Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 20/11/2015

shopping

Tiesību pārkāpums internetā: ko darīt

Ja jums šķiet, ka jūsu pakalpojumu sniedzējs ir pārkāpis jūsu tiesības tīmeklī (līguma noteikumi, pakalpojuma kvalitāte u.tml.) vai esat piekrāpts, kaut ko iegādājoties internetā, jums ir vairākas iespējas:

Saziņa ar pakalpojumu sniedzēju vai pārdevēju

Vispirms vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja vai pārdevēja, informējiet viņu, ka viņš ir rīkojies pretrunā ES tiesību aktiem un valsts likumiem, un aiciniet viņu atrisināt šo problēmu, pirms jūs esat spiests šo lietu virzīt tālāk.

Varat atgādināt viņu pienākumus, kas īsumā izklāstīti šajā tīmekļa vietnē un sīki aprakstīti ES tiešsaistes tiesību kodeksā English .

Piemērs no dzīves

Juta (no Vācijas) nebija apmierināta ar interneta pieslēguma ātrumu, jo, viņasprāt, tas bija lēnāks, nekā minēts viņas līgumā.

Viņa ar sūdzību vērsās pie sava interneta pakalpojumu sniedzēja, un ar to pietika, lai tas šo situāciju labotu un ātrumu palielinātu. Jutai šo jautājumu vairs nevajadzēja virzīt tālāk.

Saziņa ar valsts pārvaldes iestādi (kas atbild par interneta pakalpojumu sniedzējiem)

Šis ir nākamais pasākums, ja jūsu pakalpojumu sniedzējs atsakās ievērot noteikumus. Valsts pārvaldes iestādes English elektronisko sakaru nozarē (kas ietver interneta pakalpojumus), iespējams, ir pilnvarotas izšķirt strīdus starp jums un jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju.

Nereti tās ir izveidojušas īpašas procedūras attiecībā uz minētās nozares pakalpojumu sniedzējiem un var tādus strīdus atrisināt taisnīgi un ātri.

Varat tām iesniegt sūdzības par līguma nosacījumiem, pakalpojuma kvalitāti, piekļuvi tīkliem un pakalpojumiem u.tml.

Strīdu izšķiršana ārpustiesas kārtībā

Par visiem sarežģījumiem, kas jums rodas saistībā ar interneta pakalpojumiem, varat sūdzēties savas valsts patērētāju aizsardzības iestādei Slovenčina hrvatski Lietuvių français Ελληνικά italiano magyar polski suomi čeština español Eesti Malti română português svenska Deutsch Nederlands English .

Ja internetveikals atrodas Eiropas Savienībā, varat arī mēģināt strīdu ar to izšķirt alternatīvā kārtībā jeb tiešsaistē English .

Piemērs no dzīves

Arvīds (no Lietuvas) no interneta pakalpojumu sniedzēja saņēma rēķinu par lielāku summu, nekā bija noteikts līgumā.

Veltīgi izmēģinājis uzņēmumu pārliecināt, lai tas rēķinu koriģētu, Arvīds nevēlējās uzsākt ilgstošu tiesāšanos. Tomēr, pateicoties Lietuvas alternatīvajai strīdu izšķiršanas procedūrai, viņš spēja strīdu atrisināt, piedzīvojot minimālas neērtības.

Lietas ierosināšana tiesā

Vispēdīgi, varat celt prasību tiesā.

Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības, ko garantē ES tiesību akti (arī tiesības internetā), jums ir tiesības uz šo:

  • taisnīga un atklāta lietas izskatīšana neatkarīgā un objektīvā tiesā saprātīgā termiņā;
  • tāda advokāta pakalpojumi, kas var jūs konsultēt, aizstāvēt un pārstāvēt.

Ja jums nepietiek līdzekļu lietas izskatīšanai tiesā, jums jābūt tiesībām uz juridisko palīdzību English .

Pat ja pakalpojumu sniedzējs vai pārdevējs ir dibināts ārpus Eiropas Savienības, jums ir tiesības uz lietas izskatīšanu savā mītnes zemē, ja attiecīgais uzņēmums veic komerciālu vai profesionālu darbību jūsu valstī.

Atsevišķos gadījumos (arī interneta darījumos par summu, kas nepārsniedz EUR 2000), varat izmantot arī Eiropas procedūru maza apmēra prasībām English (visās ES valstīs, izņemot Dāniju) — ātru, rentablu alternatīvu tradicionālajām tiesvedības procedūrām. Procedūru maza apmēra prasībām var sākt, vienkārši iesniedzot maza apmēra prasību standartveidlapu English .

ES tiesību akti
  • English
  • English
  • English
Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.