Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 20/11/2015

shopping

Dostęp do usług internetowych i korzystanie z nich

Dostęp do internetu

W UE masz prawo do podstawowych, przystępnych cenowo usług internetowych dobrej jakości, dostępnych w miejscu Twego zamieszkania.

Oznacza to, że w Twoim kraju powinien być co najmniej jeden dostawca usług, który jest w stanie Ci zapewnić usługi internetowe. W prawie unijnym takiego dostawcę nazywa się „operatorem świadczącym usługę powszechną".

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z organami regulacyjnymi English w swoim kraju. Skontaktują Cię one z operatorem świadczącym usługę powszechną.

Prawdziwa historia

Jack przeprowadził się do odległej szkockiej wsi i chciał tam w swoim nowym domu założyć internet. Po tym jak kilkoro usługodawców poinformowało go, że ich sieci nie obejmują swoim zasięgiem jego regionu, dowiedział się w końcu, kto jest jego operatorem świadczącym usługę powszechną na Szkocję. Skontaktował się z tą firmą, która następnie zainstalowała mu w domu łącze internetowe.

Specjalna pomoc dla użytkowników niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś użytkownikiem niepełnosprawnym, masz prawo do wyboru takich dostawców i usług, do jakich ma dostęp większość konsumentów.

Możesz również być uprawniony do otrzymania specjalnych urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, które powinien zapewnić dostawca usług. Są to takie urządzenia, jak np. oprogramowanie powiększające czcionkę lub odczytujące zawartość ekranu na głos.

Twoje krajowe organy regulacyjne English mogą przesłać Ci szczegółowe informacje dotyczące praw dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Prawdziwa historia

Véronique z Francji jest osobą niedowidzącą, dlatego potrzebuje urządzenia pomagającego jej odczytać treść stron internetowych.

Za namową znajomych skontaktowała się z francuskim operatorem świadczącym usługę powszechną, aby zapytać o możliwość otrzymania narzędzia odczytującego treść na ekranie. Usługodawca udostępnił Véronique odpowiednie oprogramowanie.

Ochrona danych i bezpieczeństwo

Twoje dane osobowe muszą być odpowiednio chronione.

Masz prawo:

  • zostać poinformowanym, jeżeli jakaś osoba lub firma przechowuje Twoje dane osobowe w swoich archiwach (na stronie internetowej, w bazie danych, w zasobach usługodawcy itp.),
  • móc zmieniać lub usuwać dane, jeżeli są niekompletne lub błędne,
  • zostać w pełni poinformowanym oraz móc wyrazić zgodę, jeżeli dana strona internetowa chce uzyskiwać i przechowywać informacje z Twojego komputera lub obserwować Twoje zachowanie w sieci,
  • zachować poufność komunikacji w internecie (np. poczta e‑mail),
  • zostać poinformowanym, w przypadku gdy Twoje dane osobowe przechowywane przez usługodawcę ulegną utracie, zostaną wykradzione lub ujawnione w inny sposób, co może stanowić naruszenie Twojej prywatności,
  • nie otrzymywać niechcianych reklam (spamu).

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób konkretnie chronione są Twoje dane, skontaktuj się z krajowym urzędem ochrony danych osobowych English.

Prawdziwa historia

Maria z Hiszpanii lubi spędzać dużo czasu na czatach internetowych z przyjaciółmi. Ale po przeczytaniu kilku artykułów na temat ochrony danych, zaczęła się obawiać, że jej usługodawca czyta jej wiadomości.

Maria zapoznała się z informacjami podanymi na stronach hiszpańskiego urzędu ochrony danych, dzięki czemu dowiedziała się, że ma prawo do zachowania poufności, komunikując się z innymi użytkownikami w internecie. Dowiedziała się, jakie są uprawnienia i obowiązki jej dostawcy usług w tym zakresie, oraz zdobyła informacje na temat kilku praktycznych kwestii, np. obsługi plików typu cookies w pamięci podręcznej.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy