Cale de navigare

Actualizare : 20/11/2015

shopping

Încălcarea drepturilor de utilizator în mediul on-line

În cazul în care consumatorii consideră că prestatorul de servicii le-a încălcat drepturile on-line (condiţii contractuale, calitatea serviciilor etc.) sau că au fost înşelaţi de un vânzător pe internet, aceştia pot:

Contactarea prestatorului de servicii/vânzătorului

Într-o primă etapă, contactaţi prestatorul sau vânzătorul, spuneţi-i că a încălcat legislaţia UE şi pe cea naţională şi cereţi-i să soluţioneze problema, pentru a evita intentarea unei acţiuni în justiţie.

Puteţi utiliza drept referinţă Codul drepturilor on-line English , unde sunt înscrise obligaţiile care le revin.

Caz real

Jutta, care locuieşte în Germania, nu este mulţumită de viteza conexiunii sale de internet, aceasta fiind inferioară celei prevăzute în contract.

A contactat furnizorul de internet. A fost suficient pentru ca acesta să remedieze imediat situaţia.   Jutta nu a trebuit să întreprinde nicio altă acţiune.

Contactarea autorităţii naţionale de reglementare (pentru furnizorii de servicii internet)

Acesta este următorul pas în cazul în care furnizorul refuză să remedieze situaţia. Autorităţile naţionale de reglementare English în domeniul comunicaţiilor electronice (care acoperă şi serviciile de internet) ar putea soluţiona litigiile dintre consumatori şi furnizorii de internet.

Deseori, acestea stabilesc proceduri specifice pentru prestatorii de servicii de internet, putând găsi o soluţie corectă şi rapidă în caz de probleme. 

Consumatorii le pot adresa plângeri privind termenii şi condiţiile din contracte, calitatea serviciilor, accesul la reţele şi servicii etc.

Proceduri extrajudiciare de soluţionare a litigiilor

Puteţi înainta plângeri pe lângă autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor în legătură cu eventualele probleme privind serviciile on-line.

Dacă vânzătorul on-line în cauză este situat pe teritoriul UE, puteţi apela la o procedură alternativă sau on-line de soluţionare English .

Caz real

Arvidas, care locuieşte în Letonia, a primit nota de plată din partea furnizorului său de internet, cu o sumă de achitat superioară celei înscrise în contract.

A încercat în zadar să-şi convingă furnizorul să modifice nota de plată. Totodată, ezita să iniţieze o procedură în justiţie, care ar fi luat mult timp. În final, a apelat la procedura alternativă prevăzută de normele din Lituania şi s-a putut găsi o soluţie fără prea mult deranj.

Acţiune în justiţie

În cele din urmă, puteţi intenta o acţiune în justiţie.

În cazul în care consideraţi că drepturile care vă revin în baza legislaţiei UE au fost încălcate (inclusiv drepturile on-line), puteţi beneficia de:

  • o audiere publică, în termen rezonabil, în faţa unei instanţe independente şi imparţiale 
  • serviciile unui avocat care să vă consilieze, să vă apere şi să vă reprezinte.

Dacă nu vă puteţi permite să achitaţi costurile necasare pentru intentarea unei acţiuni în justiţie, ar trebui să puteţi beneficia de asistenţă juridică English .

Chiar şi în cazul în care furnizorul de servicii sau vânzătorul are sediul în străinătate, cazul poate fi judecat în ţara dumneavoastră, atâta timp cât acesta desfăşoară o activitate comercială sau profesională în sau către ţara dumneavoastră.

În unele cazuri (inclusiv în cazul tranzacţiilor on-line de până la 2 000 de euro), poate fi utilizată procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă English (toate statele membre cu excepţia Danemarcei), o alternativă rapidă şi ieftină. Iniţierea unei astfel de proceduri se rezumă la completarea şi trimiterea unui formular pentru cereri cu valoare redusă English .

Legislaţia UE
  • English
  • English
  • English
Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere