Navigačný riadok

Aktualizované : 20/11/2015

shopping

Prístup k online službám a ich využívanie

Pripojenie na internet

V EÚ máte nárok na základné a cenovo dostupné online služby dobrej kvality, ktoré môžete využívať vo svojom domove.

Znamená to, že vo vašej krajine musí pôsobiť aspoň jeden poskytovateľ takýchto služieb schopný vám ich poskytnúť. V právnych predpisoch EÚ sa takýto prevádzkovateľ označuje ako poskytovateľ univerzálnej služby.

Pre viac informácií kontaktujte vnútroštátny regulačný úrad English vo vašej krajine.  Ten vás spojí s vaším poskytovateľom univerzálnej služby.

Príbeh

Jack sa presťahoval na škótsky vidiek a vo svojom novom dome chcel mať pripojenie na internet. Spoločnosti, ktoré oslovil, nemali v jeho oblasti pokrytie. Nakoniec zistil, kto je poskytovateľom univerzálnej služby v Škótsku. Kontaktoval túto spoločnosť, ktorá mu poskytla pripojenie na internet.

Osobitná podpora pre zdravotne postihnutých používateľov

Ak ste zdravotne postihnutý používateľ, máte nárok vybrať si z dostupných poskytovateľov a služieb, ktoré využíva väčšina spotrebiteľov.

Ak máte zhoršený zrak, môžete mať nárok aj na osobitné zariadenia na zabezpečenie dostupnosti k online službám, akými sú napríklad softvér na zväčšenie textu alebo čítač obrazovky.

Vnútroštátny regulačný úrad English vám môže poskytnúť viac podrobností súvisiacich s právami na prístup k online službám.

Príbeh

Véronique  z Francúzska má čiastočne poškodený zrak a na prezeranie webových lokalít potrebuje pomoc.

Na základe odporúčania priateľa kontaktovala poskytovateľa univerzálnej služby, aby sa opýtala na dostupnosť čítača obrazovky.  Poskytovateľ Véronique zabezpečil potrebný softvér.

Ochrana údajov a bezpečnosť

Vaše osobné údaje musia byť primerane chránené.

Máte právo:

  • byť informovaný o tom, či akákoľvek osoba alebo spoločnosť má vo svojich záznamoch vaše osobné údaje (webové lokality, databázy, poskytovatelia služieb atď.);
  • na opravu alebo vymazanie vašich údajov, ak nie sú kompletné a presné; 
  • byť plne informovaný a mať možnosť nesúhlasiť v prípade, že webová lokalita chce uložiť alebo stiahnuť informácie z vášho počítača alebo vás sledovať, keď ste online;
  • na dôvernú online komunikáciu (napr. e-maily);
  • byť  oboznámený so stratou, krádežou alebo zverejnením vašich osobných údajov, ktoré spravuje poskytovateľ služby a možným narušením súkromia;
  • aby vám nebola zasielaná nevyžiadaná reklama (spam).

Ak chcete zistiť ako sú chránené vaše údaje, informujte sa u pracovníkov vnútroštátneho orgánu na ochranu údajov English.

Príbeh

Španielka Mária trávi veľa času rozhovormi s priateľmi prostredníctvom internetu. Avšak potom, čo videla v správach niekoľko príbehov, začala sa trochu obávať, či jej poskytovateľ služieb nesleduje jej odkazy. 

Rýchlo si na webovej lokalite španielskeho orgánu na ochranu osobných údajov skontrolovala, že má právo na dôvernosť svojich informácií, keď je online. Ubezpečila sa, či poskytovateľ služby mohol alebo nemohol použiť jej osobné údaje a overila si aj súvisiace praktické otázky, ako napríklad používanie cookies.              

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo