Navigačný riadok

Aktualizované : 16/06/2016

shopping

Prístup na internet

Pripojenie na internet

Všade v EÚ musíte mať možnosť prístupu k elektronickým komunikačným službám dobrej kvality za dostupnú cenu – vrátane základného prístupu na internet. Musíte mať k dispozícii minimálne 1 poskytovateľa internetových služieb, ktorý vám môže túto službu dodať. Ide o tzv. zásadu univerzálnej služby.

Pre viac informácií kontaktujte vnútroštátny regulačný úrad English vo vašej krajine. Ten vás spojí s vaším poskytovateľom univerzálnej služby.

Príklad

Jack sa presťahoval na škótsky vidiek a vo svojom novom dome chcel mať pripojenie na internet. Spoločnosti, ktoré oslovil, nemali v jeho oblasti pokrytie. Nakoniec zistil, kto je poskytovateľom univerzálnej služby v Škótsku. Kontaktoval túto spoločnosť, ktorá mu poskytla pripojenie na internet.

Zmluva s poskytovateľom internetových služieb

Váš poskytovateľ vám musí poskytnúť informácie o:

  • platných cenách, sadzbách a poplatkoch vrátane voliteľných služieb a balíkov,
  • štandardných zmluvných podmienkach,
  • kvalite služieb (napr. rýchlosť sťahovania dát).

Príklad

Laura z Rumunska chcela mať doma pripojenie na internet, ale nebola si istá kvalitou služieb, ktoré jej v rôznych balíkoch ponúkali.

Našťastie všetci poskytovatelia služieb podľa zákona zverejnili dostatok podrobných informácií na svojich webových stránkach. Ďalšie informácie získala Laura od rumunského regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií.

Poskytovateľ internetových služieb:

  • vás musí s predstihom upozorniť, že chce zmeniť podmienky zmluvy (napr. zvýšiť sadzby),
  • vám musí umožniť odstúpiť od zmluvy bez pokuty v prípade, že neakceptujete nové podmienky,
  • vám musí ponúknuť primerané minimálne zmluvné obdobie – zmluvu s trvaním max. 12 mesiacov, zmluvy, ktorých trvanie presahuje 2 roky, sú nezákonné.

Príklad

Eric chcel mať počas ročného výmenného pobytu v Londýne vo svojom byte pripojenie na internet, ale viacero poskytovateľov online služieb chcelo, aby sa k odberu internetu zaviazal aspoň na dva roky.

Eric sa spojil s vnútroštátnym úradom pre oblasť elektronických komunikácií a zistil, aké sú jeho práva. Následne opäť kontaktoval poskytovateľov a získal pripojenie na internet na jeden rok.

Osobitná podpora pre zdravotne postihnutých používateľov

Osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na rovnaký rozsah a výber služieb ako ostatní používatelia.

Ak ste zrakovo postihnutý, môžete mať nárok aj na osobitné zariadenia na zabezpečenie dostupnosti k online službám, akými sú napríklad softvér na zväčšenie textu alebo čítač obrazovky.

Vnútroštátny regulačný úrad English vám môže poskytnúť viac podrobností súvisiacich s právami na prístup k online službám.

Príklad

Véronique z Francúzska má čiastočne poškodený zrak a na prezeranie internetových stránok potrebuje špeciálnu pomoc.

Na základe odporúčania priateľa kontaktovala poskytovateľa univerzálnej služby, aby sa opýtala na dostupnosť čítača obrazovky. Poskytovateľ Véronique zabezpečil potrebný softvér.

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo