Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 16/06/2016

shopping

Piekļuve internetam

Interneta pieslēgums

Lai kur arī jūs neatrastos ES, jums ir jābūt iespējai piekļūt kvalitatīviem un pieņemamas cenas elektronisko sakaru pakalpojumiem, tostarp internetam. Vismaz vienam interneta piekļuves nodrošinātājam ir jāspēj jums nodrošināt šo pakalpojumu. Tas ir tas ko saucam par universālā pakalpojuma principu.

Lai noskaidrotu vairāk, vērsieties savas valsts regulatīvajās iestādēs English . Tās varēs jums palīdzēt sazināties ar universālā pakalpojuma sniedzēju.

Piemērs no dzīves

Džeks pārceļas uz dzīvi dziļos Skotijas laukos un mēģina dabūt interneta pieslēgumu savā jaunajā mājā. Viņš sazinās ar vairākiem uzņēmumiem, kuri viņu informē, ka viņu tīkls neaptver šo reģionu. Beigās viņš noskaidro Skotijas universālā pakalpojuma sniedzēja kontaktinformāciju, kurš viņam piešķir interneta pieslēgumu.

Interneta pieslēguma abonēšana

Jūsu pakalpojumu sniedzējam jums jāsniedz šāda informācija:

  • piemērojamās cenas, tarifi un izmaksas, ieskaitot alternatīvas un komplektus;
  • standarta nosacījumi;
  • pakalpojuma kvalitāte (piemēram, lejupielādes ātrums).

Piemērs no dzīves

Laura no Rumānijas vēlas mājās interneta pieslēgumu, bet nav pārliecināta par to, cik kvalitatīvi ir pakalpojumi, kurus piedāvā dažādajos komplektos.

Par laimi visi šī pakalpojuma sniedzēji saskaņā ar likumu savās tīmekļa vietnēs ievietojuši pietiekami sīku informāciju. Turklāt Laurai izdodas iegūt papildu informāciju no Rumānijas valsts iestādēm, kas regulē elektronisko sakaru tirgu.

Pakalpojuma sniedzējam ir arī šādi pienākumi:

  • jūs laicīgi informēt, ja viņš vēlas grozīt līgumu (piemēram, lai paaugstinātu tarifus);
  • jums ļaut atteikties no līguma bez sodanaudas, ja nepiekrītat jaunajiem nosacījumiem;
  • piedāvāt pieņemama minimālā termiņa līgumus, piemēram, sākotnējais termiņš līdz 12 mēnešiem; par 2 gadiem ilgāka termiņa līgumi ir nelikumīgi.

Piemērs no dzīves

Ēriks vienu gadu uzturas Londonā kā apmaiņas students. Viņš vēlas pieslēgt internetu savā dzīvoklī, taču vairāki interneta pakalpojumu sniedzēji viņam paziņo, ka minimālais abonēšanas laiks ir 2 gadi.

Noskaidrojis savas tiesības valsts iestādē, kas atbild par elektroniskajiem sakariem, Ēriks vēlreiz sazinās ar pakalpojumu sniedzējiem, un šoreiz viņam izdodas iegūt abonementu tikai uz vienu gadu.

Īpaša palīdzība lietotājiem ar invaliditāti

Ja esat invalīds, jums ir tiesības izvēlēties tādus pašus pakalpojumuskā pārējiem patērētājiem.

Jums var būt arī tiesības uz pakalpojuma sniedzēja nodrošinātiem speciāliem piekļuves rīkiem, tādiem kā palielināšanas programmatūra vai ekrāna lasītājs, ja jums ir vāja redze.

Jūsu valsts regulatīvās iestādes English var jums palīdzēt uzzināt vairāk par šīm piekļuves tiesībām.

Piemērs no dzīves

Veronika no Francijas ir vājredzīga, un viņai nepieciešama īpaša palīdzība tīmekļa vietņu lasīšanā.

Paklausot drauga ieteikumam, viņa sazinās ar Francijas universālā pakalpojuma sniedzēju, lai uzzinātu par iespēju tikt pie ekrāna lasītāja, un tas viņai piegādā nepieciešamo programmatūru.

Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.