Navigačný riadok

Aktualizované : 20/11/2015

shopping

Porušenie pravidiel internetového predaja – ako sa brániť

Ak si myslíte, že váš poskytovateľ služby porušil vaše práva (podmienky zmluvy, kvalitu služieb atď.) alebo vás podviedol internetový predajca, máte niekoľko možností ako riešiť situáciu:

Kontaktujte poskytovateľa služieb/predajcu

Najprv sa obráťte na poskytovateľa služieb alebo predajcu, oboznámte ho, že konal v rozpore s právnymi predpismi EÚ a daného členského štátu a požiadajte ho, aby problém vyriešil skôr, ako budete nútení podniknúť ďalšie kroky v tejto veci.

Môžete mu odporučiť, aby sa informoval o svojich povinnostiach, ktoré sú detailne opísané na webovej lokalite kódexu EÚ o právach v online prostredí English

Príbeh

Nemka Jutta nebola spokojná s rýchlosťou svojho internetového pripojenia, ktoré bolo podľa nej pomalšie ako bolo stanovené v zmluve.

Sťažovala sa u svojho poskytovateľa internetových služieb a to stačilo na to, aby problém vyriešili a zvýšili rýchlosť jej pripojenia na internet. Jutta nemusela podniknúť žiadne ďalšie kroky.

Kontaktujte vnútroštátny regulačný orgán (pre poskytovateľov internetových služieb)

Ďalšie kroky v prípade, že váš poskytovateľ sťažnosť zamietne. Vnútroštátny regulačný úrad English pre odvetvie elektronickej komunikácie, ktoré zahŕňa aj internetové služby, môže vyriešiť spory medzi vami a vaším poskytovateľom internetových služieb.

Vďaka osobitným postupom pre poskytovateľov internetových služieb často dokáže spravodlivo a rýchlo vyriešiť spotrebiteľské spory.

Na úrad môžete podať sťažnosti týkajúce sa zmluvných podmienok, kvality služieb, prístupu k sieťam a službám atď.

Mimosúdne riešenia sporov

So sťažnosťou na akýkoľvek problém, ktorý sa týka internetových služieb, sa môžete obrátiť na vnútroštátny orgán na ochranu spotrebiteľov .

Ak má internetový predajca, s ktorým máte spor, sídlo v EÚ, môžete sa ho pokúsiť vyriešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov alebo online riešenia sporov English .

Príbeh

Litovčan Arvidas dostal od svojho poskytovateľa internetových služieb účet, ktorý bol vyšší ako určovala zmluva.

Nechcel sa však pustiť do dlhotrvajúceho právneho konania, keďže sa predtým bezúspešne pokúsil presvedčiť svojho poskytovateľa o chybe v účte. Nakoniec využil litovský systém alternatívneho riešenia sporov, ktorý sa ukázal ako najvyhovujúcejší spôsob riešenia tohto problému.

Súdna žaloba

Poslednou možnosťou riešenia sporu je súd.

Ak si myslíte, že vaše práva vyplývajúce z legislatívy EÚ boli porušené (vrátane práv v online prostredí), máte nárok na:

  • spravodlivé a verejné vypočutie v primeranom čase pred nezávislým a nezaujatým súdom; 
  • služby právneho zástupcu.

Ak je pre vás súdne konanie príliš drahé, mali by ste mať nárok na právnu pomoc English .

Ak aj má poskytovateľ služby alebo predajca sídlo v zahraničí, máte nárok na súdne konanie vo vašej krajine v prípade, že spoločnosť je „obchodne alebo pracovne činná vo" vašej krajine „alebo sú tieto jej aktivity zamerané na " vašu krajinu.

V niektorých prípadoch (vrátane online transakcií do 2 000 EUR) môžete využiť európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu English (všetky členské štáty okrem Dánska), ktoré je rýchlou a z finančného hľadiska výhodnou alternatívou k tradičnému súdnemu konaniu. Na začatie takéhoto konania stačí podať štandardný formulár pre konanie vo veciach s nízkou hodnotu sporu English .

Právne predpisy EÚ
  • English
  • English
  • English
Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo