Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 20/11/2015

shopping

Τι να κάνετε σε περίπτωση παραβίασης των διαδικτυακών δικαιωμάτων

Αν πιστεύετε ότι ο πάροχός σας παραβίασε τα επιγραμμικά σας δικαιώματα (όροι συμβολαίου, ποιότητα υπηρεσίας, κ.λπ.), ή ότι έχετε εξαπατηθεί σε ηλεκτρονική αγορά που πραγματοποιήσατε, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσίας/πωλητή

Σαν πρώτο βήμα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσίας ή με τον πωλητή, πείτε του ότι παραβιάζει την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και ζητήστε του να επιλύσει το πρόβλημα προτού σας αναγκάσει να προχωρήσετε σε άλλες ενέργειες.

Μπορείτε να του απαριθμήσετε τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές περιγράφονται συνοπτικά στον παρόντα ιστότοπο και λεπτομερέστερα στον Κώδικα επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ΕΕ English .

Μια αληθινή ιστορία

Η Γιούτα από τη Γερμανία δεν ήταν ευχαριστημένη με την ταχύτητα της διαδικτυακής της σύνδεσης γιατί πίστευε ότι ήταν χαμηλότερη από αυτήν που όριζε το συμβόλαιό της.

Επικοινώνησε με τον πάροχό της και διαμαρτυρήθηκε, και αυτό ήταν αρκετό για να διορθωθεί η κατάσταση και να αυξηθεί η ταχύτητα του δικτύου. Η Γιούτα δεν χρειάστηκε να καταφύγει σε κανένα άλλο μέσο.

Επικοινωνία με την εθνική ρυθμιστική αρχή (για παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών)

Αυτό είναι το δεύτερο βήμα σε περίπτωση που ο πάροχός σας αρνείται να συμμορφωθεί. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές English στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (περιλαμβανομένων και των διαδικτυακών υπηρεσιών) ενδεχομένως έχουν την εξουσία να επιλύουν διαφορές μεταξύ του καταναλωτή και του παρόχου τέτοιων υπηρεσιών.

Συχνά, οι εν λόγω αρχές έχουν ορίσει συγκεκριμένες διαδικασίες για τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών και μπορούν να επιλύουν διαφορές δίκαια και γρήγορα.

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εν λόγω αρχή όσον αφορά τους όρους του συμβολαίου σας, την ποιότητα της υπηρεσίας, την πρόσβαση στα δίκτυα και τις υπηρεσίες, κ.λπ.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική αρχή προστασίας των καταναλωτών για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με τις διαδικτυακές υπηρεσίες.

Αν ο πωλητής ηλεκτρονικής πώλησης έχει την έδρα του στην ΕΕ, μπορείτε επίσης να επιλύσετε τη διαφορά σας μέσω εναλλακτικής ή επιγραμμικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών English .

Μια αληθινή ιστορία

Ο Άρβιδας από τη Λιθουανία έλαβε από τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών λογαριασμό υψηλότερο από αυτόν που όριζε το συμβόλαιό του.

Έχοντας προσπαθήσει - μάταια - να πείσει τον πάροχο να αλλάξει τον λογαριασμό,ο Άρβιδας ήταν απρόθυμος να προχωρήσει σε παρατεταμένες και χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Τελικά, μέσω της εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών που ισχύει στη Λιθουανία, μπόρεσε να βρει λύση στον πρόβλημά του με τον ελάχιστο κόπο.

Επίσημη δικαστική διαδικασία

Σαν τελικό βήμα, μπορείτε να προσφύγετε στη δικαιοσύνη.

Αν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ (περιλαμβανομένων των επιγραμμικών δικαιωμάτων), δικαιούστε:

  • δίκαιη και δημόσια ακρόαση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου
  • υπηρεσίες δικηγόρου με σκοπό την παροχή συμβουλών, την υπεράσπιση και την εκπροσώπησή σας.

Αν δεν έχετε τα μέσα να καταφύγετε στην επίσημη δικαστική διαδικασία, δικαιούστε την παροχή νομικής βοήθειας English .

Ακόμη κι αν ο πάροχος έχει την έδρα του στο εξωτερικό, δικαιούστε να φέρετε την υπόθεσή σας ενώπιον δικαστηρίου της χώρας σας, εφόσον η εταιρεία είναι "επιχειρηματικά ή επαγγελματικά ενεργή στην ή [...] με την" χώρα σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως στην περίπτωση ηλεκτρονικών συναλλαγών αξίας μέχρι 2.000 ευρώ), μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της Ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών English (ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη  της ΕΕ με εξαίρεση τη Δανία).Πρόκειται για μια ταχεία και λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση αντί για την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Για να κάνετε χρήση της διαδικασίας μικροδιαφορών πρέπει πολύ απλά να υποβάλετε ένα τυποποιημένο έντυπο αγωγής English .

Νομοθεσία της ΕΕ
  • English
  • English
  • English
Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές