Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 20/11/2015

shopping

Ksur tad-drittijiet onlajn: x'għandek tagħmel

Hemm ħafna x'tista' tagħmel jekk taħseb li l-fornitur tas-servizz tiegħek kiser drittijietek (il-kondizzjnijiet tal-kuntratt, il-kwalità tas-servizz, eċċ.) jew tradiek xi bejjiegħ onlajn:

Ikkuntattja l-fornitur tas-servizz/bejjiegħ

Bħala l-ewwel pass, ikkuntattja l-fornitur jew bejjiegħ u għidilhom li l-aġir tagħhom huwa illegali skont il-liġi nazzjonali u dik tal-Ewropa. Itlobhom jirrimedjaw il-problema qabel ma jkollok għalfejn tieħu passi ulterjuri.

Tista' tirreferihom għall-obbligi tagħhom - kif inhuma mniżlin fuq dan il-websajt u deskritti fid-dettall fil-Kodiċi tad-Drittjiet Onlajn tal-UE English .

Storja bħala eżempju

Jutta mill-Ġermanja ma kinetx ferħana bil-veloċità tal-konnessjoni tal-internet li, skont hi kienet inqas milli kien hemm miktub fil-kuntratt.

Ikkuntattjat il-fornitur tal-internet biex tilmenta, u dan kien biżżejjed biex huma jirranġaw is-sitwazzjoni billi jżidulha l-veloċità. Jutta ma kellhiex bżonn tieħu aktar azzjoni.

Ikkuntattja l-kontrollur nazzjonali (għall-fornituri tas-servizz tal-internet)

Il-pass li jmiss jekk il-fornitur jirrifjuta li jagħtik raġun. L- awtorità regolatorja nazzjonali English fis-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi (li jinkludi s-servizzi tal-internet) jista' jkollha s-setgħa tirrisolvi t-tilwim bejnek u l-fornitur tal-internet tiegħek.

Spiss ikollhom proċeduri speċifiċi għall-fornituri tas-servizz f'dak is-settur u jistgħu jsolvu t-tilwim malajr u b'mod ġust.

Tista' tibgħatilhom ilmenti dwar il-kondizzjonijiet kuntrattwali, il-kwalità tas-servizz, l-aċċess għan-netwerks u s-servizzi, eċċ.

Riżoluzzjonijiet barra mill-qorti

Tista' tqiegħed ilment mal-awtorità nazzjonali għall-ħarsien tal-konsumatur dwar kwalunkwe problema li għandek bis-servizzi onlajn.

Jekk bejjiegħ onlajn ikun ibbażat fl-UE, tista' wkoll tipprova tirrisolvi t-tilwima magħhom permezz ta' alternattiva jew proċedura għar-reżoluzzjoni tat-tilwim onlajn English .

Storja bħala eżempju

Arvidas mil-Litwanja rċieva kont mingħand il-fornitur tal-internet tiegħu li kien ogħla mill-ammont stipulat fil-kuntratt.

Wara li pprova - għalxejn - jikkonvinċi lill-fornitur jibdel il-kont, Arvidas ma tantx xtaq jinvolvi proċeduri legali fit-tul. Iżda bl-użu tal-iskema Litwana ta' riżoluzzjoni alternattiva, irnexxielu jsib soluzzjoni bl-inqas inkonvenjenza għalih.

Azzjoni legali formali

Bħala pass aħħari, tista' tieħu l-każ il-qorti.

Jekk temmen li drittijietek skont il-liġi tal-UE (inklużi d-drittijiet onlajn) ġew miksura, int intitolat:

  • għal seduta pubblika ġusta fi żmien raġjonevoli quddiem qorti indipendenti u imparzjali
  • għas-servizzi ta' avukat biex jagħtik parir, jiddefendik u jirrappreżentak.

Jekk l-azzjoni legali formali x'aktarx li se tqum wisq għalik, għandu jkollok id-dritt ta' għajnuna legali English

Anki jekk il-fornitur tas-servizz jew bejjiegħ huma bbażati barra, xorta għandek id-dritt li l-każ jiġi ppruvat f'pajjiżek, jekk il-kumpanija hija  "attiva kummerċjalment jew professjonalment lejn jew [...] f'pajjiżek".

F'ċerti każi (inklużi t-tranżazzjonijiet onlajn li jinvolvu sa €2,000), tista' tuża wkoll Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar English (l-Istat l-Membri kollha tal-UE minbarra d-Danimarka) - alternattiva mħeffa u kosteffettiva minflok il-proċeduri tal-qorti. Li tniedi proċedura għal talbiet żgħar huwa sempliċi, kemm tibgħat il-formoli standard għal talbiet żgħar English .

Leġiżlazzjoni tal-UE
  • English
  • English
  • English
Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri