Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 29/02/2016

shopping

L-aċċess għall-internet

Konnessjoni tal-internet

Kull fejn tkun fl-UE jeħtieġlek tkun tista' taċċessa servizzi ta' komunikazzjoni elettroniċi ta' kwalità tajba bi prezz li tiflaħ tħallsu - inkluż l-aċċess bażiku għall-internet. Jeħtieġ li jkun hemm tal-anqas provveditur tal-internet wieħed li jista' jipprovdilek dan is-servizz. Dan hu magħruf bħala l- prinċipju ta' "servizz universali".

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lill- awtoritajiet regolatorji nazzjonali English f'pajjiżek. Huma jqabbduk mal-provveditur tas-servizzi universali.

Storja bħala eżempju

Jack mar jgħix f'żona maqtugħa fil-kampanja Skoċċiża u xtaq li jkollu aċċess għall-internet f'daru hemm. Wara li bosta kumpaniji qalulu li n-netwerks tagħhom ma jkoprux din iż-żona, skopra min kien il-provveditur tas-servizzi universali fl-Iskozja. Ikkuntattja din il-kumpanija li pprovdietu b'konnessjoni tal-internet.

Abbonamenti ma' provvedituri tal-Internet

Il-provveditur tal-internet tiegħek għandu jagħtik informazzjoni dwar:

 • il-prezzijiet, ir-rati u l-miżati applikabbli, inklużi l-għażliet u l-pakketti
 • it-termini u l-kondizzjonijiet standard
 • il-kwalità tas-servizz (pereżempju, il-veloċità tal-iddawnlowdjar).

Storja bħala eżempju

Laura mir-Rumanija riedet iddaħħal konnessjoni tal-internet fid-dar imma ma kinetx ċerta dwar il-kwalità tas-servizzi pprovduti mill-pakketti varji li kienu qed jiġu offruti.

B'xorti tajba - kif meħtieġ bil-liġi - il-provvedituri kollha tas-servizz taw biżżejjed dettalji fis-siti tagħhom. U Laura setgħet tikseb aktar tagħrif mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali Rumeni għall-komunikazzjonijiet elettroniċi.

Il-provveditur tal-internet għandu wkoll:

 • javżak sew minn qabel jekk ikun irid jibdel il-kuntratt (bħal pereżempju jgħolli r-rati)
 • jippermettilek toħroġ mill-kuntratt mingħajr ma tiġi ppenalizzat jekk ma taċċettax kwalunkwe kundizzjoni ġdida
 • joffrilek perjodi ta' kuntratt minimi raġonevoli – kuntratt għal perjodu inizjali ugwali jew iqsar minn 12-il xahar; kuntratti li jaqbżu sentejn huma illegali.

Storja bħala eżempju

Eric xtaq idaħħal l-internet fl-appartament waqt is-sena ta' skambju universitarju li kellu f'Londra - iżda bosta provvedituri qalulu li l-abbonament minimu kien ta' sentejn.

Wara li kkonsulta l-awtorità nazzjonali għall-komunikazzjonijiet elettroniċi u li skopra drittijietu, Eric reġa' kkuntattja l-provvedituri u rnexxielu jagħmel abbonament ta' sena biss.

Appoġġ speċjali għall-utenti b'diżabilità

Jekk int utent b'diżabilitajiet, int intitolat għall-istess firxa u għażla ta' servizzi li minnhom igawdu l-maġġoranza tal-konsumaturi.

Għandek mnejn tkun ukoll eleġibbli għal apparat ta' aċċessibilità speċjali mingħand il-provveditur tas-servizz tiegħek - bħal softwer li jkabbar it-tipa jew qarrej tal-iskrin, jekk inti nieqes mid-dawl.

L- awtoritajiet regolatorji nazzjonali English tiegħek għandu mnejn ikunu jistgħu jipprovduk b'aktar dettalji dwar dawn id-drittijiet tal-aċċess.

Storja bħala eżempju

Véronique, minn Franza, għandha problemi biex tara u teħtieġ għajnuna speċjali biex taqra s-siti web.

Fuq parir ta' ħabiba, ikkuntattjat il-provveditur tas-servizzi universali fi Franza biex tistaqsi dwar qarrej tal-iskrin. Il-provveditur ipprovda s-softwer li kellha bżonn Véronique.

Ħarsien tad-dejta u sigurtà

Id-dejta personali tiegħek trid tkun protetta b'mod xieraq.

Għandek dritt:

 • li tiġi mgħarraf jekk xi persuna jew kumpanija qed iżommu d-dejta personali tiegħek fil-fajls tagħhom (siti web, bażijiet tad-dejta, provvedituri tas-servizz, eċċ.)
 • li tkun informat u jintalab il-kunsens tiegħek jekk xi sit web trid taħżen u tuża informazzjoni mill-kompjuter tiegħek jew biex tittrekkjak meta tkun onlajn (pereżempju l-użu tal-cookies)
 • li tkun avżat jekk id-dejta personali tiegħek miżmuma minn provveditur tas-servizzi tisfa mitlufa, misruqa jew b'xi mod ieħor żvelata, u li dan jista' jkollu effett ħażin fuq il-privatezza tiegħek.
 • li tikkoreġi jew tħassar id-dejta tiegħek jekk din tkun żbaljata jew nieqsa
 • li ma jintbagħatlekx reklamar mhux mitlub (spam)
 • għal kunfidenzjalità ta' komunikazzjoni onlajn (p.e. l-emails)

Storja bħala eżempju

Maria minn Spanja tqatta' ħafna ħin tiċċettja mal-ħbieb fuq l-internet. Imma wara li rat ċertu stejjer fuq l-aħbarijiet, qabdet tinkwieta li l-provveditur tas-servizzi tagħha jista' jkun qed jaralha l-messaġġi.

Ħarsa ta' malajr fuq is-sit web tal-awtorità Spanjola tal-protezzjoni tad-dejta żġurat lil Maria dwar id-dritt tal-kunfidenzjalità tagħha meta tkun onlajn, dak li seta' u ma setax jagħmel il-provveditur bid-dejta personali tagħha, u kwistjonijiet prattiċi oħra bħall-użu tal-cookies.

 

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri