Навигационна пътека

Актуализация : 20/11/2015

shopping

Нарушение на правата ви онлайн — как да постъпите

Имате няколко възможности, ако смятате, че доставчик на услуги нарушава вашите онлайн права (условия по договор, качество на услуга и т.н.) или сте измамен от онлайн продавач:

Свържете се с доставчика на услуги/продавача

Като първа стъпка обърнете се към доставчика или продавача, кажете му, че действията му са незаконни съгласно европейското и националното право, и поискайте от него да разреши проблема, преди да бъдете принуден да отнесете въпроса до съответните органи.

Можете да го насочите към информация за неговите задължения, обобщени на тази уебстраница и подробно описани в Кодекса на онлайн правата в ЕС English .

Лична история

Юта не е доволна от скоростта на своята интернет връзка, която ѝ се струва по-бавна от посоченото в договора.

Тя се свързва със своя интернет доставчик, за да се оплаче, и това се оказва достатъчно да го накара да реши проблема, като увеличи скоростта на връзката. На Юта не се налага да предприема по-нататъшни действия.

Обърнете се към националния регулаторен орган (във връзка с интернет доставчици)

Това е следващата стъпка, ако вашият доставчик откаже да изпълни задълженията си. Националните регулаторни органи English в сектора на електронните комуникации (който включва интернет услугите) може да имат пълномощия да разрешават спорове между вас и вашия интернет доставчик.

Често те са въвели специфични процедури за доставчиците на услуги в този сектор и могат да разрешават спорове бързо и справедливо.

Можете да изпращате жалби до тях относно условията по договор, качеството на услуга, достъпа до мрежи и услуги и т.н.

Извънсъдебни споразумения

Можете да подадете жалба до националния орган за защита на потребителите Slovenčina hrvatski Lietuvių français Ελληνικά italiano magyar polski suomi čeština español Eesti Malti română português svenska Deutsch Nederlands English във вашата страна относно всякакви проблеми, които имате с онлайн услуги.

Ако онлайн продавач е установен в ЕС, можете да опитате да разрешите спора си с него чрез алтернативна или онлайн процедура за разрешаване на спорове English .

Лична история

Арвидас от Литва получава от своя интернет доставчик сметка, по-висока от посоченото в договора.

След като напразно се опитва да накара доставчика да промени сметката, Арвидас няма желание да започва продължително съдебно дело. Чрез литовската система за алтернативно разрешаване на спорове обаче, той успява да намери решение с минимални неудобства за себе си.

Съдебно дело

Като крайна мярка можете да отнесете въпроса в съда.

Ако смятате, че правата ви съгласно правото на ЕС (включително онлайн права) са нарушени, имате право на:

  • справедливо и публично разглеждане на вашето дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд;
  • услугите на адвокат, който да ви съветва, защитава и представлява.

Ако не можете да си позволите да заведете дело, трябва да имате право на правна помощ English .

Дори ако доставчикът на услуги или продавачът е установен в чужбина, имате право делото да бъде разгледано във вашата страна, ако компанията извършва търговски или професионални дейности във вашата страна или „насочва тези дейности " към нея.

В някои случаи (включващи онлайн сделки на стойност до 2 000 евро) можете да използвате и европейската процедура за искове с малък материален интерес English (всички страни от ЕС с изключение на Дания) - бърза и по-евтина алтернатива на традиционните съдебни процедури. Започването на процедура за искове с малък материален интерес е много лесно - просто попълнете и изпратете стандартния исков формуляр English до съответния съд.

Законодателство на ЕС
  • English
  • English
  • English
Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети