Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 20/11/2015

shopping

Twoje prawa w internecie - co zrobić w razie problemu

W przypadku gdy uznasz, że dostawca usług naruszył Twoje prawa internetowe (warunki umowy, jakość usługi itp.), lub gdy oszukał Cię sprzedawca internetowy, masz do wyboru kilka opcji:

Bezpośredni kontakt z usługodawcą/ sprzedawcą

Najpierw skontaktuj się z usługodawcą lub sprzedawcą, poinformuj go, że jego działanie jest nielegalne w świetle prawa UE i prawa krajowego, i poproś go o rozwiązanie problemu, zanim będziesz zmuszony podjąć kolejne kroki.

Możesz zwrócić mu uwagę na jego zobowiązania - streszczone na tej stronie i opisane szczegółowo w Kodeksie praw internetowych UE English .

Prawdziwa historia

Jutta z Niemiec była niezadowolona z prędkości swojego łącza internetowego - uważała, że jest ona niższa od prędkości określonej w umowie.

Powiedziała o tym swojemu dostawcy internetu i to wystarczyło, aby dostawca rozwiązał problem, zwiększając prędkość przesyłu danych. Jutta nie musiała już podejmować kolejnych kroków.

Kontakt z krajowym urzędem regulacyjnym (w przypadku problemu z dostawcą internetu)

Kolejne kroki możesz podjąć, gdy dostawca internetu odmawia pomocy. Krajowe organy regulacyjne English w sektorze komunikacji elektronicznej (obejmującym usługi internetowe) mogą być właściwe do rozwiązywania sporów między Tobą a Twoim dostawcą internetowym.

W wielu przypadkach opracowały one konkretne procedury dla dostawców usług w tym sektorze, mogą również pomóc w sprawiedliwym i szybkim rozstrzygnięciu sporu.

W organie regulacyjnym możesz złożyć skargę dotyczącą warunków umowy, jakości usług, dostępu do sieci i usług itp.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

W sprawie wszelkich problemów związanych z usługami internetowymi możesz złożyć skargę do krajowego urzędu ochrony konsumentów.

Jeżeli sprzedawca internetowy ma swoją siedzibę w UE, możesz spróbować rozwiązać z nim spór w ramach alternatywnej lub internetowej procedury rozwiązywania sporów English .

Prawdziwa historia

Arvidas z Litwy otrzymał od swojego dostawcy internetu rachunek na sumę wyższą, niż zapisana w umowie.

Próbując - na próżno - namówić swojego dostawcę do zmiany kwoty rachunku, Arvidas nie chciał angażować się w długotrwałe i kosztowne postępowanie sądowe. Dzięki skorzystaniu z litewskiego alternatywnego systemu rozwiązywania sporów, udało mu się znaleźć rozwiązanie sprawiające mu najmniej kłopotów.

Wniesienie sprawy do sądu

Ostatnim krokiem na drodze do rozwiązania sporu jest wniesienie sprawy do sądu.

Jeżeli uznasz, że naruszone zostały prawa przysługujące Ci w ramach systemu prawnego UE (włącznie z prawami internetowymi), masz prawo do:

  • sprawiedliwego i publicznego procesu sądowego, który powinien się odbyć w rozsądnym terminie przed niezależnym i bezstronnym sądem
  • pomocy prawnika, który doradzi Ci, będzie Cię reprezentował i bronił Twoich praw.

Jeżeli wniesienie sprawy do sądy przekracza Twoje możliwości, powinieneś mieć prawo do pomocy prawnej English .

Nawet jeżeli usługodawca lub sprzedawca mają siedzibę za granicą, masz prawo do przeprowadzenia sprawy sądowej w swoim kraju, w przypadku gdy dana firma prowadzi działalność komercyjną lub zawodową w Twoim kraju lub obejmuje go zasięgiem swojej działalności.

W niektórych przypadkach (włącznie z transakcjami, których suma wynosi do 2 tys. euro), możesz skorzystać także z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń English (przepisy w tej sprawie przyjęły wszystkie państwa członkowskie UE z wyjątkiem Danii) - będącego szybką i tanią alternatywą dla tradycyjnych procesów sądowych. Aby wszcząć europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń wystarczy tylko wypełnić i wysłać standardowy formularz drobnego roszczenia English .

Prawo UE
  • English
  • English
  • English
Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy