Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 20/11/2015

shopping

L-aċċess u l-użu ta' servizzi elettroniċi

Konnessjoni tal-Internet

Fl-UE int intitolat għal servizzi bażiċi, mhux għaljin u ta' kwalità tajba, fornuti f'darek.

Dan ifisser li jrid ikun hemm għall-inqas fornitur wieħed tas-servizz f'pajjiżek li jista' jagħmel dan. Skont il-liġi tal-UE, dan l-operatur huwa magħruf bħala l-"fornitur tas-servizz universali".

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lill- awtoritajiet regolatorji nazzjonali English f'pajjiżek. Iqabbduk mal-fornitur tas-servizzi universali.

Storja bħala eżempju

Jack mar jgħix f'żona maqtugħa fil-kampanja Skoċċiża u xtaq li jkollu aċċess għall-internet f'daru hemm. Wara li bosta kumpaniji qalulu li n-netwerks tagħhom ma jkoprux din iż-żona, skopra min kien il-fornitur tas-servizzi universali fl-Iskozja. Ikkuntattja din il-kumpanija li fornietu b'konnessjoni tal-internet.

Appoġġ speċjali għall-utenti b'diżabilità

Jekk inti utent b'diżabilità, għandek dritt għal għażla ta' fornituri u servizzi ekwivalenti għal dawk li jgawdu ħafna konsumaturi.

Għandek mnejn tkun ukoll eleġibbli għal apparat speċjali għall-aċċess mingħand il-foritur tas-servizz tiegħek - bħal softwer biex tara aħjar jew qarrej tal-iskrin, jekk inti nieqes mid-dawl.

L- awtoritajiet regolatorji nazzjonali English  jistgħu jkunu jistgħu jipprovduk b'aktar dettalji dwar dawn id-drittijiet tal-aċċess.

Storja bħala eżempju

Véronique, minn Franza, għandha problemi biex tara u teħtieġ għajnuna speċjali biex taqra l-websajts.

Fuq parir ta' ħabiba, ikkuntattjat il-fornitur tas-servizzi universali fi Franza biex tistaqsi dwar qarrej tal-iskrin. Il-fornitur ipprovda s-softwer li kellha bżonn Véronique.

Il-ħarsien tad-dejta u s-sigurtà

Id-dejta personali tiegħek trid tkun protetta b'mod xieraq.

Għandek dritt:

  • li tiġi mgħarraf jekk xi persuna jew kumpanija qed iżommu d-dejta personali tiegħek fil-fajls tagħhom (websajts, bażijiet tad-dejta, fornituri tas-servizz, eċċ.)
  • li tikkoreġi jew tħassar id-dejta tiegħek jekk din tkun żbaljata jew nieqsa
  • li tkun informat u tintalab il-kunsens tiegħek jekk xi websajt trid taħżen u tuża informazzjoni mill-kompjuter tiegħek jew biex tintraċċak meta tkun onlajn
  • għal komunikazzjoni elettronika kunfidenzjali (pereż. emails)
  • li tkun avżat jekk id-dejta personali tiegħek miżmuma minn fornitur tas-servizzi tisfa mitlufa, misruqa jew b'xi mod ieħor żvelata, u li dan jista' jkollu effett ħażin fuq il-privatezza tiegħek.
  • li ma tintbagħatx reklamar mhux mitlub (spam).

Biex tiskopri eżatt kif id-dejta tiegħek hija mħarsa, staqsi lill- awtorità nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta English.

Storja bħala eżempju

Maria minn Spanja tqatta' ħafna ħin tiċċettja mal-ħbieb fuq l-internet. Imma wara li rat ċertu stejjer fuq l-aħbarijiet, qabdet tinkwieta li l-fornitur tas-servizzi tagħha jista' jkun qed jaralha l-messaġġi.

Ħarsa ta' malajr fuq il-websajt tal-awtorità Spanjola tal-protezzjoni tad-dejta assikurat lil Maria dwar id-dritt tal-kunfidenzjalità tagħha meta tkun onlajn, dak li seta u ma setax jagħmel il-fornitur bid-dejta personali tagħha, u kwistjonijiet prattiċi oħra bħall-użu tal-cookies.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri