Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 20/11/2015

shopping

Internetiõiguste rikkumine: mida teha?

Teil on mitmeid võimalusi juhul, kui leiate, et teie teenuseosutaja on teie internetipõhiseid õigusi (lepingutingimused, teenusekvaliteet jne) rikkunud või kui olete internetimüüja poolt tüssata saanud.

Võtke ühendust otse teenuseosutajaga/müüjaga

Esimese sammuna võtke ühendust teenuseosutaja või müüjaga ja öelge neile, et nad on ELi ja riikliku õiguse kohaselt tegutsenud ebaseaduslikult ning paluge neil probleem lahendada enne, kui olete sunnitud asja menetlemiseks edasi andma.

Te võite viidata nende kohustustele - mis on võetud kokku käesoleval veebisaidil ning mis on üksikasjalikult kirjas ELi internetiõiguste juhises English .

Näidisjuhtum

Saksamaalt pärit Jutta ei olnud rahul oma internetiühenduse kiirusega, mis oli tema arvates aeglasem, kui oli määratletud temaga sõlmitud lepingus.

Ta võttis kaebuse esitamiseks ühendust internetiteenuse osutajaga, mis osutus probleemile lahenduse leidmisel piisavaks meetmeks ning internetiühenduse kiirust võimendati. Jutta ei pidanud võtma täiendavaid meetmeid.

Võtke ühendust riikliku reguleeriva asutusega (internetiteenuse osutajate puhul)

See on järgmine samm juhul, kui internetiteenuse osutaja keeldub probleemi lahendamisest. The Riigi reguleerivatel asutustel English elektroonilise side sektoris (mis hõlmab internetiteenuseid) võivad olla volitused teie ning teie internetiteenuse osutaja vahelise vaidluse lahendamiseks.

Sageli on nad kehtestanud kõnealuses sektoris erimenetlused ning saavad vaidlusi õiglaselt ja kiiresti lahendada.

Te võite neile esitada kaebusi seoses lepingutingimuste, teenuste kvaliteedi, võrgustikele ja teenustele juurdepääsu vms kohta.

Kohtuvälised lahendused

Te võite esitada internetiteenustega seotud mis tahes probleemi puhul kaebuse riiklikule tarbijakaitseametile .

Kui internetimüüja asub ELis, võite samuti proovida lahendada vaidlusi alternatiivse või veebipõhise vaidluste lahendamise menetluse English abil.

Näidisjuhtum

Leedust pärit Arvidas sai oma internetiteenuse osutajalt arve, mis oli suurem, kui temaga seotud lepingus märgitud.

Olles tulemusteta palunud teenuseosutajalt arve parandamist, ei soovinud ta alustada pikalevenivaid ja aeganõudvaid kohtumenetlusi. Kasutades Leedu alternatiivset vaidluste lahendamise menetlust, leidis ta probleemile suurema vaevata lahenduse.

Ametlik kohtumenetlus

Viimase sammuna võite asja anda kohtusse.

Kui leiate, et ELi õigusest teile tulenevaid õigusi (sealhulgas internetipõhised õigused) on rikutud, on teil õigus:

  • õiglasele ja avalikule asja arutamisele mõistliku aja jooksul sõltumatus ja erapooletus kohtus;
  • advokaadi teenustele, mis on seotud teie nõustamise, kaitsmise ja esindamisega.

Kui ametlikud kohtumenetlused käivad teile üle jõu, peaks teil olema õigus õigusabile English .

Isegi kui teenuseosutaja või müüja asub välismaal, on teil õigus kohtumenetlusele teie koduriigis juhul, kui asjaomane ettevõte omab majandus- või kutsetegevust või [...] müüb teenust, kaupu teie riiki.

Mõningatel juhtudel (sealhulgas internetipõhised tehingud summas kuni 2 000 eurot), saate samuti kasutada  Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust English (kõik ELi liikmesriigid, v.a Taani)  − kiire, kulutõhus alternatiiv traditsioonilistele kohtumenetlustele. Väiksemate kohtuvaidluste menetluse algatamine on niisama lihtne kui tavapäraste väiksemate kohtuvaidluste vormide English esitamine.

ELi õigusaktid
  • English
  • English
  • English
Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid