Sökväg

Uppdaterat : 29/02/2016

shopping

Tillgång till internet

Tillgång till internet

Var du än bor i EU ska du ha tillgång till grundläggande elektroniska kommunikationstjänster av god kvalitet och till rimlig kostnad. Det gäller även internet. Det måste därför finnas minst en leverantör som kan erbjuda dig internet. Det är detta som menas med principen om samhällsomfattande tjänster.

Om du vill veta mer om leverantörer av samhällsomfattande tjänster (USO-operatörer) i ditt land kan du kontakta tillsynsmyndigheterna English .

Exempel från verkligheten

Jack bor i Skottland och när han flyttade långt ut på landet ville han skaffa internet i sitt nya hus. Efter att flera bolag sagt att de inte hade täckning i hans område lyckades han till slut hitta det internetbolag som var USO-operatör i Skottland. Han kontaktade bolaget och fick sin internetanslutning.

Internetabonnemang

Internetleverantören måste informera dig om

 • gällande priser och avgifter, inklusive tillval och paket
 • standardvillkor
 • tjänstens kvalitet (t.ex. nedladdningshastighet).

Exempel från verkligheten

Laura från Rumänien ville skaffa ett internetabonnemang men visste inte riktigt hur bra de olika paketerbjudandena var.

Som tur var måste alla internetleverantörer enligt lag ha tillräcklig information på sina webbplatser. Laura kunde dessutom få ytterligare information från den rumänska telekommyndigheten.

Internetleverantören måste också

 • meddela dig i god tid om de tänker ändra avtalet (och till exempel höja priserna)
 • ge dig möjlighet att säga upp avtalet utan kostnad om du inte går med på eventuella nya villkor
 • erbjuda rimliga avtalsperioder, t.ex. ett avtal för en första period på högst tolv månader – avtalsperioder på två år eller mer är förbjudna.

Exempel från verkligheten

Eric ville ha internet i sin lägenhet när han pluggade i London ett år, men fick höra av flera leverantörer att man måste teckna ett abonnemang på minst två år.

Eric kontaktade då den brittiska telekommyndigheten för att ta reda på sina rättigheter och när han frågade leverantörerna igen fick han teckna ett abonnemang på bara ett år.

Hjälp till personer med funktionsnedsättning

Om du har någon funktionsnedsättning har du rätt till samma utbud av tjänster som andra konsumenter.

Du kan också ha rätt till särskilda hjälpmedel från din leverantör, t.ex. program för förstoring eller skärmläsare om du är synskadad.

Mer information om din rätt till hjälpmedel kan du få från tillsynsmyndigheterna English .

Exempel från verkligheten

Véronique från Frankrike är synskadad och behöver hjälp med att läsa på webben.

Efter ett tips från en kompis kontaktade hon den franska USO-operatören för att höra om hon kunde få en skärmläsare. Hon fick då det program hon behövde.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Dina personuppgifter måste skyddas.

Du har rätt att

 • få veta om en person eller ett företag har personuppgifter om dig i sina filer (webbplatser, databaser, tjänsteleverantörer m.m.)
 • bli informerad och ge ditt samtycke om en webbplats vill lagra och hämta information från din dator eller spåra dig när du surfar på nätet (t.ex. genom att använda cookies)
 • bli underrättad om dina personuppgifter som finns hos en tjänsteleverantör kommer på avvägar eller lämnas ut på annat sätt så att det påverkar ditt privatliv
 • rätta eller radera dina uppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga
 • slippa oönskad reklam (spam)
 • ha tillgång till skyddad kommunikation på nätet (t.ex. mejl).

Exempel från verkligheten

Maria från Spanien sitter ofta och chattar med sina kompisar på nätet. Men efter att hon hört en del historier i nyheterna började hon bli rädd för att hennes internetleverantör skulle kunna spåra hennes meddelanden.

Den spanska dataskyddsmyndigheten gjorde en snabb koll av sajten och kunde lugna Maria när det gäller integritetsskydd, hur tjänsteleverantören får använda hennes personuppgifter, användningen av cookies och liknande frågor.

 

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd