Navigointipolku

Päivitetty : 20/11/2015

shopping

Oikeutesi verkossa: ongelmatapaukset

Sinulla on useita vaihtoehtoja, jos katsot palveluntarjoajan loukanneen oikeuksiasi verkossa (sopimusehdot, palvelun laatu jne.) tai jos verkkokaupan myyjä on huijannut sinua:

Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai myyjään

Ota ensin yhteyttä palveluntarjoajaan tai myyjään, kerro heidän toimineen EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön vastaisesti ja kehota heitä ratkaisemaan asia ennen kuin sinun on pakko viedä se eteenpäin.

Voit muistuttaa heitä heidän velvoitteistaan - velvoitteiden tiivistelmä löytyy tältä sivulta, ja ne on esitelty yksityiskohtaisesti verkko-oikeuksia koskevassa EU:n säännöstössä English .

Esimerkkitapaus

Saksassa asuva Jutta ei ollut tyytyväinen internet-yhteytensä nopeuteen, sillä hänestä yhteys oli hitaampi kuin sopimuksessa oli määritetty.

Hän otti yhteyttä palveluntarjoaansa ja valitti asiasta, minkä jälkeen palveluntarjoaja lisäsi nopeutta tilanteen korjaamiseksi. Jutan ei tarvinnut ryhtyä muihin toimiin.

Ota yhteyttä verkkopalvelujen tarjoajia sääntelevään kansalliseen viranomaiseen

Tämä on seuraava vaihe, ellei palveluntarjoaja toimi velvoitteiden mukaisesti. Sähköisen viestinnän alan (johon verkkopalvelut kuuluvat) kansallisilla sääntelyviranomaisilla English voi olla vaikutusvaltaa, jonka avulla sinun ja verkkopalvelujen tarjoajan väliset kiistat ratkeavat.

Sääntelyviranomaisilla on usein kyseisen alan palveluntarjoajia varten erityismenettelyjä, ja ne pystyvät ratkaisemaan kiistoja nopeasti ja oikeudenmukaisesti.

Voit tehdä niille valituksia, jotka koskevat sopimusehtoja, palveluiden laatua, verkon ja palvelujen saatavuutta jne.

Tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisut

Voit tehdä kansalliselle kuluttajansuojaviranomaiselle valituksen mistä tahansa verkkopalveluja koskevasta ongelmasta.

Jos verkkokaupan toimipaikka on EU:ssa, voit myös yrittää sopia riidan myyjän kanssa vaihtoehtoisella tai verkkovälitteisellä riidanratkaisulla English .

Esimerkkitapaus

Liettualainen Arvidas sai verkkopalvelujen tarjoajalta laskun, jonka summa oli suurempi kuin sopimuksessa oli määritetty.

Arvidas yritti turhaan saada palveluntarjoajaa korjaamaan laskua, eikä hän ollut halukas aloittamaan pitkää ja aikaa vievää oikeusprosessia. Hän käytti sen sijaan Liettuassa sovellettavaa vaihtoehtoista riidanratkaisua ja sai asiaan ratkaisun hyvin pienellä vaivalla.

Oikeustoimet

Viimeinen vaihtoehto on viedä asia oikeuteen.

Jos katsot, että EU-lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi - internetin käyttöä koskevat oikeudet mukaan lukien - on loukattu, sinulla on oikeus:

  • kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa
  • asianajajaan, joka voi neuvoa, puolustaa ja edustaa sinua.

Jos oikeustoimet eivät ole sinulle taloudellisesti mahdollisia, sinulla on oikeus oikeusapuun English .

Vaikka palveluntarjoajan tai myyjän kotipaikka olisi ulkomailla, sinulla on oikeus oikeudenkäyntiin kotimaassasi, jos yrityksellä on kaupallista tai ammatillista toimintaa maassasi tai se harjoittaa tuontia maahasi.

Joissakin tapauksissa (myös suuruudeltaan enintään 2 000 euron ostoksissa) voit myös käyttää eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä English (mahdollinen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta). Kyseessä on nopea ja kustannustehokas vaihtoehto perinteisille oikeuskäsittelyille. Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn aloittaminen tapahtuu lähettämällä vakiomuotoinen vähäisten vaatimusten lomake English .

EU-lainsäädäntö
  • English
  • English
  • English
Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa