Cesta

Aktualizováno : 20/11/2015

shopping

Postup při porušení online práv

Máte-li dojem, že jste se stali obětí podvodu ze strany prodejce on-line nebo poskytovatele internetových služeb (např. pokud jde o smluvní podmínky nebo kvalitu zakoupené služby), máte několik možností:

Když se rozhodnete kontaktovat poskytovatele služeb či prodávajícího přímo

Nejprve jim oznamte, že jednají v rozporu s evropskými i vnitrostátními právními předpisy. Zároveň je upozorněte, že pokud nezjednají nápravu, budete nuceni podniknout příslušné právní kroky.

Můžete jim rovněž poskytnout informace o tom, jaké mají povinnosti - jejich přehled naleznete na našich stránkách a podrobnosti pak v kodexu EU upravujícím on-line práva English .

Ukázkový příběh

Jutta z Německa si doma nechala instalovat internet, ale nebyla spokojená s rychlostí připojení. Zdálo se jí, že je pomalejší, než je uvedeno ve smlouvě.

Proto se obrátila na příslušného poskytovatele internetových služeb se stížností. Ten záležitost okamžitě napravil navýšením rychlosti připojení. Jutta tak nemusela dále jednat.

Když se rozhodnete kontaktovat příslušný národní regulační orgán (pro poskytovatele internetových služeb)

To lze učinit v případě, že poskytovatel internetových služeb odmítne situaci napravit. Národní regulační orgány English v sektoru elektronické komunikace, kam spadá i poskytování internetových služeb, mohou disponovat pravomocí k urovávání sporů mezi zákazníky a poskytovatelem služeb.

Často mohou spory vyřešit velice rychle, jelikož již mají zavedeny speciální postupy pro urovnávání sporů mezi zákazníky a poskytovateli služeb v tomto sektoru.

Můžete se na ně obracet se stížnostmi, jež se týkají smluvních podmínek, kvality poskytnutých služeb, přístupu k síti či službě apod.

Mimosoudní urovnávání sporů

V případě jakýchkoli potíží s poskytovateli služeb online se můžete se obracet na vaší země.

Pokud má prodávající sídlo v EU, můžete se rovněž pokusit spor urovnat prostřednictvím alternativního nebo online postupu urovnání sporů English .

Ukázkový příběh

Arvidas z Litvy dostal od svého poskytovatele internetových služeb fakturu na vyšší částku, než která byla ve smlouvě.

Nejprve se snažil přimět poskytovatele služeb, aby částku opravil, ale bohužel marně. Arvidas nechtěl jít s věcí k soudu, protože soudní řízení bývají zdlouhavá a časově náročná. Naštěstí v Litvě funguje alternativní způsob urovnání sporů. Díky němu se Arvidasovi podařilo spor rychle urovnat bez zbytečných nepříjemností.

Když se rozhodnete pro formální soudní řízení

Pokud ani jeden z předcházejících kroků vaši situaci nevyřeší, můžete se samozřejmě obrátit na soud.

Jste-li přesvědčeni, že došlo k porušení vašich práv, která vyplývají z právních předpisů EU (včetně online práv), máte nárok na:

  • řádné veřejné slyšení u nezávislého, nestranného soudního dvora, které proběhne v přiměřené lhůtě
  • právní poradenství, obhajování a zastupování vašich zájmů před soudem.

Pokud se obáváte, že si náklady na soudní řízení nebudete moci dovolit, zjistěte si, zda nemáte nárok na poskytnutí právní pomoci English .

Nachází-li se sídlo poskytovatele služeb, popř. prodávajícího v zahraničí a daný podnik „vykonává obchodní či profesní činnost v nebo [...] vůči vaší zemi ", jste oprávněni požadovat, aby se spor řešil u soudu ve vaší zemi.

V některých případech (včetně online transakcí v hodnotě do 2 000 eur) můžete rovněž využít tzv. evropské řízení o drobných pohledávkách English , jež je rychlou a levnou alternativou ke klasickému soudnímu řízení. Využít ho lze ve všech zemích EU kromě Dánska. Zahájit řízení o drobných pohledávkách je snadné - stačí vyplnit a odeslat standardizovaný formulář English .

Právní předpisy EU
  • English
  • English
  • English
Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství