu

Najprej se lahko obrnete na ponudnika storitev ali prodajalca in ga opozorite, da njegovo ravnanje ni v skladu z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo. Zahtevate lahko, da težavo reši, sicer se boste morali obrniti drugam.

Pri tem se lahko sklicujete na obveznosti, ki jih ima ponudnik storitev v skladu s kodeksom spletnih pravic EU English .

Praktični primer

Jutta iz Nemčije ni bila zadovoljna s hitrostjo internetne povezave. Menila je, da je povezava počasnejša, kot je bilo navedeno v pogodbi.

Pritožila se je pri svojem ponudniku, ki je povečal hitrost povezave. To je povsem zadostovalo.

Pritožba pri nacionalnem regulatorju (za ponudnike internetnih storitev)

Če ponudnik storitev ni ugodno rešil vaše pritožbe, je to naslednji korak. Nacionalni regulativni organ English na področju elektronskih komunikacij (ki zajema tudi internetne storitve) lahko razreši spor med vami in vašim ponudnikom internetnih storitev.

Pogosto so na voljo posebni postopki za hitro in pravično reševanje sporov s ponudniki storitev na tem področju.

Pri nacionalnem regulativnem organu lahko vložite pritožbo v zvezi s pogodbenimi pogoji, kakovostjo storitev, dostopom do omrežij in storitev itd.

Izvensodno reševanje sporov

V zvezi s spletnimi storitvami se lahko pritožite pri vašem nacionalnem organu za varstvo potrošnikov Slovenčina hrvatski Lietuvių français Ελληνικά italiano magyar polski suomi čeština español Eesti Malti română português svenska Deutsch Nederlands English .

Če ima ponudnik spletnih storitev sedež v EU, lahko spor z njim rešite z alternativnim postopkom reševanja sporov English .

Praktični primer

Arvidas iz Litve je od svojega ponudnika internetnih storitev prejel račun, ki je bil večji od zneska, navedenega v pogodbi.

Ponudnik ni hotel spremeniti računa, Arvidas pa ni želel dolgotrajnega in zamudnega pravnega postopka. Prek litovskega sistema alternativnega reševanja sporov je hitro našel rešitev.

Sodni postopek

Zadnja možnost je postopek na sodišču.

Če menite, da so bile po zakonodaji EU vaše pravice (vključno s spletnimi pravicami) kršene, ste upravičeni:

  • da o zadevi pravično in javno ter v razumnem roku odloča neodvisno in nepristransko sodišče,
  • do odvetniških storitev (svetovanja, obrambe in zastopanja).

Če nimate dovolj sredstev za sodni postopek, ste upravičeni do pravne pomoči English .

Tudi če ima ponudnik storitev oziroma prodajalec sedež v tujini, lahko sodni postopek začnete v domovini, če podjetje „poslovno ali strokovno dejavnost opravlja v vaši državi ali [...] vanjo vključuje tudi vašo državo".

V nekaterih primerih (vključno s spletnimi transakcijami v znesku do 2 000 evrov), je na voljo tudi evropski postopek v sporih majhne vrednosti English (v vseh državah članicah EU razen na Danskem) - to je hiter, stroškovno učinkovit postopek namesto običajnega sodnega postopka. Postopek v sporih majhne vrednosti lahko začnete tako, da enostavno izpolnite standardni obrazec v sporih majhne vrednosti English .

Zakonodaja EU
  • English
  • English
  • English
Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje